המפקח על הביטוח – פוליסת ביטוח

על חברות הביטוח חלה חובה למסור למבוטח העתק מלא של פוליסת ביטוח אשר נרכשה על ידי מבוטח, מיד לאחר הצטרפותו – ראו כתבה בנושא " אי מסירת פוליסת ביטוח ". אלא, שעל חובה זו לא מקפידות חברות הביטוח במקרים רבים.


אל המפקח על הביטוח הגיעו לא מעט פניות, לפיהן חברות הביטוח מגדילות לעשות ולא ממציאות העתק של פוליסת ביטוח למבוטחים בביטוח קבוצתי בין השאר בטענה כי בביטוחים קבוצתיים יש צורך באישור בעל הפוליסה.


בחוזר שיצא ביום 15.3.2000, מסביר המפקח על הביטוח מהו ביטוח קבוצתי ומדוע על חברות הביטוח להמציא למבוטחים בביטוח הקבוצתי העתק של פוליסת ביטוח. בביטוחי חיים קבוצתיים מורה המפקח על הביטוח כי יומצא לכל מבוטח תעודה המפרטת את הזכויות המוקנות לו ובה ירשמו הפרטים הבאים: שם המבטח, הקולקטיב, הגבלות על הכיסוי הביטוחי, שיעור דמי הביטוח, סכומי הביטוח. בכל שאר הביטוחים הקבוצתיים, מורה המפקח על הביטוח כי ראוי שתומצא תעודה ובה לכל הפחות הפרטים הנ"ל. רשימת פרטים אלה גם מחויבת מכוח תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה), התש"ם ? 1980.


הרציונל הטמון בהמצאת תעודה כאמור ברור, והוא לאפשר למבוטח לדעת מהם זכויותיו על פי הפוליסה כך שבקרות מקרה ביטוח יוכל לממשם.


כשלעצמנו אנו סבורים כי הנחיית המפקח על הביטוח מבורכת, אך למעשה אין בה להוסיף או לחדש דבר לחברות הביטוח שלא היה ידוע להן קודם לכן, שעה שעל חברות הביטוח מוטלת החובה לעשות כן מכוח חוק הביטוח ? ראו סעיף 5 של חוק הביטוח הקובע כי "מבטח חייב למסור למבוטח ולמוטב, לפי דרישתו של המבוטח ועל חשבונו, העתקים מן הפוליסה ומן המצורפות אליה".  


גולשים יקרים, במידה והצטרפתם לביטוח חיים קבוצתי או כל ביטוח קבוצתי אחר וחברת הביטוח מסרבת להמציא לכם העתק מלא של פוליסת הביטוח, אל תוותרו ודעו כי הינכם זכאים לקבל העתק של פוליסת הביטוח, בין השאר על פי הוראות הקבועות בחוק חוזה הביטוח והוראות המתפרסמות על ידי המפקח על הביטוח. במידת הצורך אנו ממליצים לכם לפנות בתלונה אל המפקח על הביטוח או בפנייה לערכאות משפטיות.


לקבלת ייעוץ על ידי עורך דין ביטוח הבקיא בתחום, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר. ייעוץ מוקדם עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.


נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

תגובות

1 תגובות

  • 1 בספטמבר 2018 בשעה 2:51

    מפקח על הביטוח בלוף אחד גדול אני קיבלתי פוליסה רק לאחר שנפצעתי שנתיים אחרי שעשיתי פוליסה ביום שהגשתי אני פתאום רואה בפוליסה שלמעשה אני לא מבוטח על מה שאמרו בטלפון שעשיתי אמרתי למפקח והוא טען שלא מגיע לי כי לא דרשתי את הפוליסה בזמן תעודת עניות מפקח על הביטוח שיך לחברת הביטוח ותו לו