הוספת החרגה בפוליסת בריאות לאחר הנפקתה

 • מאת
  דיון
 • #53763 הגב
  תומר
  אורח

  שלום רב,
  עשיתי פוליסת בריאות פרטית, לאחר כ-6 חודשים ממועד הפקת הפוליסה (לפני ניתוח שהייתי צריך לעבור), הוסיפה חברת הביטוח החרגות בפוליסת הביטוח.
  טענת חברת הביטוח היא שיש לה זכות על פי חוק להחריג תוך 12 חודשים ממועד כניסת הביטוח לתוקף במידה והיא מגלה מידע נוסף על המבוטח למרות שבהצהרת הבריאות ללא נשאלתי עך כך בכלל. (מצב רפואי קודם)

  האם אכן קיימת תקנה או חוק שמאפשרים לחברת הביטוח זכות שכזאת תוך 12 חודשים?

מציג תגובה משורשרת 1
 • מאת
  תגובות
  • #53765 הגב
   עו"ד רפאל אלמוג
   מנהל בפורום

   שלום תומר,
   ככל הנראה חברת הביטוח מתכוונת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לענין מצב רפואי קודם), תשס"ד-2004, לפיהם ככל ומדובר בביטוח שנערך לאחר שנת 2004, באפשרותה להוסיף סייג למקרה של "מצב רפואי קודם".
   לפי תקנות אלו, חברת הביטוח רשאית להוסיף סייג הפוטר את חבותה ככל ומקרה הביטוח אירע כתוצאה ממערכת נסיבות רפואית שאירעה קודם להצטרפות וככל ומדובר באדם שטרם הגיע לגיל 65 יהיה הסייג תקף לשנה.
   יחד עם זאת, חשוב כאמור לשים לב לכמה דברים:
   א. מתי נערך הביטוח? כאמור התקנות חלות רק על ביטוחים אחרי 2004.
   ב. האם חברת הביטוח ערכה הליכי חיתום מקובלים? כלומר, בדיקה ועיון בתיעוד רפואי / בדיקה גופנית?
   ג. האם מתקיימים התנאים שנקבעו בתקנות (שלושה קריטריונים: אבחנה, מתועדת, קשר בין האבחנה המתועדת למקרה הביטוח).
   ככל וכן, חברת הביטוח תוכל להתנער מתשלום.
   בריאות והצלחה!

   בברכה,

   רפאל אלמוג, עו"ד

  • #54809 הגב
   שלום רב
   אורח

   בשנת 1999 עשיתי ביטוח סיעוד דרך קופת חולים ההסתדרות בחב ביטוח דיקלה בשנת 1990 חליתי במחלת סרטן שד כמוכן הודעתי למבטייח על מידע ןכן חתמתי מידע מצבי הרפואי נאמר לי בזמנו שמאחר ועברה תקופ של 10 שנים מבחינתנו את בריאה ולא תהיה בעיה בשנת 2014 חברת הביטוח דיקלה מכרה את החברה לחברת ביטוח הראל חברת ביטוח הראל שלחה הודעה על החרגה בהקשר למחלתי מאז 1990 שאלתי אם לאחר 24 שנים ששלמתי את דמי הביטוח ומעולם לא תבעתי תביעה כל שהי ולמראות שבזמנו גם הודעת י וחתמתי על ויתור סודיות חברת הביטוח הראל יכיולה להיתנער מאחריות במידה ואהפוך חלילה בעתיד לסיעודית כתוצאה מהמחלה שבא חליתי בעבר תודה רבה למשיבים

   • #54829 הגב
    עו"ד רפאל אלמוג
    מנהל בפורום

    שלום רב,
    ככל והנושא עלה בעת ההצטרפות לביטוח, קרי הוצהר על הנושא במסגרת הצהרת הבריאות, וחברת הביטוח בחרה שלא להחריג או לגבות תוספת חיתומית, ברי כי אין היא יכולה כעת לשנות באופן חד צדדי את תנאי הביטוח.
    ביחס לכך, יש לראות בדקלה ובהראל כאישיות אחת, שכן הראל נכנסה בנעליה של דקלה ולקחה על עצמה את התחייבויותיה החוזיות.
    בריאות והצלחה!

    בברכה,

    רפאל אלמוג, עו"ד

מציג תגובה משורשרת 1
מענה ל־הוספת החרגה בפוליסת בריאות לאחר הנפקתה

ביטול