תביעות ייצוגיות - עמוד 1 מתוך 2

הערכת סיכוי תביעה ייצוגית

מימוש זכויות המגיעות לקהילה מסוימת בעזרת כלי התובענות הייצוגיות נפגעתם ממעשה צרכני והינכם סבורים שיש בכך עוול לציבור מסוים ? מעוניינים להפסיק את העוול שנגרם לציבור מסוים ולהגיש לבית המשפט

עורך דין תביעות ייצוגיות

מידע משפטי אודות "בא כוח-מייצג" כמשמעו של מונח זה בחוק התובענות הייצוגיות, ובין היתר מידע אודות תפקידו, חובותיו, שכרו ועוד. לאחרונה אנו עדים לעליה במספר הבקשות לאישור תביעות ייצוגיות

תביעות ייצוגית – הפרסום אינו סתמי

במסגרת ניהול הליכים על פי חוק תובענות ייצוגיות קיימת חובת פרסום במקרים שונים. הפרסום אינו נועד אלא ליידע את האזרחים אודות ההליך שכן ייתכן ותוצאותיו ישפיעו עליהם. אודות חשיבות

בקשה לאישור תביעה ייצוגית

מהו המנגנון של בקשה לאישור תביעה ייצוגית ? מהם התנאים בהם יש לעמוד ? בכתבה זו ננסה לעמוד על עיקרו של ההליך לאישור תביעה ייצוגית, ועל דרישות הדין לגביו.

תביעה ייצוגית

בכתבה זו נפרט אודות מצב בו נערך מחדל אולם הופסק טרם שהוגש הליך של תביעה ייצוגית. האם במקרה כזה מבצע המחדל יוכל להתנגד לעצם הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית

במסגרת הליך של תביעה ייצוגית יש צורך לקבוע מי היא אותה קבוצה מיוצגת. כיצד מגדירים את הקבוצה בשמה תובעים ומה המשמעות של אותה הקביעה ? על כך ועוד במסגרת

תביעות ייצוגיות

לרוב, תביעות ייצוגיות מוגשות על סכומים, שבאופן פרטני לכל אדם ואדם הם נמוכים. משכך, על מנת לעודד את הצרכן להגיש תביעה ייצוגית במקרים מוצדקים, נקבעה בחוק הוראה המאפשרת לבית

תביעות יצוגיות

לאחר שמוגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, או אף בשלב ניהול התביעה עצמה, יכולים הצדדים להגיע לפשרה לצורך סיום ההליך והפסקת ניהולו במסגרת בית המשפט. יחד עם זאת, בניגוד להליכים

תביעות ייצוגיות - עמוד 1 מתוך 2