תביעת אובדן כושר עבודה

בחוזר ביטוח שפורסם ביום 6.1.1983, קבע הממונה על הביטוח ד"ר בן ? עמי צוקרמן, כי בפוליסות לביטוח חיים הכוללות נספח לתשלום תגמולי ביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה, תוגבל תקרת הפיצוי.

בהחלטתו, קבע הממונה על הביטוח, כי סך הפיצויים בהליכי תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה יוגבל ל ? 75% משכרו הממוצע של המבוטח ב ? 12 החודשים שקדמו לאיבוד הכושר לעבוד.

בעקבות פרסום החוזר, חברות הביטוח אימצו את החוזר והוסיפו את הכלל הנ"ל בפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה הנמכרות על ידן.

על פרסום החוזר נשמעה ביקורת רחבה ולאחרונה אנו עדים לפסקי דין אשר לא מקבלים את ההגבלה הנ"ל.