תביעות ביטוח – שימוש בפוליגרף

ניהול תביעות ביטוח ? שימוש במכשיר פוליגרף:

 

אף על פי שמכשיר הפוליגרף לא הוכר כאמצעי בטוח ואמין לגילוי האמת, נוטות חברות הביטוח לעשות שימוש במכשיר הפוליגרף בניהול תביעות ביטוח. לעיתים, מחייבות בדיקת המבוטח על ידי מכשיר פוליגרף ולעיתים מנסות לשכנע אותו, כי תגמולי ביטוח יועברו מהר יותר במידה ויסכים לעבור את הבדיקה.

 

למזלנו, הממונה על הביטוח היה ער להתנהגות זו של חברות הביטוח.

 

כפי שאמרנו לא אחת, במסגרת ניהול תביעות ביטוח מאזן הכוחות בין המבוטח וחברת הביטוח אינו שווה בלשון המעטה. המפקח על הביטוח מבין כנראה ובצדק, כי ההגנות של חוק חוזה הביטוח לא מספיקות. זה המקום גם לציין, כי חוק חוזה הביטוח אינו מתייחס לבדיקת הפוליגרף והאפשרות לבצעה. על כן, ראה הממונה על הביטוח לנכון לנסח חוזר, אשר מטרתו להסדיר את הנושא של שימוש במכשיר הפוליגרף. חוזר זה הינו עוד צעד בדרך ליצירת שוויון בין הצדדים להליכי תביעות ביטוח.

 

נקודת המוצא בחוזר שפרסם הממונה על הביטוח ביום 10.6.08, היא שחברת ביטוח אינה יכולה לחייב מבוטח בביצוע בדיקת פוליגרף כתנאי לתשלום תגמולי ביטוח. ביצוע בדיקת הפוליגרף במסגרת תביעת ביטוח תיעשה אך ורק בכפוף לתנאים הקובעים בחוזר הביטוח.

 

עוד קובע הממונה על הביטוח, כי במסגרת בירור ו/או בירור מחדש של תביעת ביטוח, תוכל חברת הביטוח להציע למבוטח לעבור בדיקת פוליגרף בתנאי שעלו בידה חשדות למרמה מצד המבוטח. לעומת זאת, קובע הממונה על הביטוח, כי במסגרת תביעות ביטוח רשאית חברת הביטוח להיעתר לבקשת עורך דין של מבוטח לערוך בדיקת פוליגרף, גם אם לא עלו חשדות כאמור. אך, זאת בכפוף לכך, כי בממצאי הבדיקה ייעשה שימוש בהליכים משפטיים רק אם ייצא המבוטח דובר אמת.

 

בחוזר הביטוח תנאים נוספים שעיקרם הגנה על המבוטח ואיזון חוסר השוויון הקיים בין המבוטח וחברת הביטוח בהליכי תביעות ביטוח.

 

בין יתר ההגנות הקבועות בחוזר שפרסם הממונה על הביטוח, ראינו לנכון להביא בפניכם את ההגנות הבאות:

 

הסכם פוליגרף לא ייחתם אלא לאחר שניתנה למבוטח שהות מספקת לבחינת הצעת חברת הביטוח להיבדק.

 

בהסכם פוליגרף לא יהיה תנאי, לפיו ישמש ראיה מכרעת.

 

בהסכם פוליגרף לא יהיה תנאי, לפיו מבוטח לא יהיה רשאי במסגרת תביעת ביטוח לפנות לביצוע בדיקה נוספת.

 

ההסכם יהיה תקף רק אם המבוטח חתם עליו.

 

על כל אלה מוסיף וקובע הממונה על הביטוח, כי גם אם נחתם הסכם פוליגרף במסגרת ניהול תביעת ביטוח, רשאי מבוטח לחזור בו ולא לבצע את הבדיקה. במידה וייעשה כן, לא יהיה בכך כדי לפגוע בהליכי תביעות ביטוח או בהליכים משפטיים הנוגעים לכך.

 

זאת ועוד, במסגרת דחיית תביעת ביטוח או חלקה, לא תוכל חברת הביטוח להתבסס רק על ממצאי בדיקת הפוליגרף.

 

לאור האמור לעיל, במידה וחברת הביטוח מחייבת אתכם במסגרת תביעת ביטוח לבצע בדיקת פוליגרף, מעכבת תשלום תגמולי ביטוח, או פועלת בניגוד לתנאים הקבועים בחוזר זה, אנו ממליצים לכם שלא להרים ידיים ולהיוועץ עם עורך דין ביטוח הבקיא בניהול תביעות ביטוח לשם בחינת חוקיותה של דחיית תביעת ביטוח מצד חברת הביטוח.

 

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם ע"י עורך דין ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

 

ייעוץ, ליווי והדרכה על ידי עורך דין ביטוח הבקיא בניהול תביעות ביטוח עוד בשלב המוקדם של תביעת ביטוח עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

 

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך