גנטיקה - עמוד 1 מתוך 1

רשלנות רפואית באבחון אנמיה חרמשית בעובר

אנמיה חרמשית היא מחלה קשה שמחדל באבחונה אצל עוברים עשוי להיחשב לרשלנות בטיפול באישה הרה. על ההשלכות המשפטיות של מחדל כזה: בסקירה שלהלן. אנמיה חרמשית היא מחלה גנטית המשפיעה

תסמונת איקס שביר

כתבה אינפורמטיבית אודות תסמונת איקס שביר. פירוט על המחלה והמצבים בהם ניתן יהיה להגיש בעטייה תביעות לערכאות השיפוטיות. תסמונת איקס (X) שביר, הנקראת גם תסמונת מרטין בל (על שמם

גישות פילוסופיות

פסק דין של בית המשפט העליון בנושא רשלנות רפואית בלידה המציג גישות פילוסופיות חברתיות להכרעה. על אף שבעידן המודרני קיים מיכשור וידע רפואי מתקדמים, אשר בעזרתם ניתן לגלות ולמנוע

גנטיקה - עמוד 1 מתוך 1