תביעה ייצוגית

בכתבה זו נפרט אודות מצב בו נערך מחדל אולם הופסק טרם שהוגש הליך של תביעה ייצוגית. האם במקרה כזה מבצע המחדל יוכל להתנגד לעצם הגשת הבקשה לאישור תביעה ייצוגית ? התשובה ככל הנראה, תהיה שלילית.

האם שינוי הפרה על ידי צד שהוגשה נגדו לבית המשפט בקשה לאישור תביעה ייצוגית מצדיק את דחיית הבקשה? לשאלה זו התייחס לאחרונה בית המשפט העליון ונביא להלן את תמצית החלטתו.

 

פלוני הגיש לבית המשפט המחוזי בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד בנק בטענה, כי הלה הפר חובות כאלה ואחרות הקבועות בחוק. תוך כדי ניהול ההליכים המשפטיים ובירור הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, קבע המפקח על הבנקים נורמה חד משמעית, לפיה התנהגות הבנק היתה אסורה.

 

בנסיבות האמורות, דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית, בטענה, כי התייתר הצורך בהליך המשפטי. בית המשפט עשה כן בטענה, כי תכלית המוסד של תביעות ייצוגיות אכיפה ולא פיצוי ומשנאכפה ההפרה שנעשתה על ידי הבנק אין עוד מקום להידון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית.

 

על החלטת בית המשפט המחוזי הדוחה את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגש ערעור לבית המשפט העליון, אשר התקבל.

 

בהחלטתו, מבהיר בית המשפט העליון, כי החלטה לפיה מטרת המוסד של תביעות ייצוגיות לאכוף הפרה חוקית אינה ראויה.

 

בית המשפט העליון מבהיר, כי החלטה שכזו מצמצת יתר על המידה את התכליות הטמונות בבסיס מוסד תביעות ייצוגיות ואף עלולה להשיג תמריץ שלילי ובלתי רצוי ? עידוד של ביצוע ההפרה במקום עידוד הציות. במידה וצד מפר יידע, כי במידה ויפסיק את ההפרה תימחק הבקשה שהוגשה נגדו לאישור תביעה ייצוגית, ממילא יוכל צד לחזור בו כל עת ויפעל בשיטת "מצליח". לאמור, כל עוד לא הוגשה נגדו בקשה לאישור תביעה ייצוגית רשאי הוא להפר החוק וברגע שתוגש נגדו בקשה לאישור תביעה ייצוגית, יחזור בו מבלי שיינזק.

 

לאור האמור לעיל ובהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, עולה, כי במידה וצד חזר בו מהפרה שביצע, המקימה עילת תביעה, עדיין ניתן להגיש בקשה לאישור תביעה ייצוגית. זאת כאמור מתוך מניע של הרתעת מפרים מלבצע את ההתנהגות הפסולה והאסורה. לפיכך גולשים יקרים, גם אם חזר בו צד מביצוע של הפרה, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין תביעות ייצוגיות.

 

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם ע"י עורך דין הבקיא בניהול תביעה ייצוגית, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך