סרטן בלוטת התריס

מעט על המחלה והסבר על השלבים בהם יידון בית המשפט במקרה של הגשת תביעת רשלנות רפואית הנוגעת למחלת סרטן בלוטת התריס.

על פי פקודת הנזיקין על התובע בתביעה נזיקית, כגון תביעת רשלנות רפואית הנובעת מטיפול לקוי במחלת סרטן בלוטת התריס, לעבור חמישה שלבים על מנת לקבל פיצוי: ראשית, עליו להראות כי קיימת כלפיו חובת זהירות; שנית, כי חובת זהירות זו הופרה; שלישית, כי נגרם לו נזק בעקבות אותה הפרה; רביעית, עליו להצביע על קיומו של קשר סיבתי בין הפרת חובת הזהירות לבין הנזק שנגרם לו וחמישית, להצביע על היקף הנזק שנגרם לו.
בכל הנוגע לבלוטת התריס או בשמה האחר, בלוטת המגן, הרי שהיא ממוקמת בחלק הקדמי של הצוואר, משני צידי מיתרי הקול ואחראית, בין היתר, על קצב הזרמת המטבוליזם לגוף ותפקידה להפריש הורמונים שונים בגוף. תביעת רשלנות רפואית עקב סרטן בלוטת התריס יכולה לנבוע מאיבחון מאוחר ורשלני של הגידול הסרטני מצידו של הצוות הרפואי. כך, במידה ומגיע מטופל לחדר המיון וטוען לכאבים באיזור הצוואר ובד בבד מתאר בפני הצוות הרפואי תסמינים שיש בהם כדי לעלות את החשש כי הוא חולה בסרטן בלוטת המגן, קמה חובת זהירות מצד הרופאים המטפלים בו לערוך בדיקות לאיתור הסרטן ולטפל בו במידה והוא אכן קיים. הפרת חובה זו על ידי הרופאים או המוסד הרפואי תהווה, ככל הנראה, רשלנות רפואית. בנוסף, על משקל דומה עשויה להיוולד לניזוק עילת תביעה בעקבות רשלנות רפואית שארעה בהמהלך הניתוח להסרת הגידול או לאחריו – במסגרת המעקב אחרי החלמתו מהניתוח האמור.

 

כאשר בית המשפט מכריע אודות גורלה של תביעת רשלנות רפואית, הוא שואל את עצמו, קודם כל, האם נפרסו בפניו כל העובדות שהובילו לניזקו של הניזוק בנסיבות הספציפיות. היינו, האם זהות המזיקים והניזוקים ידועה באופן מוחלט, האם ידועים כל הפרטים הנוגעים לאופן התרחשות הנזק והאם מתקיים קשר סיבתי בין שרשרת העובדות שהובילו לנזק לבין הנזק עצמו.

 

בית המשפט עונה על השאלות המנויות לעיל על פי הראיות שהוגשו לפיתחו ובין היתר על פי חוות דעת המומחים שהגישו בעלי הדין והרשומות הרפואיות הרלוונטיות לנסיבות המקרה. כאשר מבחין בית המשפט כי פרוסה בפניו המסגרת הנורמטיבית במלואה, הוא עובר לבחינת השאלה המשפטית, במסגרתה הוא בודק האם הצליח הניזוק להוכיח במידת ההסתברות הנדרשת ממנו (מאזן ההסתברויות) כי ממסכת העובדות ניתן להסיק כי המזיק – אשר חב בחובת זהירות כלפיו – הפר חובה זו ובעקבות כך ארע הנזק. במידה ועמד הניזוק בנטל המוטל עליו, כאמור, בית המשפט יכיר בזכאותו לקבל פיצוי במסגרת תביעת רשלנות רפואית, אולם אם כשל בהרמת הנטל, תידחה תביעתו וייתכן כי הוא אף יחוייב בהוצאתיהם של הנתבעים.

 

על מנת לעבור את כל שלבי ההוכחה על הניזוק לשכור את שירותיו של עורך דין המתמחה בתביעות רשלנות רפואית. שימוש בעורך דין מיומן יסלול את דרכו של הניזוק ויקל עליה באופן משמעותי. כך, מעבר לפן המשפטי גרידא, עורך הדין ינתח את הרשומות הרפואיות שנערכו אודות הניזוק ויאתר רופא המומחה בתחום הרפואי הרלוונטי, בכדי שיתמוך את תביעת הרשלנות בחוות דעת מקצועית מתאימה.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך