תשלום ביניים

תשלומים תכופים מזוהים בעיקר בתביעות של תאונות דרכים בהם האחריות היא מוחלטת ואינה תלויה באשם כלשהו. אחת השאלות היותר מעניינות לאחרונה היא האם במסגרת תביעות רשלנות רפואית ניתן לקבל תשלום תכוף. עיינו בכתבה בה ישנה התייחסות להלכת בית המשפט העליון.

הדין מאפשר להעניק לתובעים ספציפיים, בהתאם לנסיבות העניין, מאין מקדמה על חשבון הפיצוי שייפסק להם במסגרת קבלת תביעתם. השאלה היא האם ניתן לעשות כן במסגרת תביעת רשלנות רפואית המוגשת בגין נזקי גוף שאירעו לניזוק ובמידה וכן מה הם אותם שיקולים שיפעיל בית המשפט בכדי לזכות את התובע ב"תשלום תכוף" שכזה.
תשובה לשאלה דנן ניתנה במסגרת תביעת רשלנות רפואית שהוגשה לבית המשפט, עקב לידתו של התובע עם מום שלא נתגלה על ידי הרופאים במהלך התקופה בה אימו נשאה אותו בעוברה. בית המשפט המחוזי בירושלים החל לדון בתיק התביעה, אולם טרם פסק בעניין הגיעו הצדדים להסכמה כי בית החולים יישא במחצית הנזק שנגרם לניזוק והוריו כתוצאה מהלידה ואותה רשלנות רפואית שהובילה לנזקי התובע.
זאת ועוד, עוד לפני שנערך כל דיון בעניין גובה הנזק, עידכן בא כוח הניזוק את בית המשפט כי נבדקת האפשרות לפיה יעבור הניזוק ניתוח מיוחד בארצות הברית לשיפור מצבו, אשר עלותו נעמדת על הסך של מאה וחמישים אלף דולרים אמריקאיים. בעקבות כך הוגשה לבית המשפט בקשה לתשלום תכוף, במסגרתה ביקש הניזוק כי בית החולים יישא בעלויות הניתוח ובעלויות הכרוכות בו (בסך של כמיליון וחמש מאות אלף שקלים), על חשבון הפיצוי שייפסק בתום הדיון בתיק. תגובת הנתבעת הייתה כי היא אמנם מכירה בסמכות בית המשפט להורות על מתן תשלום תכוף, אולם נסיבות העניין, לפיהן טרם הובאה כל ראיה הנוגעת להיקף נזקיו של הניזוק, שוללות את זכאותו של הניזוק לקבלת התשלומים המבוקשים על ידו.
בית המשפט פורס באופן מפורט את ההלכה בעניין סמכותו לזכות תובעים בתשלומים תכופים, המעוגנת בסעיף 75 לחוק בתי המשפט. ודוק, כתוצאה מכך שהדיון בתיקים המתנהלים בבתי המשפט מתארך, לעיתים, באופן שעלול להביא את הניזוק לחרפת רעב ולכך שזכייתו בתביעה עלולה להיות חסרת משמעות משום שהפך לפושט רגל עם השנים (בזמן שהתנהלה התביעה בבית משפט), קמה זכאותו לקבל את הסעד הזמני בדמות תשלומים תכופים אשר מטרתם למנוע את התוצאה חסרת הצדק האמורה.
יחד עם זאת, לאור החשש מהצפת בית המשפט בבקשות למתן סעדים זמניים כספיים, הגדירה הפסיקה תנאים מצטברים שבהתקיימותם יינתן הסעד לתובע. כך, יינתן סעד זמני, בין היתר, כאשר אין כל מחלוקת בנוגע לאחריותו של הנתבע ובנוסף קיימת סבירות גבוהה שהתובע יזכה בפיצוי משמעותי במסגרת תביעתו המצטרפת לנטייתו של מאזן הנוחות לטובת התובע (קרי, שהנזק שעשוי להיגרם לו אם לא יוענק לו הסעד הזמני הינו בלתי הפיך ועולה לאין שיעור על הנזק שייגרם לנתבע כתוצאה ממתן הסעד האמור).
בית המשפט בוחן את התקיימותם של התנאים האמורים (ותנאים נוספים הנדרשים בכדי להעניק לתובע סעד זמני) על פי נסיבות תביעת רשלנות רפואית דנן וקובע כי יש להעניק לו את התשלום, למען כיסוי הוצאות הניתוח בארצות הברית. לא זו אף זו, בית המשפט אף קובע כי נראה שהפיצוי הסופי שיינתן לתובע במסגרת תביעת רשלנות רפואית זו עולה לאין שיעור על הפיצוי הזמני שניתן לו כעת, אותו מעמיד בית המשפט על הסך של כמיליון שקלים.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך