לידת עכוז

פסק דין של בית המשפט שלום בחיפה בתביעת רשלנות רפואית בלידה של הורי קטין אשר נולד עם יד משותקת.

ביום 30.1.11 ניתן על ידי בית משפט השלום בחיפה פסק דין בעניין תביעת רשלנות רפואית באבחון. הרקע העובדתי להגשת התביעה הינו לידתו של הקטין ענתיר, אשר נולד כשהוא משותק בידו הימנית. לטענת התובעים (הקטין והוריו), ניזקו האמור של הניזוק נגרם בשל רשלנות רפואית באבחון מצב העובר, אשר לווה בהחלטה רשלנית שלא לבצע ניתוח קיסרי, על אף שהקטין נולד בלידת עכוז. כל אלה, טוענים התובעים, הובילו לשיתוקו של הקטין ועל כן על האחראים לכך לפצותו.
התובעים תמכו את טענות התביעה האמורות בשתי חוות דעת רפואיות, כאשר אחת עוסקת בהתנהלות הרופאים ובית החולים במהלך ההריון והלידה והשניה עוסקת במצבו הרפואי ונזקיו של התובע. הנתבעים דחו את כל טענות התובעים, לרבות הטענה כי מתקיימת רשלנות רפואית באבחון מצידם. גם הנתבעים תמכו את טענות ההגנה שלהם בחוות דעת רפואיות, אשר קבעה, בין היתר, כי לא הייתה כל חובה לבצע בנסיבות מקרה דנן ניתוח קיסרי ובכל מקרה לא ניתן להוכיח ברמה של מאזן ההסברויות כי ההתנהגות הרשלנית הלכאורית היא זו שהביאה לשיתוקו של התובע.
לאחר ששמע בית המשפט את עדויות הצדדים ולמד את חוות הדעת שהוגשו על ידם, הוא פסק כי אמנם הוכח שהקטין ניזוק בלידתו, אך התובעים לא הצליחו להוכיח כי התנהגות הרופאים מהווה רשלנות רפואית באבחון וכי בחירה בלידה טבעית בנסיבות העניין היא בחירה מוטעית, הנוגדת את הפרקטיקה הרפואית הנהוגה.
בית משפט השלום פוסק לעניין רשלנות רפואית באבחון כי לא הוכח קיומו של נוהל ו/או הוראות אשר חייבו את הרופאים לשלוח את האם ההריונית לבדיקה בבית חולים רק בשל העובדה שהעובר בריחמה מצוי במצג עכוז. בהמשך לכך, בית המשפט מבהיר כי הדין לא מטיל על הרופאים המטפלים אחריות מוחלטת אלא הוא מטיל עליהם אחריות לבצע טיפול ברמה סבירה, בהתאם לידע המקצועי שקיים באותה תקופה בתחום הרפואי הרלוונטי. בחינת סבירות ההתנהגות של הרופאים והמוסד הרפואי נעשית תוך איזון בין הצורך להעניק טיפול רפואי סביר, ברמה המקצועית הנדרשת לבין הרצון למנוע מצב של רפואה מתגוננת, לפיה יפעלו הרפואים תוך חשש מתמיד שמא תוגש נגדם תביעת רשלנות רפואית.
לסיום, נקבע במסגרת פסק הדין כי אף אם היו הנתבעים מאבחנים מראש את מצבו של העובר, עדיין לא הייתה מוטלת כל חובה על הרופאים המיילדים לבצע ניתוח קיסרי בשל אבחון זה. אשר על כן, התנהגותם של הנתבעים אינה מהווה סטייה מהתנהגות הרופא הסביר ואין לראות בה רשלנות כלשהי.
על פי חוות הדעת שהוגשו לפיתחו של בית המשפט, משתמע כי הפרקטיקה הרפואית המקובלת במקרים של לידות עכוז הינה כי אין כל חובה לבצע ניתוח קיסרי ונהוג ליילד את היולדת בלידה טבעית.
בית המשפט דחה, אם כן, את תביעת התובעים וחייב אותם בהוצאות בסך של חמישה עשר אלף שקלים. סביר להניח כי לאור הקביעות האמורות, טרם נאמרה מילתם האחרונה של התובעים, אשר ככל הנראה יגישו את ערעורם לבית המשפט המחוזי.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.