אובדן כושר עבודה | אי גילוי

אובדן כושר עבודה ? התפרצות מחלה ימים ספורים לאחר חתימה על חוזה הביטוח:
כאשר רכשה הגברת בוריאן ביטוח אובדן כושר עבודה היא פרסה בפני חברת הביטוח את כל הידוע לה אודות מצבה הרפואי, מבלי שחברת הביטוח דרשה ממנה לבצע כל בדיקה רפואית על מנת לאשש כי העובדות שנמסרו על ידה אכן משקפות את מצבה, כאמור.
כך, במסגרת הצהרת הבריאות הצהירה המבוטחת כי היא אינה סובלת או סבלה מהפרעות נפשיות, מחלות עצבים וכאבי גב, אלא שמספר ימים לאחר כריתת חוזה הביטוח היא החלה לסבול מקשיים בראיה אשר הובילו לאיבחון לפיו היא סובלת מטרשת נפוצה. כשבועיים לאחר גילוי המחלה, פוטרה המבוטחת מעבודתה, כאשר במכתב הפיטורין צוין כי סיבת הפיטורין היא גילוי המחלה בגופה.
לאור השתלשלות האירועים המפורטת לעיל הגישה גברת בוריאן תביעת ביטוח לחברת הביטוח, המתבססת על התנאים שסוכמו ביניהן במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה. תביעתה של המבטחת נדחתה על הסף, כאשר חברת הביטוח אף מודיעה לה על ביטול חד צדדי של פוליסת הביטוח בהסתמך על הטענה כי במועד בו חתמה המבוטחת על הצהרת הבריאות היא הייתה מודעת לתסמינים המאפיינים את מחלת הטרשת הנפוצה, אולם ביכרה להסתיר זאת מחברת הביטוח בכדי לאפשר את הכיסוי הביטוחי.
בשל תשובת חברת הביטוח, המפורטת לעיל, הגישה המבוטחת תביעה אזרחית לבית משפט השלום, במסגרתה דרשה לאכוף את ההסכמות שהושגו בין בעלי הדין בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה. לאחר שבית המשפט בחן את כל העדויות והראיות שהוגשו לפתחו, הוא קבע כי התובעת לא הפרה את חובת הגילוי שהייתה מוטלת עליה במועד החתימה על פוליסת הביטוח. בית המשפט פסק כי אף מעדותו של המומחה הרפואי שהגיש את חוות הדעת מטעם הנתבעת עולה כי התובעת לא הייתה יכולה לדעת שהתסמינים שהופיעו אצלה נגרמו בשל הטרשת הנפוצה ממנה סבלה.
אשר על כן, המסקנה שהתקבלה על ידי הערכאה המבררת הינה כי התובעת ענתה תשובה מלאה, כנה ואמיתית לשאלות המבטחת ומכאן שיש לחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטחת תגמולי אובדן כושר עבודה. יחד עם זאת, בהערת אגב העיר השופט כי התובעת הפרה את חובת הגילוי בכל הקשור לשאלה האם סבלה בעבר מכאבי גב, אולם משום שהאינפורמציה האמורה לא הוסתרה במכוון ולא הייתה לעובדה זו כל השלכה על החתימה על הפוליסה, הרי שבכל מקרה יש לחייב את חברת הביטוח בתשלום.
הנתבעת, אשר סירבה לקבל את רוע הגזירה, הגישה ערעור לבית המשפט המחוזי תוך שהיא טוענת כי כריתת הפוליסה בוצעה ב"מסלול הירוק" (חתימה על חוזה ביטוח אובדן כושר עבודה ללא כל בדיקה רפואית) רק בגלל שהמבוטחת לא הצהירה על הבעיות הרפואיות מהן סבלה. ודוק, לטענת המבטחת, לו הייתה התובעת פורסת את מלוא המידע אודות מצבה בפועל הייתה חברת הביטוח דורשת קיומן של בדיקות רפואיות, אשר היו מגלות את מחלת התובעת, עובדה שהייתה מונעת את כריתת חוזה הביטוח.
בית המשפט המחוזי דוחה את טענות המבטחת וקובע כי כאשר מבוטח מצהיר על מצבו הרפואי בתום לב ופורס בפני המבטחת את העובדות כפי שהן באמת ידועות לו, הרי שאין לשלול ממנו את הכיסוי הביטוחי אף אם במועד כריתת החוזה כוננה בו מחלה סמויה שהייתה משנה את החלטת המבטחת.
ע"א 2143/09

 

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

2 תגובות

  • 21 באוגוסט 2017 בשעה 10:42

    מעוניין ביעוץ בנשא .

    תודה

    • 21 באוגוסט 2017 בשעה 17:55

      שלום רב, ניתן לפנות אלינו בייעוץ אישי דרך אחד הפורומים או טופס יצירת הקשר. נשמח לנסות לסייע ולעזור.