אי כושר עבודה

פוליסות ביטוח אי כושר עבודה הפכו בימנו אנו למצרך חיוני ביותר. זו הסיבה כי חשוב לוודא ביתר שאת את התנאים להם אנו זכאים במסגרת הפוליסה. בכתבה זו מובאת על ידנו דוגמא הממחישה את הבעייתיות שברכישת פוליסה בעלת תנאים וניסוחים ערטילאיים.

מרבית פוליסות הביטוח מתנות את זכאותו של המבוטח לקבל תגמולי ביטוח במקרים של אי כושר עבודה על ידי כך שהן דורשות כי אובדן כושר זה ימנע ממנו אפשרות לעסוק בכל עיסוק סביר אחר. חברות הביטוח דוחות תביעות ביטוח רבות בהתבסס על סעיף זה וכתוצאה מכך נאלץ המבוטח לפנות לערכאה המשפטית, על מנת שתפרש מהו עיסוק סביר אחר, בנסיבות המקרה הספציפיות של אותו מבוטח.
על המכשול המפורט לעיל ניתן להתגבר על ידי רכישת ביטוח אי כושר עבודה מקצועי, המכסה את המבוטח מפני אובדן הכושר לעסוק בעיסוקו הספציפי. דע עקא, לא פעם קורה שמבוטח סבור כי הוא מבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי, אולם כאשר קורה מקרה הביטוח הוא מגלה להפתעתו כי המבטחת מסרבת לשלם לו תגמולי ביטוח מאותה סיבה שכיחה, לפיה הוא יכול לעסוק בעיסוק סביר אחר. מקור טעותו של המבוטח במקרים אלו הוא ניסוח לקוי של פוליסת הביטוח, אשר לא מבהירה דיו את העובדה כי מדובר בפוליסת ביטוח מקצועית. על מנת להימנע מטעות זו, על מבוטח להקפיד על בירור הנושא בעת רכישת הביטוח ובמידת הצורך אף להיוועץ עם עו"ד לענייני ביטוח אי כושר עבודה על מנת לוודא כי מקרה הביטוח מוגדר באופן מצומצם ודווקני ומתי למעשה יהא זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה.
במקרה שנדון בבית המשפט, ביטחה עצמה מבוטחת בביטוח אי כושר עבודה. אותה מבוטחת סברה, על פי מה שנאמר לה על ידי סוכן הביטוח, כי מדובר בביטוח מקצועי, המכסה אותה מפני אובדן כושר לעסוק במקצועה כמאמנת טניס שולחן. אולם, לאחר תקופה מסוימת שבה שילמה המבטחת את תגמולי הביטוח בעקבות אובדן כושרה של המבוטחת, היא חדלה מלעשות כן בטענה כי המבוטחת יכולה לעבוד בעבודה סבירה אחרת, שאינה מאמנת טניס שולחן. המבטחת התבססה על העובדה שהמבוטחת עשתה הסבה מקצועית והיא אכן עובדת בעבודה סבירה אחרת – כמתווכת נדל"ן.
בית המשפט קבע, על פי הראיות שהונחו בפניו, כי הפוליסה שרכשה המבוטחת היא לא פוליסת אובדן כושר עבודה מקצועי. לאור קביעתו זו, עובר בית המשפט לדון בשאלה האם עיסוקה החדש, כמתווכת דירות, מהווה עיסוק סביר אחר, כהגדרתו בפוליסת אי כושר עבודה. על פי הפוליסה, הכרה באובדן כושר עבודה כקבוע מותנית בכך שהמבוטחת תוכר כנכה בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים לפחות, עובדה שתמנע ממנה להמשיך בעיסוק בו עסקה עד למקרה הביטוח ובנוסף, נדרש כי אי כושר עבודה יתבטא כך שהמבוטחת לא תוכל לעבוד בעיסוק אחר, המתאים להכשרתה וניסיונה.
בית המשפט קובע כי עיסוקה של המבוטחת כמתווכת דירות הוא בבחינת עיסוק סביר אחר. על פי בית המשפט, אין כל צורך שהעיסוק הסביר יהא דומה לעיסוק המבוטח, עובר למקרה אובדן כושר העבודה. די בכך שהעיסוק האחר הולם את השכלתו והכשרתו של המבוטח ושיעלה בקנה אחד עם כל העיסוקים הקודמים בהן עסק המבוטח בעברו. כאשר בוחן בית המשפט נתונים אלו ומוסיף לכך את העובדה שהמבוטחת מקבלת שכר גבוה יותר בעבודתה כמתווכת, הוא מגיע למסקנה כי התיווך הוא בבחינת עיסוק סביר אחר ועל כן אין חובה על המבטחת להמשיך לשלם לה תגמולים.

 

לשם היוועצות עם עו"ד לענייני ביטוח טרם רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, או בשל דחיית תביעת ביטוח והערכת סיכויים, באפשרותכם ליצור עימנו קשר עוד היום בטלפון שבכותרת או באמצעות טופס יצירת הקשר.

 

דעו כי פנייתכם אישית וחסויה.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום אובדן כושר עבודה

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך