תקופת הביניים

אובדן כושר עבודה:  לאחרונה ניתנה הלכה ביחס לחובת הגילוי בתקופת הביניים שבין הצהרת הבריאות והקבלה לביטוח. עיינו בסקירה שניתנה על ידי עורך דין ביטוח.

אובדן כושר עבודה – עדכון חברת הביטוח במצבו הרפואי של המבוטח:
הלכה שניתנה לאחרונה על ידי בית המשפט העליון עסקה בשאלה האם חייב המבוטח לעדכן את חברת הביטוח אודות שינויים במצבו הרפואי בתקופת הביניים שבין החתימה על הצעת הביטוח ומתן הצהרת הבריאות מטעמו לבין המועד בו נכרתת בפועל פוליסת הביטוח.
השתלשלות האירועים שהובילה למתן ההלכה בשאלה האמורה החלה כאשר בוטח מר כהן על ידי חברת הביטוח "מנורה" בביטוח חיים שכלל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. טרם כריתת הסכם הביטוח האמור חתם המבוטח על הצעת הביטוח ועל הצהרת בריאות, במסגרתה הצהיר כי בעבר סבל מכיב קיבה ממנו החלים. כחודש וחצי לאחר מכן החל התובע לחוש בכאבי בטן עזים אשר בעקבותיהם אושפז בבית החולים ואובחן כחולה במחלת הקרון (מחלת מעיים דלקתית).
בעקבות המחלה הפסיק מר כהן המבוטח לעסוק בעיסוקו כמכונאי רכב ונקבעה לו רמת אובדן כושר עבודה בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים, עובדה שזיכתה אותו בקבלת קצבת נכות מלאה מהמוסד לביטוח לאומי.
בשל העובדה שהפסיק לעבוד, פנה המבוטח לחברת הביטוח ודרש כי ישולמו לו תגמולי הביטוח בגין אובדן כושר עבודה, אולם המבטחת דחתה דרישה זו בטענה כי המבוטח הסתיר ממנה עובדות מהותיות אודות מצבו הבריאותי. בעקבות הדחייה, הגיש המבוטח תביעה לבית משפט השלום, בה דרש מבית המשפט כי יאכוף את זכאותו לקבלת תגמולים על פי הפוליסה.
בית משפט השלום דחה את תביעת אובדן כושר עבודה שהוגשה על ידי המבוטח, כאמור, וקבע כי הוא אמנם לא הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו בשלב בו מסר את ההצהרה, אך הוא כן הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו בתקופת הביניים שבין החתימה על ההצהרה למועד תחילת הביטוח הקבוע בפוליסה.
על קביעות אלו ערער המבוטח לבית המשפט המחוזי, אשר קבע כי החובה של כל מבוטח לדווח לחברת הביטוח אודות שינויים במצבו הבריאותי חלה אף בתקופה שלאחר חתימתו על ההצהרה, טרם החלה תקופת הביטוח.
המבוטח לא אמר נואש והגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.
בית המשפט העליון קיבל את בקשת הערעור וקבע כי תקופת הביניים האמורה נועדה על מנת לאפשר לחברת הביטוח להחליט האם ברצונה לבטח את המבוטח על פי התנאים המפורטים בהצעת הביטוח. לעניין חובת הגילוי המוטלת על המבוטח, יש להגדיר את תקופת הביניים כתקופה שבין החתימה על הצעת הביטוח לבין המועד בו מקבלת חברת הביטוח את ההצעה מהמבוטח, זאת אף אם המועד של תחילת הביטוח מוגדר בפוליסה באופן רטרואקטיבי, כך שהוא חל לפני מועד הקיבול האמור. חובת הגילוי המוטלת על המבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה במהלך תקופת ביניים זו מעוגנת בסעיף 6(ג) לחוק חוזה הביטוח.
בית המשפט העליון קובע כי חברת הביטוח לא הוכיחה ברמת ההוכחה הנדרשת ממנה כי המבוטח במקרה דנן הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו בחוק חוזה הביטוח, כאמור לעיל. לאור כך, קובע בית המשפט כי המבוטח זכאי לקבל תגמולי ביטוח על פי פוליסת אובדן כושר עבודה דנן ובנוסף מחייב את חברת הביטוח לשלם למבוטח שלושים אלף שקלים בגין הוצאות ניהול המשפט.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום אובדן כושר עבודה

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך