אובדן כושר עבודה קרן פנסיה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה ? האם לכל אחד ואחת מאיתנו קיים כיסוי כזה ?  אילו ביטוחי אובדן כושר עבודה קרן פנסיה קיימים בשוק ? איזה עדיף לרכוש ולמה צריך לשים לב ? בכתבה הבאה ניסינו לרכז עבורכם את התשובות לשאלות אלה ועוד.

כדאיות רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה:
כפי שהבהרנו בלא מעט כתבות באתר, ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, נועד להבטיח תשלומים קבועים למבוטח במקרה שיאבד את יכולתו להמשיך לעסוק בעיסוקו הקבוע, בכפוף להתקיימותם של התנאים המנויים בפוליסת הביטוח. ישנם כמה ביטוחים אשר במסגרתם ניתן לבטח מפני אובדן הכושר. ראשית, ניתן לרכוש פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה טהורה, קרי, פוליסה המבטחת מפני אובדן הכושר בלבד. בנוסף, ניתן לרכוש את הביטוח האמור במסגרת פוליסת ביטוח החיים, כאשר חוזה הביטוח האמור יפרט בנפרד את כל התנאים להתקיימותו של הכיסוי הביטוחי לגבי כל סוגי הביטוחים המנויים בה. אפשרות שלישית היא רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת ביטוח המנהלים, אשר מבוצע, בדרך כלל, על ידי המעסיק בעבור עובדיו המבוטחים.
לצד ביטוח המנהלים קיים ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה. מדובר בביטוחים דומים, היות ובשניהם מפריש העובד סכום קבוע ממשכורתו לטובת תשלום הפרמיה הביטוחית ו/או החיסכון שנצבר לו במסגרת הביטוח. כאשר נכנס עובד שכיר למעגל העבודה, על המעביד שלו לבטח אותו בביטוח פנסיוני, כאשר למבוטח יש תקופת זמן מסויימת במהלכה הוא רשאי לבחור במסלול שברצונו להיות מבוטח ? רכישת ביטוח מנהלים מחברת הביטוח או רכישת ביטוח בקרן פנסיה.
נהוג לומר כי מבחינת ביטוח אובדן הכושר, עדיף למבוטח לרכוש את הביטוח במסגרת ביטוח המנהלים מאשר לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה. בשונה מקרן פנסיה, חברת הביטוח לאחר הצטרפות המבוטח לביטוח אינה יכול לעשות שינוי בתנאי הביטוח ובוודאי שלא יכולה לעשות שינוי אשר גורעים במצבו של המבוטח. לעומת זאת, קרן פנסיה הוא אינו חוזה אלא "תקנון" אשר נתון לשינוי בכל עת. ודוק, ישנם מצבים בהם חווה העובד תאונת עבודה ופליסת ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה אינה מזכה אותו בפיצוי, להבדיל מפוליסת ביטוח המנהלים. בנוסף לכך, סכום הפיצוי המתקבל עם קרות המקרה הביטוחי במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה, הינו ברוב המקרים נמוך יותר מהכיסוי הביטוחי המשתלם על ידי חברות הביטוח. כך, כאשר אדם צעיר מאבד את כושרו לעבוד לצמיתות, יכול נתון זה להיות הרסני לגביו.
לעומת זאת, קיימים גם יתרונות ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה קרן פנסיה. דמי הניהול המשולמים בעבור ביטוח זה הינם נמוכים מאלו שגובה חברת הביטוח. כאמור בכללים שקבע משרד האוצר, רשאיות חברות הביטוח לגבות כדמי ניהול עד אחד עשר אחוזים מההפרשה החודשית של העובד. בנוסף, נוטות חברות הביטוח אף לגבות דמי ניהול נוספים בתום כל שנה (בדרך כלל בגובה אחוז אחד מהסכום הכולל שנצבר במהלך שנים עשר החודשים ? כך, ככל שהחיסכון שנצבר גדל, כך גדל סכום דמי הניהול השנתי). מאידך, כאשר מדובר בביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת קרן הפנסיה, יכולה לגבות הקרן עד שישה אחוזים מההפרשות החודשיות של העובד ועוד כחצי אחוז מסך הצבירה השנתי, כאמור. הנה כי כן, דמי הניהול הנגבים על ידי קרן הפנסיה הינם נמוכים באופן משמעותי מאלו הנגבים על ידי חברות הביטוח – נתון חשוב שיש להביאו בחשבון טרם רכישת הביטוח.
לא למותר לציין כי יש הסוברים שגובה דמי השירות המשתלם על ידי העובד, בא לידי ביטוי בשירות אותו הוא מקבל. על פי סברה זו, השירות שיקבל על ידי חברת הביטוח יעלה על השירות שתעניק קרן הפנסיה.