אובדן כושר עבודה עצמאי

 

עצמאי יקר – אם הגעת עד לכאן כנס לכתבה ועיין במידע המשפטי העוסק בפוליסות אובדן כושר עבודה עצמאי, למה צריך לשים לב בעת ההצטרפות לביטוח ואיזה פוליסה ממולצת עבורך. קריאה מהנה.

היתרונות והחסרונות ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאי:
לפני כשלוש שנים נכנס לתוקף צו הרחבה, המחיל את הוראותיו של ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוחים פנסיונים מקיפים על כל העובדים השכירים הנמצאים במעגל העבודה. נפקותו של אותו צו ההרחבה הינה כי קיימת כיום חובה על המעסיקים בישראל לרכוש למועסקים על ידם פוליסת ביטוח פנסיוני. במסגרת הביטוח הפנסיוני מפריש המעסיק מדי חודש סכום מסויים ממשכורתו של המבוטח, אשר יקבל את הסכום הכולל עם הגיעו לגיל הפנסיה או לגיל הפרישה, על פי האמור בהסכם הביטוח. זאת ועוד, פוליסת ביטוח דנן מכילה במרבית המקרים אף ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, כך שהעובד מכוסה במקרים בהם הוא מאבד את כושרו לעבוד באופן זמני או קבוע.
דע עקא, ההסדר האמור לעיל אינו חל בכל הנוגע לעובדים עצמאיים, שאינם מועסקים על ידי מעסיק. אשר על כן, צריכים אותם עובדים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאי מיוזמתם ובכוחות עצמם. עובדה זו אמנם מאפשרת חופש לאותו מבוטח, אשר יכול לבחור את סוג הביטוח על פי בחינת הפוליסות המוצעות לו על ידי חברות הביטוח השונות, אך יחד עם זאת, יש בחופש זה מקום לטעויות ולרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאי שתנאיו מקפחים את המבוטח.
למרות המכשול המפורט לעיל, עובדים עצמאיים רבים מקלים ראש ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאי, כך שהם רוכשים את הפוליסה מבלי לבדוק את תנאיה ומבלי להיוועץ עם איש מקצוע טרם רכישתה. מבוטח שנוהג כאמור, עלול למצוא את עצמו במצב בו הוא אינו יכול לעסוק עוד בעיסוקו ולמרות שהוא סבור כי ביטח עצמו מפני מצבים מסוג זה, הוא מגלה כי תנאי הפוליסה שרכש שוללים ממנו את זכאותו לכיסוי הביטוחי.
קיימות שתי פוליסות אובדן כושר עבודה עצמאי סטנדרטיות. הראשונה, מבטחת את העובד העצמאי במקרים בהם הוא אינו יכול לעסוק עוד בכל עיסוק שהוא. השניה, מצומצמת יותר, מבטחת את המבוטח במקרים בהם הוא איבד את כושר עבודתו לעסוק בעבודה בה עבד בחמש השנים שקדמו למקרה הביטוחי.
ההבדל העיקרי בין פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה עצמאי המפורטות לעיל הינו בהגדרה המצומצמת יותר של מקרה הביטוח המזכה בתשלום תגמולי ביטוח. כאמור, המבחן לזכאותו של המבוטח הוא מבחן רפואי תפקודי. בפוליסה הסטנדרטית, מלאכת הרופא התעסוקתי קשה יותר ועליו לבחון את יכולתו של המבוטח לעסוק מלבד למקצועו גם בעיסוקים סבירים אחרים, הרלבנטיים לכישוריו, לניסיונו להשכלתו. לעומת זאת, בפוליסות המקצועיות, מלאת הרופא התעסוקתי פשוטה יותר – עליו לבחון את יכולות של המבוטח לעסוק בעיסוק בו עסק ערב איבוד כושר העבודה בלבד. ברי, כי האחרון הינו ביטוח טוב יותר עבור המבוטח.
בהקשר זה אף חובה להבהיר כי אופי עבודתו וניסיונו של כל עובד, עצמאי או שכיר, משתנים ברבות השנים ולכן עליו לעדכן את האופן שבו מגדירה פוליסת הביטוח את עיסוקו, ניסיונו וכישוריו, זאת בכדי להימנע ממצב שבו הגדרת העיסוק בפוליסה אינה משקפת את מצבו של המבוטח בהווה, כך שהיא מאפשרת לחברה המבטחת לשלול את זכאותו לקבלת תגמולים על פי הפוליסה.
לאור האמור לעיל ברי כי על אף שרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה באופן עצמאי מלווה ביתרונות רבים, יש לבצע בדיקה מדוקדקת של תנאי הפוליסה, טרם רכישתה, בכדי למזער את החסרונות הטמונים בה, כמפורט לעיל.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום אובדן כושר עבודה

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך