אובדן כושר עבודה מורחב

מהי פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב ? מה היא אמורה לכסות ומהן יתרונותיה ביחס לפוליסות ביטוח סטנדרטיות ? לאור חשיבות נושא זה ריכזנו עבורכים את התשובות לשאלות אלה.

היתרונות ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב:
ניתן לומר אפוא בפה מלא כי כיום מבינים רוב העובדים במדינת ישראל את החשיבות הרבה שיש בביטוח אישי מפני אובדן כושר עבודה. יחד עם זאת, עדיין ניתן למצוא עובדים שאמנם מבטחים עצמם מפני היום בו יאבדו את כושר עבודתם, אולם מקלים ראש בבחירת פוליסת הביטוח, כך שהם רוכשים אותה ללא כל ייעוץ מקצועי ו/או הכוונה כלשהי ולעיתים אף אינם קוראים את הסעיפים המנויים בה. כפי שיפורט להלן, אף שלעצם רכישת ביטוח אובדן כושר העבודה יש משמעות רבה, לא פחות חשוב לעמוד על תנאי הפוליסה הנרכשת ? מבוטח שייעשה זאת ימצא כי ברוב המקרים משתלם לו יותר לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב.
פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה סטנדרטיות מכילות תנאי לפיו על מנת שתוכר זכאותו של המבוטח על פי הפוליסה, עליו להוכיח כי איבד את יכולתו לעבוד בשיעור של שבעים וחמישה אחוזים מכושרו לעבוד קודם לכם. קביעת אחוזי אובדן כושר העבודה מתבצעת לרוב על פי סך שעות העבודה או הימים בהם יעבוד עובד מטיבו וסוגו של המבוטח, אך גם נלקחים בחשבון אורח חיי עבודתו של המבוטח ושגרת יומו לפני איבוד כושר העבודה. טול מקרה בו בחינת האחוזים, כאמור, מתבצעת על פי שעות העבודה וסך השעות היומיות של עובד סביר הוא שמונה. במידה ובשל אובדן כושר עבודתו נפגמת יכולתו של המבוטח, כך שהוא יכול לעבוד רק שלוש שעות ביום, הוא לא יהא זכאי לקבל תגמול על פי הפוליסה, היות ואיבד "רק" כשישים ושניים אחוזים מכושר עבודתו.
ניתן לעקוף את המכשול האמור, המצוי בכל פוליסות הביטוח הבסיסיות, על ידי רכישת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב, לפיה זכאותו של המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח תקום במידה ויוכיח כי אבדו לפחות עשרים וחמישה אחוזים מכושר עבודתו. כאן המקום לציין כי הפרמיה החודשית המשתלמת בגין ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב הינה גבוהה מזו המשתלמת בעבור הפוליסה הבסיסית. יחד עם זאת, אין כל ספק כי הכיסוי הביטוחי שמקבל המבוטח במסגרתה הינו רחב בהרבה ועל המבוטח לשקול היטב האם אופי עבודתו מצריך את הרחבתה של הפוליסה, בהתחשב בעלות הביטוח וצרכיו האישיים.
פן נוסף המדגיש את היתרון ברכישת ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב בא לידי ביטוי בסעיף תקופת ההמתנה – הפוליסות הבסיסיות קובעות תנאי לפיו תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח רק בתום שלושה חודשים מהמועד בו איבד את כושר עבודתו. מבוטח שיעמוד על כך, יוכל לרכוש פוליסת ביטוח מורחבת המכילה סעיף שמקצר את תקופת ההמתנה באופן משמעותי.
סעיף נוסף השולל לא פעם את זכאותו של מבוטח לקבלת תגמולים בגין אובדן כושר עבודתו הינו הסעיף שלפיו אם איבד המבוטח את כושרו לעבוד בעבודתו הרגילה, אך הוא עודנו מסוגל לעבוד בעבודה סבירה אחר, ההולמת את כישוריו וניסיונו, לא תכיר בו חברת הביטוח כמי שאיבד את כושר עבודתו. בכדי להימנע ממצבים אלו, רשאי המבוטח לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב ומקצועי, אשר מגדיר את סוג העבודה בה הוא עובד, את ניסיונו וכישוריו המיוחדים. על ידי רכישת ביטוח מורחב, כאמור, לא תוכל חברת הביטוח לפרש באופן רחב את הגדרת ה"עיסוק סביר" וכך תצטצמצם משמעותית יכולתה לדחות את תביעות הביטוח המוגשות על ידי המבוטח.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום אובדן כושר עבודה

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

2 תגובות

  • 31 בדצמבר 2012 בשעה 19:32

    שאלה ביטוחית

    באופן עקרוני, אין מניעה ובלבד וחברת הביטוח מסכימה לכך. סביר כי תצטרכי לחתום על הצהרת בריאות חדשה. ככל ולא חל שינוי במצבך הבריאותי ואין מניעה להמשיך ולבטחך, איני רואה בעיה.

  • 30 בדצמבר 2012 בשעה 16:08

    אובדן כושר עבודה

    הגעתי לגיל 64 גיל פרישה ואני עדיין עובדת , פוליסת אובדן כושר עבודה נקבע עד גיל פרישה האם אפשר להאריך פוליסה זו, או כיצד ניתן לבטח אובדן כושר עבודה לאחר גיל פרישה

התגובה שלך