אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה - עמוד 3 מתוך 4

ביטוח אובדן כושר עבודה או קרן פנסיה?

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה הקיים ברוב קרנות הפנסיה? האם לכל אחד ואחת מאיתנו קיים כיסוי כזה? מה הבדל בין מוצר זה לכיסוי הקיים בביטוחים פרטיים ולמה צריך לשים

אובדן כושר עבודה עצמאי

  עצמאי יקר – אם הגעת עד לכאן כנס לכתבה ועיין במידע המשפטי העוסק בפוליסות אובדן כושר עבודה עצמאי, למה צריך לשים לב בעת ההצטרפות לביטוח ואיזה פוליסה ממולצת

חובת הגילוי של המבוטח בביטוחי אובדן כושר עבודה

להתנהלות מול חברות הביטוח כללי משחק שונים. הציפייה בעת רכישת אובדן כושר עבודה ביטוח היא שחברת הביטוח תעמוד לצידנו בעת צרה. בפועל, לא מעט תביעות נדחות מנימוקים כאלה ואחרים.

אובדן כושר עבודה מורחב

מהי פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה מורחב ? מה היא אמורה לכסות ומהן יתרונותיה ביחס לפוליסות ביטוח סטנדרטיות ? לאור חשיבות נושא זה ריכזנו עבורכים את התשובות לשאלות אלה.

אובדן כושר עבודה

  האם תגמולי ביטוח המשולמים מכוח פוליסת אובדן כושר עבודה חייבים במס ? האם התשובה לשאלה זו משתנה כאשר עסקינן בתגמול חד פעמי לעומת קצבה חודשית ? על נושאים

תקופת הביניים

אובדן כושר עבודה:  לאחרונה ניתנה הלכה ביחס לחובת הגילוי בתקופת הביניים שבין הצהרת הבריאות והקבלה לביטוח. עיינו בסקירה שניתנה על ידי עורך דין ביטוח. אובדן כושר עבודה – עדכון

איבוד חלקי

מקרה שנדון בפסיקה אודות תביעת ביטוח של של מבוטח עקב אובדן כושר עבודה חלקי. תביעת תגמולים בגין אובדן כושר עבודה חלקי – מקרה מהפסיקה: לפני מספר חודשים ניתן פסק

הצהרת בריאות חלקית

טענת אי גילוי מצד חברת הביטוח נדחתה בטענה כי הלה לא הצליחה להוכיח כוונת מרמה להוצאת כספים בביטוח אובדן כושר עבודה. קראו פסק הדין. בטרם חותם המבוטח על פוליסת

אובדן כושר עבודה - עמוד 3 מתוך 4