ביטוח מחלה – ביטוח נכות – ביטוח תאונה

כפי שאמרנו בכתבה נפרדת, אדם יכול לבטח נכס אשר אין לו זכות קניינית עליו.

 

תורת האינטרס הביטוחי המקובלת בשיטות משפט שונות בעולם פינתה את מקומה במשפט הישראלי לטובת עקרן הנזק. לאמור, אדם יכול לבטח נכס שאין לו זכות קניינית עליו ובלבד שיצביע על נזק אותו הוא מבקש למנוע. בביטוחי חיים (ובין היתר ביטוח מחלה, ביטוח נכות, ביטוח תאונה) של הזולת נקבע הסדר מיוחד, לפיו הדבר טעון הסכמה בכתב של האדם אשר את חייו מבקשים לבטח.

 

בחוזר שיצא ביום 15.11.1999, מתייחס הממונה על הביטוח לסוגיה הנ"ל וכן לרציונל שעמד לנגד עיני המחוקק בהוספת הדרישה האמורה בהקשר של ביטוחי חיים (כגון ביטוח מחלה, ביטוח נכות, ביטוח תאונה).

 

חוזר הממונה על הביטוח הופץ לממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח, לאחר שהגיעו אל הממונה תלונות רבות בהם אנשים גילו, כי הם מבוטחים בביטוחי חיים (ביטוח מחלה, ביטוח נכות, ביטוח תאונה) אף על פי שמעולם לא ביקשו להצטרף. בירור התלונות העלה, כי הביטוחים התבקשו על ידי בני זוג (סוגיה שהינה שכיחה).

 

לנוכח הסכנה שיש בדבר והתמריץ השלילי הטמון בכך, שב הממונה על הביטוח והבהיר לחברות הביטוח כלל שהן אמורות לדעת ולהכיר היטב לנוכח הוראות חוק חוזה הביטוח – בביטוחי חיים (ובין היתר ביטוח מחלה, ביטוח נכות, ביטוח תאונה), לפיו על חברת הביטוח לדרוש את הסכמתו ובכתב של האדם שאת חייו מבקשים לבטח. על תנאי זה ייאמר, אף אחד מהצדדים לא יכול להתנות בשעה שמדובר בהוראה שהינה על פי חוק חוזה הביטוח קוגנטית ? בלתי ניתנת להתניה.

 

הממונה על הביטוח מזכיר, כי יש בעריכת ביטוחי חיים של הזולת לא הסכמת הזולת בכתב סיכונים רבים ותמריצים שליליים אותם ביקש המחוק למנוע. עריכת ביטוח של הזולת ללא קבלת הסכמה בכתב של אותו אדם אשר מבקשים לבטח את חייו בפוליסת ביטוח מחלה, ביטוח נכות, ביטוח תאונה או כל ביטוח חיים אחר, יוצרת תמריץ שלילי של אותו אדם המבקש לערוך את הביטוח לגרום לתאונה או לנכות או למחלה.

 

גולשים יקרים, ככל וגיליתם, כי הינכם מבוטחים בביטוח חיים (כגון: ביטוח מחלה, ביטוח נכות או ביטוח תאונה), אף על פי שלא ביקשתם ולא התקשרתם עם חברת הביטוח בביטוח כזה, דעו, כי הינכם רשאים לפעול לביטול הפוליסה. יחד עם זאת, רצוי לבדוק קודם לביטול הביטוח רצוי לברר מי ערך לטובתכם את הביטוח, שכן ברוב הפעמים הדבר נעשה על ידי יקיר או בן משפחה.

 

לקבלת הסבר נוסף בנושא, פנו לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין ביטוח.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר.

 

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך