אשת המבוטח

באתר זה מידע משפטי רב בתחום הביטוח לרבות מאגר פסקי דין תביעות ביטוח. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח ללא תשלום או התחייבות.

המבוטח מנחם ז"ל (שם בדוי) רכש פוליסת ביטוח חיים בעת שהיה נשוי. לצורך הנפקת הפוליסה נכתב בטופס ההצעה לביטוח חיים כי המוטבת במותו של המבוטח תהא "אשת המבוטח".
לאחר מספר שנים המבוטח התגרש וניהל חיים משותפים עם בת זוגו כידועים בציבור.
לאחר מותו שילמה חברת הביטוח את תגמולי הביטוח לידועה בציבור, על אף שלא היתה אשתו החוקית. גרושתו של המנוח ז"ל, אשר היתה אשתו החוקית בעת הצטרפותו לביטוח, הגישה כנגד חברת הביטוח תביעת ביטוח לבית המשפט השלום בחיפה בדרישה לקבל את תגמולי הביטוח בטענה כי היא המוטבת על פי בפוליסה הפוליסה בהיותה "אשת המבוטח" החוקית בעת ההצטרפות לביטוח.
במסגרת ההליך המשפטי טענה הלה כי חברת הביטוח וסוכן הביטוח נהגו ברשלנות בניסוח תנאי הפוליסה, וכן התרשלו בכך שהעבירו את תגמולי הביטוח לידועה בציבור, מבלי לוודא כי היא אינו אשתו החוקית, ואף לא היתה כזו בעת הצטרפות לביטוח.
מנגד, טענה בת זוגו של המנוח ז"ל במועד הפטירה כי את השאלה מי המוטבת על פי הפוליסה, קרי מי היתה "אשת המבוטח", יש לבחון ביום הפטירה.
לצורך הכרעה בשאלה זו, נעזר בית המשפט בסעיף 44 של חוק חוזה הביטוח.
על פי סעיף 44 של חוק חוזה הביטוח, אם נקבע כמוטב בן זוגו של המבוטח ללא נקיבת שמו, יזכה בתגמולי הביטוח מי שהיה בן זוגו בעת קרות מקרה הביטוח. על כן קבע בית המשפט מי שהיתה המוטבת של המנוח בעת הפטירה היא  הידועה בציבור.
בית המשפט אף הוסיף ואמר, כי מסקנה זו מתחייבת על פי ההיגיון, שכן התובעת והמנוח התגרשו והיא חדלה להיות אשתו.
לשם תמיכה במסקנה כי המנוח ובת זוגו היו ידועים בציבור, הפנה בית המשפט להלכות הידועות ולמבחנים הקבועים בפסיקה בעניין זה. למרות שהמנוח והידועה בציבור לא היו נשואים, קבע בית המשפט, יש לראותם כידועים בציבור. בית המשפט שוכנע כי השניים קיימו אורח חיים תקין וכי רצו לקיים מחויבות וקשר קבוע וארוך טווח זה עם זה ולכן היו ידועים בציבור בעת הפטירה. בנסיבות אלה, קבע בית המשפט כי אין זה רלבנטי שבת זוגו של המנוח במועד הפטירה לא נישאה לו כדת וכדין.
בית המשפט אף הוסיף כי שוכנע שכוונתו של המנוח הייתה להעביר לבת זוגו הידועה בציבור את הכספים.
לאור האמור, דחה בית המשפט את תביעת גרושתו של המנוח.
גולשים יקרים, אנו רואים לנכון לעדכנכם בכך שניתן למנוע מחלוקת מהסוג שהתעורר בפסק הדין בנקל, על ידי כך שנוודא כי שם המוטב בפוליסה מפורט באופן אשר אינו מותיר פרשנות בקרות מקרה הביטוח, כגון על ידי נקיבת שם ספציפי. יתירה מכך, חוק חוזה הביטוח מאפשר למבוטח לשנות את שמו של המוטב בכל עת, כל עוד לא קרה, על ידי מסירת הודעה לחברת הביטוח. ביישום למקרה שלנו, אף על פי שהוכח כי כוונת המנוח היתה שבת זוגו הידועה בציבור תקבל את תגמולי הביטוח, היה יכול המנוח למנוע המחלוקת על ידי נקיבת שמה בפוליסת הביטוח.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך