שונות - עמוד 1 מתוך 12

קיבל פיצוי למרות שרישיונו נשלל במועד התאונה

בית המשפט חייב את חברת הביטוח מנורה לשלם פיצויים בגין נזקי רכב עקב תאונה, וזאת למרות שרישיון הנהיגה של נהג הרכב נשלל לכאורה במועד התאונה לפי רישומי משרד הרישוי.

שימוש בחוקרים פרטיים ככלי לבירור חבות ודחיית תביעות

חברות הביטוח נוהגות להיעזר בחקירות פרטיות על מנת לדחות תביעות ביטוח שונות, ולרבות תביעות ביטוחי בריאות כגון תביעות אובדן כושר עבודה וסיעוד. חקירות אלו כרוכות לעתים בביצוע כל מיני

איילון חויבה לשלם פיצוי למרות שהמבוטחת נהגה ללא רישיון

בית המשפט חייב את חברת איילון לשלם פיצוי בגין רכב שניזוק בתאונה שנגרמה על ידי נהגת שמבוטחת אצלה, וזאת למרות שהנהגת נהגה ללא רישיון בתוקף במועד התאונה. תיק זה

נדחתה טענת חברת כלל כי הפוליסה נרכשה לאחר התאונה

בית המשפט הורה לחברת הביטוח כלל לשלם פיצויים לבעלת רכב שנפגע בתאונה על ידי רכב שבוטח אצלה בביטוח צד ג', תוך דחיית טענת החברה לפיה הביטוח נרכש רק לאחר

עבר אירוע לבבי לאחר ויכוח קשה במקום העבודה

נהג אגד שחטף התקף לב לאחר ויכוח קשה עם סדרן העבודה זכה בתשלום פיצוי מכוח פוליסות ביטוח תאונות אישיות וביטוח חיים, למרות שהפוליסות מחריגות מתחולתן תאונה שאירעה כתוצאה מ-"אלימות

מקרה ביטוח למחלה קשה הינו החל מאבחונה ולא התרחשותה

מועד אירוע המחלה לעניין תקופת האכשרה של פוליסות ביטוח בריאות פרטי הינו מועד אבחון המחלה ולא מועד התרחשותה בגוף המבוטח. כך קבע בית משפט השלום בהרצליה בתביעת ביטוח מחלות

נדחה ניסיון להתנער מתשלום נזקי רכב בטענת מרמה

חברת הביטוח מגדל חוייבה בתשלום פיצויים לבעל רכב שרכבו ניזוק על ידי מבוטחתה בנהיגה לאחור (תאונת רוורס). טענת מגדל בדבר מרמה ועשיית קנוניה בין בעל הרכב הנפגע והמבוטחת, נדחתה.

מנורה חויבה לשלם החזר בגין ניתוח פרטי לפי עלותו בפועל

חברת מנורה חויבה לשלם למבוטחים שעברו ניתוח בבית חולים פרטי, שמומן על ידי קופות החולים לפי טופס 17, החזר לפי עלות הניתוח בפועל, ולא לפי מחירון משרד הבריאות לניתוח

שונות - עמוד 1 מתוך 12