שונות - עמוד 1 מתוך 11

איילון חויבה לשלם פיצוי למרות שהמבוטחת נהגה ללא רישיון

בית המשפט חייב את חברת איילון לשלם פיצוי בגין רכב שניזוק בתאונה שנגרמה על ידי נהגת שמבוטחת אצלה, וזאת למרות שהנהגת נהגה ללא רישיון בתוקף במועד התאונה. תיק זה

מקרה ביטוח למחלה קשה הינו החל מאבחונה ולא התרחשותה

מועד אירוע המחלה לעניין תקופת האכשרה של פוליסות ביטוח בריאות פרטי הינו מועד אבחון המחלה ולא מועד התרחשותה בגוף המבוטח. כך קבע בית משפט השלום בהרצליה בתביעת ביטוח מחלות

נדחה ניסיון להתנער מתשלום נזקי רכב בטענת מרמה

חברת הביטוח מגדל חוייבה בתשלום פיצויים לבעל רכב שרכבו ניזוק על ידי מבוטחתה בנהיגה לאחור (תאונת רוורס). טענת מגדל בדבר מרמה ועשיית קנוניה בין בעל הרכב הנפגע והמבוטחת, נדחתה.

מנורה חויבה לשלם החזר בגין ניתוח פרטי לפי עלותו בפועל

חברת מנורה חויבה לשלם למבוטחים שעברו ניתוח בבית חולים פרטי, שמומן על ידי קופות החולים לפי טופס 17, החזר לפי עלות הניתוח בפועל, ולא לפי מחירון משרד הבריאות לניתוח

חובת ההנמקה מתחזקת, וכך גם כוחם של המבוטחים

פסיקה של בית המשפט העליון במקרה של טביעה בצימר מחזקת את חובת ההנמקה – בכך היא מקשה על חברות הביטוח להעלות בבית המשפט טענות שלא הוזכרו במכתב הדחייה, ומאפשרת

קונפליקט מובנה ב"משולש אהבה": מבטח, סוכן מבוטח

בית המשפט קבע: פוליסת הביטוח תקפה למרות שהפרמיה לא שולמה, מן הטעם שמנורה לא הצליחה להוכיח כי מכתבי ביטול הפוליסה הגיעו ליעדם במועד וכי המבוטח היה ער לביטולה. פסק

תחזיר למבוטח את כל הכספים ששילם במשך עשר שנים

כמעט כל אחד מאיתנו רוכש ביטוח בריאות כדי שאם יזדקק לטיפול רפואי לא שגרתי הוא יוכל לזכות בטיפול מיטבי לפי בחירתו, אף אם הוא יקר ביותר. אך לא אחת

השיטות שתאגידי הביטוח יעדיפו שלא תכירו

תחום הביטוח השתלט במאה האחרונה על אורח החיים המודרני וכמעט אין דבר שלא מבטחים. אנו מבטחים את חיינו, את רכושנו, את אחריותנו המקצועית ודברים נוספים מפני סכנות העשויות לבוא.

שונות - עמוד 1 מתוך 11