שונות - עמוד 1 מתוך 12

איילון חויבה לשלם פיצוי למרות שהמבוטחת נהגה ללא רישיון

בית המשפט חייב את חברת איילון לשלם פיצוי בגין רכב שניזוק בתאונה שנגרמה על ידי נהגת שמבוטחת אצלה, וזאת למרות שהנהגת נהגה ללא רישיון בתוקף במועד התאונה. תיק זה

נדחתה טענת חברת כלל כי הפוליסה נרכשה לאחר התאונה

בית המשפט הורה לחברת הביטוח כלל לשלם פיצויים לבעלת רכב שנפגע בתאונה על ידי רכב שבוטח אצלה בביטוח צד ג', תוך דחיית טענת החברה לפיה הביטוח נרכש רק לאחר

עבר אירוע לבבי לאחר ויכוח קשה במקום העבודה

נהג אגד שחטף התקף לב לאחר ויכוח קשה עם סדרן העבודה זכה בתשלום פיצוי מכוח פוליסות ביטוח תאונות אישיות וביטוח חיים, למרות שהפוליסות מחריגות מתחולתן תאונה שאירעה כתוצאה מ-"אלימות

מקרה ביטוח למחלה קשה הינו החל מאבחונה ולא התרחשותה

מועד אירוע המחלה לעניין תקופת האכשרה של פוליסות ביטוח בריאות פרטי הינו מועד אבחון המחלה ולא מועד התרחשותה בגוף המבוטח. כך קבע בית משפט השלום בהרצליה בתביעת ביטוח מחלות

נדחה ניסיון להתנער מתשלום נזקי רכב בטענת מרמה

חברת הביטוח מגדל חוייבה בתשלום פיצויים לבעל רכב שרכבו ניזוק על ידי מבוטחתה בנהיגה לאחור (תאונת רוורס). טענת מגדל בדבר מרמה ועשיית קנוניה בין בעל הרכב הנפגע והמבוטחת, נדחתה.

מנורה חויבה לשלם החזר בגין ניתוח פרטי לפי עלותו בפועל

חברת מנורה חויבה לשלם למבוטחים שעברו ניתוח בבית חולים פרטי, שמומן על ידי קופות החולים לפי טופס 17, החזר לפי עלות הניתוח בפועל, ולא לפי מחירון משרד הבריאות לניתוח

חובת ההנמקה מתחזקת, וכך גם כוחם של המבוטחים

פסיקה של בית המשפט העליון במקרה של טביעה בצימר מחזקת את חובת ההנמקה – בכך היא מקשה על חברות הביטוח להעלות בבית המשפט טענות שלא הוזכרו במכתב הדחייה, ומאפשרת

קונפליקט מובנה ב"משולש אהבה": מבטח, סוכן מבוטח

בית המשפט קבע: פוליסת הביטוח תקפה למרות שהפרמיה לא שולמה, מן הטעם שמנורה לא הצליחה להוכיח כי מכתבי ביטול הפוליסה הגיעו ליעדם במועד וכי המבוטח היה ער לביטולה. פסק

שונות - עמוד 1 מתוך 12