שונות - עמוד 1 מתוך 12

קיבל פיצוי למרות שרישיונו נשלל במועד התאונה

בית המשפט חייב את חברת הביטוח מנורה לשלם פיצויים בגין נזקי רכב עקב תאונה, וזאת למרות שרישיון הנהיגה של נהג הרכב נשלל לכאורה במועד התאונה לפי רישומי משרד הרישוי.

שימוש בחוקרים פרטיים ככלי לבירור חבות ודחיית תביעות

חברות הביטוח נוהגות להיעזר בחקירות פרטיות על מנת לדחות תביעות ביטוח שונות, ולרבות תביעות ביטוחי בריאות כגון תביעות אובדן כושר עבודה וסיעוד. חקירות אלו כרוכות לעתים בביצוע כל מיני

פעלה בתום לב? דחתה תביעה ללא בדיקה רפואית

בית המשפט העליון קבע את האופן לפיו יש לברר תביעת פיצויים לפי פוליסת ביטוח, וזאת הן בשלב בירור התביעה על ידי חברת הביטוח, והן בשלב בירור התביעה על ידי

נדחתה טענה בדבר העמסת נזקים על רכב שעבר תאונה

בית המשפט דחה את טענתה של חברת הביטוח שומרה לפיה מבוטחת שלה העמיסה במרמה על רכבה שנפגע בתאונת דרכים נזקים נוספים שאינם קשורים כלל לאותה תאונה.   חוק חוזה

נדחתה טענת מרמה של הראל לגבי הסתרת מקרה ביטוח קודם

בית המשפט דחה טענת מרמה של חברת הראל לפיה חברה בעלת מינימרקט וסוכן הביטוח שלה הסתירו ממנה במכוון שריפה שאירעה בעבר למינימרקט, וזאת כדי לשלם להראל פרמיות זולות יותר

איילון חויבה לשלם פיצוי למרות שהמבוטחת נהגה ללא רישיון

בית המשפט חייב את חברת איילון לשלם פיצוי בגין רכב שניזוק בתאונה שנגרמה על ידי נהגת שמבוטחת אצלה, וזאת למרות שהנהגת נהגה ללא רישיון בתוקף במועד התאונה. תיק זה

נדחתה טענת חברת כלל כי הפוליסה נרכשה לאחר התאונה

בית המשפט הורה לחברת הביטוח כלל לשלם פיצויים לבעלת רכב שנפגע בתאונה על ידי רכב שבוטח אצלה בביטוח צד ג', תוך דחיית טענת החברה לפיה הביטוח נרכש רק לאחר

עבר אירוע לבבי לאחר ויכוח קשה במקום העבודה

נהג אגד שחטף התקף לב לאחר ויכוח קשה עם סדרן העבודה זכה בתשלום פיצוי מכוח פוליסות ביטוח תאונות אישיות וביטוח חיים, למרות שהפוליסות מחריגות מתחולתן תאונה שאירעה כתוצאה מ-"אלימות

שונות - עמוד 1 מתוך 12