שונות

שונות - עמוד 2 מתוך 12

השיטות שתאגידי הביטוח יעדיפו שלא תכירו

תחום הביטוח השתלט במאה האחרונה על אורח החיים המודרני וכמעט אין דבר שלא מבטחים. אנו מבטחים את חיינו, את רכושנו, את אחריותנו המקצועית ודברים נוספים מפני סכנות העשויות לבוא.

מנורה סירבה לשלם בגלל ביטוח קודם של המבוטח

בתביעה לפיצוי בגין נזקי רכב בתאונה טענה מנורה שהמבוטח רימה אותה כי לא גילה לה על ביטוח אחר שעשה, אך הטענה נהדפה בבית המשפט והמבטחת חויבה בפיצויים. מבוטח של

הכיסוי הביטוחי תקף למרות שהנזק אירע בעת הימלטות מהמשטרה

בית המשפט קבע כי פגיעה ברכב בעת הימלטות מהמשטרה אינה תאונה שנגרמה במתכוון ע"י המבוטח, ולכן חברת הביטוח אינה פטורה מלפצות את בעלת הרכב שניזוק. סעיף 26 לחוק חוזה

פסק דין: חוברת פוליסה אינה תחליף לרשימת פוליסה

"הראל" סירבה לפצות מבוטח בגין ביטול טיול בחו"ל, אך בית המשפט קיבל את תביעתו, מאחר שלא הומצאה לו רשימת פוליסה המונה את כל החריגים לכיסוי הביטוחי. רשימת פוליסה, או

לא ניתן הסבר מספיק על פוליסת ביטוח דירה

הפניקס סירבה לפצות מבוטחת בגין גניבה, אך בית המשפט קבע כי סוכן הביטוח לא הבהיר למבוטחת מהן חובותיה על פי הפוליסה ופעל בחוסר תום לב. מהו "סוגר מפתח?" מונח

המבוטחת ניצחה: תקבל החזר עבור כריתת שד

"מנורה מבטחים" סירבה לפצות מבוטחת שעברה כריתה ושחזור של השד, בנימוק שהטיפול אינו מכוסה בפוליסה, אך בית המשפט דחה טענה זו מכל וכל. "מבוטח לא אמור לצפות כי ביום

הפניקס תצטרך לשלם למבוטחת כי התרשלה בשליחת הפוליסה

בית המשפט חייב את הפניקס לשלם למבוטחת החזר עבור טיפולים רפואיים שאינם מכוסים בפוליסה. זאת לאחר שהתברר כי המבטחת מעולם לא שיגרה לידיה את חוברת הפוליסה. מה קורה כאשר

חברת הביטוח התרשלה ולכן תפצה על טבעת יהלום שאבדה

חברת איי.די.איי סירבה לפצות מבוטחת שאיבדה טבעת יהלום. בית המשפט קבע שהחברה התרשלה כשלא הציעה למבוטחת ביטוח מפני אובדן תכשיטים, ולכן תשלם למבוטחת. כל פוליסת ביטוח מגדירה מהו "מקרה

שונות - עמוד 2 מתוך 12