שונות

שונות - עמוד 2 מתוך 10

תביעות ביטוח רכב

בכתבה זו הסבר אודות תביעות ביטוח רכב, בעיקר מכוח ביטוח מקיף וצד ג'. עוד מוסבר בכתבה את מי יש לתבוע במקרה של תאונה הגורמת לנזקי רכוש, ומה יש לעשות

סקירת הוראות חוק חוזה הביטוח

בכתבה זו ניתן למצוא סקירה של ההוראות העיקריות מפרק א' של חוק חוזה הביטוח העוסק בהוראות הכלליות של כלל סוגי הביטוח. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 הוא החוק המרכזי

תביעה נגד חברת ביטוח אינה בהכרח לערכאה שיפוטית

רבים נוטים להתבלבל וסוברים כי "תביעה" המוגשת אל חברת הביטוח היא בהכרח כזו המוגשת לערכאות השיפוטיות. בכתבה זו נעמוד על המשמעויות השונות של המונח "תביעה" בתחום תביעות הביטוח. אירע מקרה

הצדדים לעסקה בפוליסת ביטוח

פעמים רבות דוחות חברות ביטוח תביעות ביטוח בטענה כי הוגשו שלא על ידי המבוטח, וזאת מן הטעם ששמו של אותו אדם לא מופיע בפוליסה. בנסיבות אלה נדרש בית המשפט

מסרבת להמציא מסמכים בטענת "חיסיון"

האם יכולה חברת ביטוח אשר דחתה תביעת ביטוח של מבוטח להימנע מחשיפה של מסמכים אשר נערכו על ידה ו/או על ידי מי מטעמה (פעמים רבות בשיתוף עם המבוטח) לצורך

תביעות ביטוח מקיף

רוצים לדעת מהו ביטוח מקיף ומהם הכיסויים המכוסים בביטוח זה? בכתבה המלאה מפורטים גם דוגמאות והמחשות באשר לשאלה את מי צריך המבוטח לתבוע במקרה של תאונה לרכב, האם את

חובה להבליט הגבלות של הכיסוי הביטוחי

על חברת הביטוח להבליט ולפרט בפוליסת הביטוח את מלוא הסייגים לחבות, ולעשות כן במקום הרלבנטי בפוליסה. חברת ביטוח שלא תמלא את הדרישה הנ"ל, לא תוכל לסמוך ידה על חריג

אי מסירת פוליסת ביטוח

על המבטח חובה להמציא למבוטח מיד לאחר צירופו לביטוח עותק מלא של הפוליסה. החוק לא נותן מענה חד וברור מה הסנקציה בגין אי מילוי החובה. בכתבה, התייחסות לחובה ולסנקציות

שונות - עמוד 2 מתוך 10