ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין

על אף שמדובר בביטוח הרלבנטי עבור עורכי דין, אנו מאמינים כי עורכי דין רבים אינם בקיאים ברזי ביטוח זה. כך למשל, עורכי דין ביטוח רבים אינם יודעים שביטוח זה הינו על בסיס תביעה (קליימס מייד). בכתבה זו נעמוד על החשיבות שיש ברכישת ביטוח אחריות מקצועית.

המונח רשלנות מקצועית מיוחס במרבית המקרים לבעלי המקצועות החופשיים ? אלו הם נותני השירות, אשר מספקים ללקוחותיהם מוצר סופי, אשר רובו ככולו מבוסס על הידע והמיומנות המקצועית שלהם. בכל הנוגע למקצוע עריכת הדין, בית המשפט קבע אמות מידה אשר לפיהן ניתן לפסוק האם הפעיל עורך הדין את הידע המקצועי שלו בצורה נאותה ובמיומנות סבירה, שיש לצפות אותה מעורך דין.
במידה והשימוש במיומנות ו/או במקצועיות חרג מגדר הסבירות ונגרם נזק ללקוח, הרי שסביר להניח שעורך הדין התרשל במילוי תפקידו והוא עלול להיתבע בגין כך. בדיוק בשל כך נולד ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין.
כאשר עורך הדין מתרשל, יכול לקוחו לתבוע אותו מכוחן של שתי עילות: נזיקית וחוזית. העילה הנזיקית, מקורה בסעיף 35 לפקודת הנזיקין, אשר תקף לגבי התרשלות של כל בעל מקצוע ויש לעמוד בתנאיו בכדי לממש את התביעה. לעומת זאת, העילה החוזית מקורה בהסכם בין הלקוח לעורך הדין (בין בכתב ובין בעל פה), לפיו מתחייב עורך הדין לתת ללקוחו שירות תמורת שכר טירחה מוסכם. נקודת ההנחה בכל הסכם שכזה הינה כי לעורך הדין ישנה מידה מספקת של ידע וכישורים מקצועיים הנדרשים לטיפול בענייניו של הלקוח.
למען הסר כל ספק, סעיף בהסכם בין עורך הדין ללקוח הפוטר את עורך הדין מכל נזק עתידי שעלול להיגרם ללקוח עקב הטיפול בעניינו, הינה עבירה משמעתית ועורך דין הנוהג כך פועל בניגוד לכללי האתיקה המקצועית.
ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין מותאם לכל עורך דין על פי צרכיו האישיים ומתאימה למגוון פעילויותיו המקצועיות של עורך הדין, אשר חשוף במהלך מילוי תפקידו לתביעות הקשורות במתן השירות המקצועי. יצוין כי במקרים מסויימים יכול הביטוח להכיל כיסוי מלא לתביעות לשון הרע, כמו גם כיסוי במקרה שנדרש שיחזור של מסמכים שאבדו וכן כיסוי לנזק שנגרם בשל חוסר יושר של עובדיו של עורך הדין, והכול בהתאם לצרכיו ובכפוף לאישורה של חברת הביטוח (אשר תדרוש פרמיה גבוהה יותר ככל שהביטוח מכיל יותר כיסויים).
במרבית המקרים כאשר לעורך דין יש ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין, הנתבעת בגין הנזק שנגרם ללקוח תהיה חברת הביטוח. אולם, כמו בכל מקרה ביטוחי, גם בביטוחי אחריות מקצועית ישנם מקרים שיוחרגו מהפוליסה ועורך הדין יחוייב באופן אישי בתשלום הנזק. כך, לדוגמא, עורך דין, אשר לא גילה ללקוחו כי הושעה מלשכת עורכי הדין, נתבע על ידי הלקוח שטען כי עורך הדין התרשל בניהול התיק. בית המשפט חייב את עורך הדין בתשלום נזקי הלקוח וזאת על אף שיהיה לו ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין, והכול בשל העובדה שמעשיו חסרי תום הלב של עורך הדין אינם נכללים בפוליסת הביטוח.

 

אכן, ביטוח אחריות מקצועית עורכי דין כולל כיסוי בגין הוצאות משפטיות וכן כיסוי למרבית התביעות שיוגשו במהלך תקופת הביטוח, אולם, מן האמור לעיל עולה כי ביטוח מסוג זה הוא אינו חומה בצורה, המגנה על עורך הדין מפני כל התרשלנות מצידו. ודוק, לעיתים יישא עורך הדין בעול התשלום המלא בגין הנזק שנגרם בעקבות הפרת ההסכם עם לקוחו או כתוצאה מטיפולו הרשלני בתיק.
למידע נוסף ראו גם – עורך דין ביטוח

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.