האם המידע המצוי בדו"ח החוקר מפני המבוטח – חסוי?

דו"ח של חוקר תביעות ביטוח אינו חסוי והמבוטח זכאי לקבלו עם דחיית תביעתו. עיינו בסקירה שבקישור.

חוקר פרטי

במקרים רבים בהם מוגשת תביעה נגד חברת ביטוח, פונה חברת הביטוח לחוקרים ומומחים מטעמה, על מנת לאמוד את גובה הנזק והפיצוי אותו תאלץ לשלם למבוטח. לא פעם, על מנת ליצר לעצמן יתרון דיוני, טוענות חברות הביטוח בפני בית המשפט כי דו"חות החקירה וחוות הדעת הללו הינם חסויים ומבקשות לא לחשוף אותן עד לשלב החקירות בתיק. בית המשפט דן פעמים רבות בסוגיה האם לאפשר לחברת הביטוח לשמור את הקלפים קרוב לחזה, או לחייב אותה לחשוף את המסמכים הללו כחלק מהליך גילוי המסמכים בהתאם לתקנות סדרי הדין.

מקרה מסוג זה הובא בפני כבוד השופטת צ'רניאק, בעקבות ערעור על החלטה שהתקבלה בהליך של תביעת ביטוח שהוגשה בסדר דין מהיר בבית משפט השלום.

דו"ח חקירה – חומר חסוי או מידע חיוני למבוטח?

יוסף מזרחי פנה לשומרה חברה לביטוח בע"מ בתביעה, כי זו תפצה אותו בגין נזקים אשר נגרמו לרכבו, וכל זאת בהתאם לפוליסת ביטוח רכב אשר רכש. במקום לשלם ליוסף את תגמולי הביטוח, טענה שומרה: "מבדיקה שנערכה על ידינו עולה כי אינך זכאי לכל פיצוי".

לפיכך, פנה יוסף לבית המשפט בתקווה כי בית המשפט יחייב את חברת הביטוח לשלם לו את תגמולי הביטוח ובכך יבוא לציון גואל.

במהלך הדיון, ובהתאם לתקנות סדר דין אזרחי, פעלו הצדדים בעזרת עורכי דינם על מנת להשלים את ההליכים המקדמיים לדיון ובניהם את הליך גילוי המסמכים אשר מצויים בידי הצדדים. או אז החליטה חברת הביטוח כי אינה מעוניינת לחשוף את דו"ח החקירה של החוקר שנשכר מטעמה ואת חוות הדעת של מומחיה, וטענה כי חשיפתם בשלב זה תביא לכך שהמבוטח יוכל לשנות את גרסתו בהתאם לממצאים בדוחות ובכך לזכות בתביעה.

בית המשפט השלום קבע כי על חברת הביטוח לגלות את המסמכים ולא נעתר לבקשתה שלא לחשוף את המסמכים על כל טענותיה. על חברת הביטוח להשלים את ההליכים המקדמיים על פי חובת הגילוי אשר החוק מטיל עליה. מקרה זה אינו אחד מהחריגים המצדיקים סטייה מתקנות סדרי הדין, כל שכן כאשר באמצעות סטייה זו מנסה הנתבעת לייצר לעצמה יתרון דיוני על פני התובע.

על החלטה זו ערערה שומרה לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

הסתרת הדו"ח יוצרת מאזן כוחות לא סימטרי בין התובע לנתבע

השופטת צ'רניאק דנה בערעור זה וקבעה כי, במקרה דנן לא סיפקה חברת הביטוח טעם המצדיק את דחיית חשיפת הדו"חות. טענתה כי על ידי חשיפת הדו"חות יוכל התובע לשנות את גרסתו ולבדות צידוקים שקריים לממצאי הדוח בטרם חקירתו, וזאת רק בכדי להביא לזיכויו בתביעה, אינה מספקת את כבוד השופטת ואינה עולה לכדי טעם מיוחד, כלשונה, המצדיק סטייה מתקנות סדר הדין האזרחי, ובצדק.

בכתב התביעה פירט התובע את העובדות אשר הביאו להגשת התביעה, התובע אף הצהיר על עובדות אלו בתצהיר ערוך כדין. על כן, החשש של חברת הביטוח כי בעקבות חשיפת הדוחות, ישנה התובע את גרסתו, אינו ניראה כחשש ממשי. מה גם שקביעה כזאת לאחר שהתובע חושף בפני חברת הביטוח את כל הקלפים, יוצרת מאזן כוחות שאינו סימטרי בין התובע לנתבע, בעוד הנתבעת דרכה פרוסה לנגד עיניה, יאלץ התובע אשר לו נגרם הנזק, לגשש את דרכו באפלה.

אשר על כן, קבעה השופטת כי אין להתערב בהחלטה אשר נתקבלה על ידי בית המשפט השלום ודחתה את הערעור שהוגש על ידי חברת הביטוח.

כבוד השופטת בחרה שלא להתייחס לטענת חברת הביטוח כי הדו"חות חסויים מאחר שנערכו במיוחד לצורכי התביעה דנן, טענה אשר חברות הביטוח חוזרות ומעלות שוב ושוב במקרים מסוג זה. לדעתנו ניתן היה לצפות מהשופטת ללכת צעד אחד קדימה ולהביע את מורת רוחה גם בעניין זה. שכן, מסמך חסוי הוא כזה שנערך לצורך "משפט צפוי" על פי הלכת בית המשפט העליון, ואילו דו"ח החוקר נערך במקרה דנן לצורך בירור החבות.

חשוב להבין – בחלק לא מבוטל של תביעות ביטוח פועלות חברות הביטוח למינוי של חוקר מטעם לשם בדיקת נסיבות מקרה הביטוח. הטענה כי הדו"ח נערך לצורכי משפט, כאשר החוקר מקבל את מינוי בכלל עוד בטרם נדחתה תביעת המבוטח, דינה להידחות. שכן, בטרם התבררה תביעת המבוטח ועוד בטרם הדחתה לא ניתן לטעון כי הדו"ח שנועד למעשה לברר את היקף זכויותיו של המבוטח, נועד לצרכי משפט. ברי, כי מדובר בטענה אבסורדית שאין לקבלה. מעבר לכך, הסתרת הדו"ח פוגעת באופן חמור וממשי בעיקרון הצדק וגילוי האמת, מערימה קשיים על מבוטחים ואף עשויה לשמש כתמריץ שלילי להגשת תביעות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך