תביעת ביטוח – הכרעות עקרוניות

ניתן למצוא בכתבה המלאה הכרעות של הממונה (המפקח) על הביטוח בסוגיות ביטוחיות שבין מבוטחים וחברות ביטוח.

1.חיסיון על מסמך רפואי – במסגרת בירור תביעת ביטוח ביקשה חברת הביטוח לבדוק את המבוטח על ידי מומחה רפואי מטעמה. הכרעה זו דנה בשאלה האם זכאי המבוטח לקבל לידיו העתק מהמסמך הרפואי שנערך לאחר בדיקתו.

2.גמלת סיעוד אשר שולמה קודם להצטרפות לביטוח – האם יכולה חברת הביטוח לדחות תביעת ביטוח של מבוטח בביטוח סיעודי רק בשל העובדה שקודם לקבלתו לביטוח קיבל מהביטוח הלאומי גמלת סיעוד, אך לא היה במצב סיעודי?

3.התאמת נכויות – הכרעת הממונה על הביטוח מיום 17.5.06, לפיה חברת הביטוח לא יכולה להתאים נכות שנגרמה עקב תאונה לטבלת נכויות הנמצאת בפוליסת ביטוח נכות מתאונה. הממונה על הביטוח קבע, כי מבטחת שעושה כן נוהגת שלא בגילוי נאות כלפי מבוטחיה ואף מטעה אותם.