ביטוח תלמידים – האם התאבדות מכוסה?

באתר זה מידע משפטי אודות ביטוח תלמידים. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח.

כידוע, פוליסת ביטוח היא מוצר מיוחד, במסגרתו רוכש המבוטח תמורת תשלום דמי ביטוח, כיסוי למקרה של התממשות סיכון כלשהו. בבסיס תורת הביטוח, עומד עקרון הסיכון, שהוא דבר בלתי צפוי. חברת הביטוח מבטחת סיכונים שהם בלתי צפויים, ובוודאי   שאינה מבטחת סיכונים שהם פועל יוצא של פעולה מכוונת מצד המבוטח.
עקרון זה בא לידי ביטוי על ידי המחוקק בסעיף 26 של חוק חוזה הביטוח.
על פי סעיף זה, מקרה ביטוח שנגרם על ידי מבוטח במתכוון, אינו מכוסה וחברת הביטוח תהיה פטורה מחבות.
אחת השאלות אשר נדונו בפסיקת בתי המשפט היא, האם יש לשלול ממבוטח את תגמולי הביטוח כאשר האירוע המכוון נעשה שלא על מנת לזכות בתגמולי הביטוח אלא ברצון אחר. כך למשל, האם יהיה המוטב זכאי לקבל את תגמולי הביטוח כאשר המבוטח התאבד על מנת להתחמק משירות צבאי.
בית המשפט העליון פירש את יסוד ה "מתכוון" – במטרה של המבוטח לגרום לתוצאה, קרי התרחשות מקרה הביטוח, כדי לזכות בתגמולי הביטוח. במילים אחרות, על פי בית המשפט העליון, רק במקרה בו המבוטח גרם לתאונה במטרה לזכות בתגמולי הביטוח, אלו ישללו ממנו.
יצוין, כי גם בפסיקות של ערכאות נמוכות יותר בהם נפסק בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, כי יסוד הכוונה עניינו ברצון להביא למקרה הביטוח לשם קבלת פיצוי ולא למטרה אחרת.
ומהכלל אל הפרט ?
כידוע כל תלמיד במדינת ישראל מבוטח במסגרת ביטוח תלמידים, התקף לא רק לאירועים המתרחשים בשטח בית הספר ? ראו הכתבה " ביטוח תלמידים " אשר פורסמה באתר.
השאלה אשר עומדת לפנינו, היא האם אירוע התאבדות של תלמיד מכוסה במסגרת פוליסת ביטוח לתמידים ?
על שאלה נדרש להשיב בית המשפט השלום בת"א.
ואלו עובדות המקרה בתמצית: תלמיד כבן 15.5, המבוטח בפוליסת ביטוח תלמידים (פוליסת תאונות אישיות לתלמידים), התאבד בחצר בית הוריו ושלא במסגרת בית הספר. המקור להתאבדות היה שרשרת של אירועים אשר הובילו למצב נפשי קשה ובין השאר הסתבכות עם גורמים עבריינים בביה"ס, התנכרות הסביבה, היעדר תמיכה מצד מורי ביה"ס, חקירתו כפושע במשטרת ישראל.
עקב ניסיון ההתאבדות נגרמו לתלמיד נזקים קשים ובכלל זה פגיעה מוחית קשה והוא נותר בקומה וזקוק לעזרה סיעודית במשך 24 שעות ביממה.
הוריו של התלמיד הגישו תביעה לבית המשפט בין השאר כנגד חברת הביטוח כלל אשר ביטחה את בנם בפוליסת ביטוח תלמידים.
במסגרת ההליך המשפטי טענה חברת הביטוח כי אירוע ההתאבדות אינו מכוסה בפוליסת ביטוח תלמידים היות  ומדובר באירוע שאינו "בלתי צפוי" כדרישת הפוליסה ואף מכוון. חברת הביטוח טענה כן, למרות שאין עוררין כי התלמיד לא ביצע את מעשה ההתאבדות בכדי לזכות בתגמולי הביטוח אלא עקב מצבו הנפשי הקשה, תוך שהיא מתעלמת מהלכות בית המשפט העליון אשר ידועים וברורים ליועציה המשפטיים ומזכותו של התלמיד לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה.
בית המשפט השלום בת"א דן במקרה וקבע כי מעשה ההתאבדות היה מכוון.
ולפיכך, דחה בית המשפט השלום את זכאותו התלמיד לקבלת תגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח תלמידים שהוציאה חברת כלל. בית המשפט קבע כן, על אף שציין בפסק הדין כי ניסיון ההתאבדות היה "על רקע החקירה המשטרתית שהתנהלה מסביב לתובע בכל הקשור עם גניבת אופנוע ורכיבה עליו ללא רישיון וביטוח, אירוע עליו נחקר בסמוך להתאבדותו במשטרה…כמו גם הלחץ והאיומים…". בית המשפט קבע כן, על בסיס חוות דעת רפואית בתחום הפסיכיאטריה אשר עמדה לנגד עיניו.
ובכל זאת, למרות שהיה ברור לבית המשפט כי ניסיון ההתאבדות נעשה שלא במטרה להוציא מחברת הביטוח את תגמולי הביטוח, אלא בשל המצוקה הנפשית אליה נקלע, דחה את תביעתו לקבלת תגמולי ביטוח מכוח פוליסת ביטוח תלמידים שהוציאה כלל.
אנו סבורים כי בפסק דינו נקלע בית המשפט השלום בת"א לכלל טעות היות ופסיקתו עומדת שלא בהלימה אחת עם הלכת בית המשפט העליון והפרשנות שניתנה על ידו ליסוד "הכוונה" הקבוע בסעיף 26 של חוק חוזה הביטוח.
ייתכן, כי התייחסות מפורשת של המחוקק בחוק היתה מונעת פרשנות הנ"ל והעוול המיותר הנגרם למבוטח.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח הבקיא בפוליסת ביטוח תלמידים ודיני הביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר.
נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך