תביעת ביטוח – חיסיון מסמך רפואי

תביעת ביטוח ? האם חל חיסיון על מסמך רפואי ? על שאלה זו משיב המפקח על הביטוח.

 

פלוני רכש ביטוח אובדן כושר עבודה אצל חברת ביטוח אלמונית. לאחר זמן מה, אירע מקרה הביטוח ופלוני הגיש תביעת ביטוח על מנת שאלמונית תשלם לו את תגמולי הביטוח. תחילה הכירה אלמונית בחבותה על פי הפוליסה ושילמה לפלוני את תגמולי הביטוח. אולם, בהמשך ביקשה אלמונית לבדוק את פלוני באמצעות מומחה רפואי מטעמה, כחלק מחובתה לברר את חבותה על פי הפוליסה וזכותה לבדוק המבוטח.

 

לאחר בדיקת  פלוני על ידי רופא תעסוקתי מטעמה, הודיעה אלמונית לפלוני כי אין יותר מקום לתשלום תגמולי הביטוח. משכך, ביקש פלוני לקבל העתק מהערכתו של אותו רופא תעסוקתי, אך נתקל בסירוב מחברת הביטוח.

 

חברת הביטוח טענה, כי אינה חייבת להמציא המסמך בשעה שהוא נערך לצורך הליך משפטי ולפיכך חל עליו חיסיון.

 

על בסיס טענה זו מנסות חברות ביטוח במסגרת ניהול תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה (ובכלל) להתחמק מלהמציא למבוטח את הערכת המומחה. טענת חברת הביטוח מעוררת בעייתיות, שעה שהמסמך הרפואי נערך בשיתוף פעולה עם המבוטח אשר התיר לרופא לבדוק את גופו. הטענה גם תמוהה למדי, שכן כיצד יכולה לטעון חברת ביטוח, כי המסמך נערך לצורך הליך משפטי, שעה שנערך במסגרת בירור החבות וכיצד יכולה חברת הביטוח להעריך מראש, כי תוגש נגדה תביעת ביטוח לבית המשפט (?!). אדרבא, יכול להיות שלאחר המצאת המסמך הרפואי אל המבוטח ישקול הלה את צעדיו וימנע מהגשת תביעת ביטוח לבית המשפט. בפועל נמנעת מהמבוטח האפשרות לכלכל צעדיו.

 

תלונה אודות מקרה זה (מיני רבים) הגיעה לפתחו של המפקח על הביטוח.

 

המפקח על הביטוח הביע מורת רוחו מהתנהגות חברת הביטוח, אך נמנע מלהכריע בענין, בין היתר, לאור העובדה שהמקרה נדון אותה עת בבית המשפט. יחד עם זאת, הבהיר המפקח על הביטוח, כי חברות הביטוח אינן יכולות להסתפק בדחייה לאקונית וכללית לפיה חוות הדעת חסויה, מבלי שהיא מנמקת מה הסיבה לכך.

 

נוסיף ונאמר, אנו סבורים, כי התנגדות חברות הביטוח להמציא למבוטחיה הערכות רפואיות הנערכות כחלק מבירור החבות ובשיתוף פעולה עם המבוטח, סותרת את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שעיגן בחוק היסוד את זכותו של אדם על גופו, ובכלל זה, גם את הזכות לקבל מידע הנמצא בידי אחר אודות מצב בריאותו.

 

מבוטחים יקרים, במידה ונדחתה תביעת ביטוח שהגשתם על בסיס ביטוח אובדן כושר עבודה וחברת הביטוח מסרבת להמציא לכם העתק מההערכה הרפואית, אל תרפו. פנו לקבלת ייצוג משפטי ע"י עורך דין ביטוח המנוסה בניהול תביעת ביטוח ו/או תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה ופעלו להגשת תביעת ביטוח לבית המשפט.

 

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעת ביטוח ע"י עורך דין ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמתעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

 

ייעוץ מקדים וליווי משפטי עם עורך דין ביטוח הבקיא בניהול הליכים משפטיים בבתי המשפט עקב דחיית תביעת ביטוח, עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

 

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך