חריג "נהג עיקרי" בביטוח מקיף לרכב

תביעות ביטוח רכב – חריג נהג עיקרי

חריג נהג עיקרי הינו מונח שחברות הביטוח נוהגות לשלב בשנים האחרונות בפוליסות ביטוח הרכב, אך פעמים רבות הוא אינו מבואר כיאות למבוטחים. סעיף זה דורש למעשה כי הרשום בפוליסה כנהג עיקרי יהיה גם האדם אשר ינהג ברכב במרבית המקרים. כלומר, באם הרכב היה מעורב בתאונה והוכח על ידי חברת הביטוח כי הנוהג העיקרי בו אינו משתמש ברכב במרבית הזמן, עשויה זו לסרב לשלם את פיצויי הפוליסה בטענה כי המבוטחים לא עמדו בדרישות הסף הנקובות בפוליסה.

יש לציין כי מדובר בסירוב שהובא לא פעם בפני בית המשפט ובמקרים רבים הוכח כלא קביל ונדחה.

גם אתכם דחו? התייעצו כעת בפורום דיני ביטוח

סיבות מרכזיות להגשת תביעות ביטוח בגין חריג נהג עיקרי

ראשית, ניתן לערער על דחיית תביעות ביטוח רכב בגין חריג נהג עיקרי כאשר הוכח שהמבוטח לא היה מודע ולא קיבל הסבר מניח את הדעת אודות משמעות המונח ותוצאותיו. כמו כן, במידה והמבוטח הבין את משמעות המינוח, אך רישום הנהג העיקרי בפוליסה לא היה נכון, תלויה האפשרות לקבל את כספי הפוליסה בסיבה לחוסר הדיוק של המבוטח:

  • כאשר שם הנהג העיקרי הרשום בפוליסה נרשם בתום לב, ואילו שם אחר שהיה נרשם במקומו לא היה משנה את אישורה, חברת הביטוח אינה זכאית לדחות את תביעת הפיצויים. לעיתים, מציין המבוטח שם כוזב עבור נהג עיקרי על מנת להוזיל את עלויות הפרמיה, למשל כשמדובר בנהג עיקרי בפועל שהינו נהג צעיר, הנדרש לשלם פרמיה גבוה יותר עבור הפוליסה לעומת נהג וותיק. במרביתם של מקרים אלו תידרש חברת הביטוח לשלם לתובע פיצויים שתואמים את שם המשתמש העיקרי בפועל ברכב, אלא אם תוכיח כי לא היתה מוכנה לבטח אותו אף לא בדמי ביטוח גבוהים.
  • במידה והוכח כי חברת הביטוח הייתה מודעת לעובדה שנרשם שם נהג עיקרי כוזב, ואף ידעה מיהו הנהג העיקרי בפועל, עליה לשלם לתובע את מלוא הפיצויים המגיעים לו. מאידך, במקרים בהם שם הנהג העיקרי בפועל לא נכתב בפוליסה מכיוון שמרבית הסיכויים שבקשתו הייתה נידחת על ידי חברת הביטוח, הרי שדחיית התביעה הינה חוקית ולגיטימית.

דוגמא לתביעת ביטוח בגין חריג נהג עיקרי

מדובר במקרה של גניבת רכב, אשר בו סירבה חברת הביטוח לשלם פיצויים, בטענה שהנהג העיקרי ברכב לא היה מי שנהג בו במרבית הזמן. בית המשפט דחה את טענת החברה מכיוון שהמונח 'נהג עיקרי' לא הובהר כיאות למבוטח, והאחרון חתם על הפוליסה בתום לב ללא כוונה להונות או להטעות את חברת הביטוח למטרות רווח, או לכל מטרה אחרת. יתר על כן, נקבע כי סביר להניח שהמבוטח היה חותם על פוליסת הביטוח ללא קשר לשם הנהג העיקרי. בית המשפט פסק לחובת חברת הביטוח וחייבה לשל את מלוא הפיצויים למבוטח בגין גניבת רכבו.

אנשים רבים מוצאים את עצמם חסרי אונים בעמדם מול דחיית תביעה על ידי חברת הביטוח. טענותיה של  החברה לדחיית התביעה מוצגות באופן רשמי ובשפה מקצועית, אשר איננה מובנת למובטח מן השורה ועל כן הוא אינו יכול להבחין או לדעת באם הן קבילות בחוק. בד בבד, ישנה בקרב הציבור נטייה מובנת אך בלתי נכונה, לראות במוסדות הביטוח גוף אובייקטיבי המעוגן בחוק, ואשר קביעותיו הינן לגיטימיות וסופיות. אולם בפועל חברות הביטוח הינן גופים בעלי אינטרסים כלכליים, אשר לא פעם עומדים בסתירה למחויבותם כלפי המבוטחים, ומובן כי במרבית המקרים הן אינן ששות להיפרד מכספים שהופקדו והושקעו על ידיהן.

לכן, במקרים של דחיית תביעת ביטוח יש להיעזר בעורך דין ביטוח מנוסה ומקצועי המכיר את החוק ואת סוגי פוליסות הביטוח הקיימות, וכן את ודרכי ההתנהלות של החברות המבטחות. איש המקצוע יכול לייעץ, לייצג לכוון ולהסביר לכם באם קיימת עילה מוצדקת לערעור על טענות חברת הביטוח מול בית משפט.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך