תביעת ביטוח

הוראות בדבר סיום תביעת ביטוח ? כתבי קבלה ושחרור:

 

ביום 17.8.05 החליט הממונה על הביטוח על פרסום חוזר שעניינו התנהלות חברת ביטוח בהחתמת מבוטחים על טופסי קבלה ושחרור.  חוזר זה אשר פורסם על ידי הממונה על הביטוח עוסק בהוראות בדבר סיום תביעת ביטוח ומהווה נדבך נוסף בהגנות הקבועות בחוק לאיזון מאזן הכוחות הקיים בין המבוטח והמבטח ומניעת שימוש כוחן של חברות הביטוח לרעה במסגרת ניהול תביעת ביטוח.

 

לאחר הגשת תביעת ביטוח, עושה חברת הביטוח מאמצים רבים על מנת להגיע להסדר פשרה. במידה ונתן המבוטח הסכמתו לפשרה, על מנת לקבל את תגמולי הביטוח, הוא נדרש לחתום על טופס קבלה ושחרור. במסגרת טופס הקבלה נדרש המבוטח בין היתר להצהיר, כי אין לא תביעות נוספות כלפי חברת הביטוח.

 

יצוין אגב, כי פעמים רבות כתב הקבלה מופיע על גבי השיק אותו נדרש המבוטח להפקיד בכדי לקבל את התגמולים.

 

על מנת למנוע ניצול יתר של חברות הביטוח וניסוחים גורפים ובלתי מאוזנים בטופסי הקבלה, הפיץ הממונה על הביטוח חוזר ביטוח ובו דוגמאות לפגיעה והדברים שלא יכללו בטופסי קבלה.

 

להלן ההוראות שקבע הממונה על הביטוח שלא יכללו בטופסי הקבלה:

 

[1] על כתב קבלה ניתן יהא להחתים מבוטח, כאשר ניתנים לו מלוא תגמולי הביטוח או תגמולי הביטוח אשר אינם שנויים במחלוקת ואשר ניתנים לתביעה מיתר התגמולים להם הוא זכאי. מבטח אינו יכול למנוע מהמבוטח את האפשרות לתבוע את יתרת התגמולים השנויים במחלוקת.

 

[2] מבטח לא יכול להחתים את המבוטח בכתב הקבלה על כך שקיבל את כספי תגמולי הביטוח, על עוד לא העביר לו אותם בפועל. לעומת זאת, יכול המבטח להחתים את המבוטח על התחייבות לתשלום התגמולים המותנית בתנאים שונים.

 

[3] במידה והמבוטח אינו מסכים לשיעור התגמולים שקיבל, המבטח אינו יכול לנסח כתב קבלה גורף על סילוק מלוא התביעה. כל שיכול המבטח, זה לציין, כי המבוטח קיבל סכום מסוים לידיו. יש לשמור על זכות המבוטח לתבוע מהמבטח את תגמולי הביטוח השנויים במחלוקת.

 

[4] מבטח אינו יכול לנסח כתב הקבלה באופן בו יידרש מבוטח לפצות את חברת הביטוח בכל סכום במידה ויפר את ההתחייבות המותנית בכתב הקבלה או באופן בו יידרש מבוטח להשיב למבטח כל סכום. לעומת זאת, המבוטח יכול להתחייב להשיב לחברת הביטוח סכומים עד לגבוה הסכום ששולם לו על ידי המבטח.

 

כתבי הקבלה עליהם מבקשות חברות הביטוח להחתים את מבוטחים, מנוסחים על ידי חברות הביטוח ולרוב אין בידי המבוטחים האפשרות לשנות מהנוסח המתבקש לחתימה. מבוטחים נכבדים, במידה והנכם סבורים, כי התנאים עליהם הינכם מתבקשים לחתום על כתב הקבלה, עצרו למחשבה נוספת ופנו לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין ביטוח הבקיא בניהול תביעת ביטוח ובנוסחים עליהם כדאי שתחתמו.

 

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם ע"י עורך דין ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

 

ייעוץ, ליווי והדרכה על ידי עורך דין ביטוח הבקיא בניהול תביעות ביטוח עוד בשלב המוקדם של תביעת ביטוח עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.

 

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך