פסק דין: חוברת פוליסה אינה תחליף לרשימת פוליסה

"הראל" סירבה לפצות מבוטח בגין ביטול טיול בחו"ל, אך בית המשפט קיבל את תביעתו, מאחר שלא הומצאה לו רשימת פוליסה המונה את כל החריגים לכיסוי הביטוחי.

פוליסת נסיעות לחו"ל

רשימת פוליסה, או רשימת ביטוח, היא מסמך המפרט את תנאי הפוליסה, ובכלל זה את המקרים שאותם הפוליסה אינה מכסה. האם מבוטח שלא קיבל לידיו רשימה כזו מחברת הביטוח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח גם במקרים המוחרגים מהכיסוי הביטוחי, כיוון שלא היה מודע להחרגות?

בהחלט ייתכן שכן, כפי שעולה מפסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לתביעות קטנות בקרית גת. בית המשפט נדרש להכריע בתביעה שהגיש מבוטח נגד חברת "הראל" לאחר שזו סירבה לפצותו על ביטול טיול בחו"ל עקב התדרדרות במצבו הרפואי של אחיו. תביעת המבוטח התקבלה, לאחר שנקבע כי לא הומצאה לו רשימת פוליסה, ולכן לא היה מודע לכך שביטוח הנסיעות שרכש אינו מכסה ביטול טיול בשל מצב רפואי של קרוב משפחה.

החריג לא פורט בהבלטה מיוחדת

המבוטח רכש מהראל פוליסה מורחבת המבטיחה החזר עבור עלות טיול בחו"ל שבוטל ועבור דמי הביטול. עם זאת, לפי הפוליסה, אם הטיול בוטל כיוון שקרוב משפחה של המבוטח היה נתון לטיפול רפואי או תחת השגחה רפואית, לא יהיה זכאי המבוטח להחזר. חריג זה פורט במסגרת חוברת הפוליסה שנשלחה למבוטח בדואר האלקטרוני בטרם רכישת הפוליסה, ולכן, טענה הראל, יש לראות את המבוטח כמי שהחריג היה נהיר לו.

המבוטח, מצידו, טען כי אין להחיל עליו את החריג, שכן כלל לא היה מודע לו, מאחר שלא קרא את כל חוברת הפוליסה, ואין זה סביר לצפות ממנו לעשות כן. בית המשפט קיבל טענה זו וקבע כי המבטחת אינה יכולה להסתמך על אזכור החריג בחוברת הפוליסה. החוברת, ציין, "אוחזת כחמישים עמודים ועשרות רבות של סעיפים ומלל רב", והחריג הרלוונטי פורט בה ללא הבלטה מיוחדת, בניגוד למתחייב מחוק חוזה הביטוח.

לצד זה קבע בית המשפט כי גם רשימת פוליסה, המפרטת את החריג האמור, לא הומצאה למבוטח.   אומנם לאחר רכישת הפוליסה, שלחה המבטחת למבוטח מסמך, שאותו הגדירה כ"רשימת הביטוח ותנאי הפוליסה", אך אין לראות מסמך זה כרשימת פוליסה, שכן "לא נערך בדרך המוכרת והמקובלת שבה חברות הביטוח נוהגות להמציא מסמכים מסוג זה". בין השאר, לא כולל המסמך פירוט של פרטי המבוטח, של מועדי תחולת הכיסוי הביטוחי ושל כל ההחרגות מהכיסוי הביטוחי.

עוד ציין בית המשפט, כי גם לו ניתן היה לראות במסמך שנשלח למבוטח משום רשימת פוליסה, אין הדבר מסייע למבטחת, כיוון שממילא אין במסמך התייחסות לחריג הנוגע למצבו הרפואי של קרוב משפחה. "בפסיקת בתי המשפט", הודגש בפסק הדין, "נקבע לא אחת שהמבטחת לא תוכל להסתמך על סייגים לכיסוי הביטוחי מקום שהרשימה לא הומצאה למבוטח, או מקום שאלה לא צוינו בהבלטה מיוחדת ברשימה, וזאת בין אם חוברת הפוליסה הומצאה למבוטח, ובין אם לאו".

נוכח קביעותיו אלה, קיבל בית המשפט את תביעת המבוטח נגד המבטחת וקבע כי עליה לשלם לו סך של 14,850 ש"ח כהחזר עבור עלות הטיול, בתוספת אגרת בית המשפט.

[ת"ק 1321-01-18: חזן נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח']

תנאים כלליים

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

1 תגובות

  • 23 באוקטובר 2019 בשעה 9:50

    פסק דין מוזר, לפיו צריכה להיות רשימת החרגות שכוללת אין סוף סעיפים שיכולים אנשים להעלות על הדעת כסיבה לביטול טיול. סיבה אחת נפוצה, הגיונית, שעולה כעת בדעתי: ריב משפחתי. סיבות אחרות: בעל חיים חולה, בעיות בעסק. השופט יכול לקבוע שמכיוון שלא הוחרגו במפורש, הן קבילות

התגובה שלך