המבוטחת שיקרה אולם חברת הביטוח שילמה פיצויים

על פניו מסירת מידע כוזב פוטרת את חברת הביטוח מחבות, אלא שלעיתים במישור המשפטי הדברים נראים אחרת. כך, במקרה בו מסרה מבוטחת מידע כוזב ובכל זאת בית המשפט פסק לטובתה פיצויים.

תאונה עצמית

במשך שנים קנו להן חברות הביטוח שם כמי שיתחמקו מתשלום חבות הביטוח בהינתן ההזדמנות, לכן לא פעם נמצא את חברות הביטוח מדקדקות בקוצו של יוד על מנת לדחות תביעה לתשלום תגמולי ביטוח. לרוב ייעטף הנימוק במילים "משפטיות" וינוסח כך שירפה את ידי התובע ויגרום לו להאמין שעליו לוותר על זכויותיו המשפטיות מבלי לברר אם אכן נכונה הטענה. אלא שלא תמיד הניסיון של חברות הביטוח להתנער בתשלום יגובה גם בפסק דין של בית המשפט.

למעשה אפילו במקרה בו על פניו צודקות חברות הביטוח בטענתן, לעיתים צפויות לא מעט הפתעות למי שאינו מצוי בתחום המשפט. כך למשל בתביעת ביטוח שהובאה בפני בית משפט השלום באשקלון נבחנה השאלה האם הייתה כוונת מרמה בדיווח כוזב של מבוטחת באשר לזהות נהג הרכב בעת התאונה, כדי לקבוע אם המבטחת פטורה מתשלום מכח חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1985 (סעיף 25), או חייבת בו.

מחשש שרישיון בנה יישלל, האם מסרה מידע כוזב

תחילתו של הסיפור ברכישת פוליסת ביטוח מקיף לרכב על ידי תמר אבוטבול. תאונה עצמית שהתרחשה באחד הימים הביאה לנזק ברכב. בהודעה לחברת הביטוח על התאונה מסרה תמר שהיא נהגה ברכב בזמן התאונה, אלא שמאוחר יותר התגלה מידע זה ככוזב משום שבנה, נהג צעיר, היה זה שנהג ברכב. בהקשר זה יש לציין כי סכום ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה עצמית של נהג צעיר היא בגובה 150% מזו של נהג ותיק.

חברת הביטוח פתחה בחקירה לברור חבותה במקרה. פקידה שעובדת בעסק שבבעלות בעלה של התובעת מסרה בתחילה כי בנה של התובעת נהג ולאחר מכן שינתה את גרסתה וטענה כי התובעת היתה הנהגת. סתירה זו הביאה לאיתור נוסעת ברכב שנפגעה פגיעות גוף. זו מסרה בתחילה כי התובעת היתה הנהגת, אך לאחר תשאול אישרה כי הנהג היה בנה של התובעת, שאף כלל לא היתה ברכב. עוד טענה כי כמה ימים לאחר התאונה התקשר אליה בנה של התובעת וביקש שתדווח כי הנהגת היתה התובעת.

החוקר מטעם חברת הביטוח שוחח עם התובעת שבתחילה גרסה כי היא נהגה, אולם אחר כך חזרה בה והודתה שנהגה. עם זאת היא גם טענה שלא ידעה כי גובה ההשתתפות העצמית במקרה של תאונה בה מעורב נהג צעיר גבוהה יותר. כך או אחרת, חברת הביטוח סירבה לשלם את התגמולים בטענה כי המבוטחת, כלומר התובעת, מסרה דיווח כוזב ובהתאם לסעיף 25 לחוק חוזה הביטוח פטורה המבטחת מתשלום.

האם הייתה כוונת מרמה בדיווח הכוזב או לא? – זו השאלה

למעשה שני הצדדים הסכימו על העובדות המתוארות. המחלוקת בין הצדדים נעוצה בשאלה האם הדיווח הכוזב נעשה בתום לב או בכוונת מרמה. לטענת חברת הביטוח, הדיווח הכוזב נעשה בניסיון להתחמק מתשלום השתתפות עצמית בסכום גבוה יותר ואילו המבוטחת טענה כי הדיווח הכוזב נעשה מתוך הנחה שגויה כי דיווח על התאונה יביא לשלילת רישיונו של הבן.

חברת הביטוח טענה כי סירובה תואם, כאמור, את סעיף 25 לחוק חוזה הביטוח. סעיף זה קובע כי אם המבוטח, או המוטב, מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו עובדות הנוגעות לעניין, והדבר נעשה בכוונת מרמה, פטור המבטח מחובת תשלום. בית המשפט אף הסכים עם הטענה כי סעיף זה נועד להרתעה, אולם משעבר עליו המבוטח יש לבחון אם מסירת המידע הכוזב נעשה בכוונת מרמה. בית המשפט פסק כי על הנתבעת להוכיח כוונת מרמה ומשזו לא הרימה את נטל ההוכחה, היא חייבת בתשלום תגמולי הביטוח. אליבא ד'בית המשפט נטל ההוכחה גבוה מהרגיל בתביעה אזרחית משום שבמקרה זה ייחוס כוונת מרמה מהווים עבירה פלילית ופגיעה בשמו הטוב של אדם.

התובעת טענה כי המניע היחיד לדיווח השקרי היה החשש שרישיונו של בנה, שהיה נהג צעיר באותה תקופה, יישלל וכי לא ידעה כי תשלום ההשתתפות העצמית במקרה של נהג צעיר גבוה יותר מהשתתפות עצמית רגילה. בית המשפט השתכנע באמתות דבריה והדגיש כי העדר כוונת המרמה היא מהות ההחלטה אם לפטור או לחייב את חברת הביטוח בתשלום התגמולים.

מכיוון שלא ההתחמקות מתשלום הניעה את תמר לדווח דיווח כוזב, אלא חשש לרישיונו של בנה, פסק בית המשפט שלמרות הדיווח הכוזב על חברת הביטוח לשלם לתובעת את המגיע לה בתוספת הוצאות משפט.

ומה חשוב ללמוד מכך? שלא כל דחיה של תביעת ביטוח על ידי חברת הביטוח היא סוף פסוק, לא פעם החוק ומערכת המשפט מעניקים יריעת הגנה רחבה למבוטחים. לכן חשוב לקבל ייעוץ וליווי משפטי במקרים של דחיית תביעה על ידי חברת הביטוח.

[ת"א 1245/07 אבוטבול תמר נ' ביטוח ישיר-איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך