נכות מתאונה

אל הממונה על הביטוח הגיעו מספר תלונות של מבוטחים בפוליסת ביטוח נכות מתאונה. המבוטחים גילו, כי בקרות מקרה ביטוח, מחשבת חברת הביטוח את תגמולי הביטוח על פי "מקדם נסתר", עליו לא ידעו קודם לכן ואשר מפחית באופן ניכר את תגמולי הביטוח אשר ציפו לקבלת על פי פוליסת ביטוח נכות מתאונה.

 

המתלוננים היו מעורבים בתאונה, אשר כתוצאה ממנה נגרמה להם נכות חלקית.

 

את תגמולי הביטוח על פי פוליסת ביטוח נכות מתאונה, חישבה חברת הביטוח על פי טבלת נכויות המופיעה בפוליסה ואשר שונה מטבלאות הביטוח הלאומי. יש לציין, כי בפוליסה לא צוין כיצד יוערכו אחוזי הנכות על ידי המומחה הרפואי מטעם חברת הביטוח. לאחר הערכת אחוזי הנכות על ידי המומחה הרפואי, כפלה אותם חברת הביטוח במקדם נסתר (ערכה התאמה לטבלת הנכויות) ובכך הקטינה באופן משמעותי את אחוזי הנכות ותגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח על פי פוליסת ביטוח נכות מתאונה.

 

לצורך הדוגמא: רופא חברת הביטוח, כי המבוטח סובל מנכות בשיעור 10% בשל מגבלות בטווחי תנועת כף היד, כאשר אובדן מלא של כל היד על פי תקנות הביטוח הלאומי מעניק 40% (לצורך הדוגמא בלבד). אולם, על פי טבלת הנכויות המופיעה בפוליסת נכות מתאונה, אובדן מלא של יד מעניק 20%, כלומר חמישים אחוז פחות. משכך, יהיו תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח על פי פוליסת ביטוח נכות מתאונה, לאחר ה"התאמה" לטבלת הנכויות, נמוכים בשיעור של חמישים אחוז פחות.

 

חברת הביטוח עשתה כן, אף על פי שפוליסת ביטוח נכות מתאונה שמכרה אין כל הסבר על חישוב תגמולי הביטוח והמבוטח מגלה לראשונה את הצורך בביצוע התאמה ל"שיעור המתאים" בטבלה לראשונה בקרות מקרה הביטוח.

 

בהחלטה אמיצה, קבע הממונה על הביטוח, כי חברת הביטוח אשר עושה כן מקפחת את זכויות מבוטחיה על פי פוליסת נכות מתאונה ומפרה את חובתה לנהוג בגילוי נאות כלפי מבוטחיה ואף מטעה אותם. משכך, הורה הממונה על הביטוח, כי תגמולי הביטוח במקרה של נכות חלקית על פי פוליסת נכות מתאונה יחושבו על מכפלת אחוזי הנכות בסכום הביטוח, ללא מכפלה במקדמים אשר אין להם כל אזכור בפוליסה ואשר לא נאמרו למבוטחים והוסברו להם.

 

הכרעת הממונה על הביטוח מלווה בהתייחסות פסיקת בתי המשפט במקרים דומים.

 

נציין, כי בין היתר נקבע בפסיקה, כי הפחתת התגמולים על ידי חברות הביטוח בפוליסות ביטוח נכות מתאונה באופן האמור, הינה גם בניגוד לסעיף 3 לחוק חוזה ביטוח, לפיו תנאי או סייג האמור להפחית את חבותה של חברת הביטוח יפורט בפוליסה בסמוך לנושא המתאים או עם הדגשה מיוחדת.

 

מבוטחי ביטוח נכות מתאונה יקרים, במידה והייתם מעורבים בתאונה (כהגדרת מונח זה בפוליסת ביטוח נכות מתאונה) ונגרמה לכם נכות, דעו, כי על חברת הביטוח חל איסור לבצע ה"התאמה" האמורה והינכם זכאים לקבל תגמולי ביטוח מלאים המחושבים בהתאם לאחוזי הנכות מהם הינכם סובלים וסכום הביטוח הקבוע בפוליסה.

 

בכל מקרה ומקרה של הפחתת תגמולי הביטוח על ידי חברת הביטוח בדרך האמורה לעיל, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ והכוונה משפטית אצל עורך דין ביטוח הבקיא בניהול תביעות ביטוח.

 

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם ע"י עורך דין ביטוח, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר.

 

נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך