איילון חויבה לשלם פיצוי למרות שהמבוטחת נהגה ללא רישיון

בית המשפט חייב את חברת איילון לשלם פיצוי בגין רכב שניזוק בתאונה שנגרמה על ידי נהגת שמבוטחת אצלה, וזאת למרות שהנהגת נהגה ללא רישיון בתוקף במועד התאונה.

נהגה ללא רישיון

תיק זה עסק בתאונת דרכים שאירעה בשנת 2016, ואשר במהלכה נפגע רכב של חברת אלבר מרכב של נהגת שבוטחה על ידי חברת איילון. בעקבות התאונה הגישה חברת אלבר תביעת פיצויים כנגד הנהגת וחברת איילון.

בין חברת אלבר (התובעת) לנהגת וחברת איילון (הנתבעות) התעוררה מחלוקת לגבי השאלה מי משני הנהגים שהיו מעורבים בתאונה נושא באחריות לתאונה.

בנוסף לכך, התעוררה גם מחלוקת בין הנהגת לאיילון (כלומר, בין הנתבעות לבין עצמן) לגבי שאלת הכיסוי הביטוחי לתאונה, וזאת מאחר שהנהגת נהגה בזמן התאונה ללא רישיון בתוקף בשל התלייתו.

במהלך המשפט הסכימו הצדדים ששאלת האחריות לתאונה תוכרע לאחר שמיעת הנהגים המעורבים בתאונה,  ולאחר מכן, במידת הצורך, תוכרע גם המחלוקת שבין הנהגת לחברת איילון לגבי שאלת הכיסוי הביטוחי.

לאחר שמיעת הנהגים קבע בית המשפט שהנהגת נושאת ב-70% מהאחריות לתאונה, כך שכעת נותר לבית המשפט לדון בשאלת הכיסוי הביטוחי.

כיצד מוכיחים טענת העדר כיסוי ביטוחי בשל נהיגה ללא רישיון?

בית המשפט ציין בתחילה את ההלכה הפסוקה לפיה כאשר חברת ביטוח טוענת להעדר כיסוי ביטוחי, עליה מוטל הנטל להוכיח טענה זו, ואילו כאשר היא טוענת להעדר כיסוי ביטוחי מאחר שהמבוטח נהג ללא רשיון נהיגה בתוקף מאחר שהוא הותלה או נפסל, אזי עליה להוכיח שהמבוטח ידע בפועל בעת התאונה שרשיונו אינו בתוקף (ע"א 11924/05 שומרה חברה לביטוח בע"מ נ' עזבון המנוחה בתיה ממו ז"ל).

הנהגת טענה בתוקף שהיא לא ידעה כלל שרשיונה הותלה. לפיכך, היה על חברת איילון להוכיח שהנהגת אכן ידעה בפועל שרשיון הנהיגה שלה הותלה, וזאת כדי שטענת העדר הכיסוי הביטוחי שלה תתקבל.

מועד התאונה אירע ביום 9.9.2016. חברת איילון הציגה תעודת עובד ציבור של משרד הרישוי שציינה שרשיונה של הנהגת לא היה בתוקף במועד התאונה בשל התלייתו לפני כן לפי שיטת הניקוד ושלנהגת נשלחה הודעה על התליית הרשיון שלה בדואר רשום ביום 23.8.2016 (כלומר, כשבועיים לפני התאונה), וכי בנוסף לכך נשלח לה גם זימון לקורס נהיגה מונעת ביום 22.2.2016.

אולם, הנהגת טענה שהיא לא קיבלה כל הודעה ממשרד הרישוי על התליית רישיון הנהיגה שלה, ואילו נציגת משרד הרישוי, שזומנה להעיד לגבי תעודת עובד הציבור מטעם משרד הרישוי, העידה שההודעה נשלחה לנהגת בדואר רשום ללא אישור מסירה, כפי שמשרד הרישוי נוהג לעשות כבר החל משנת 2010, ולכן אין דרך לעקוב אחר משלוחי הדואר הרשום ולדעת האם הנהגת אכן קיבלה את ההודעה. לפיכך קבע בית המשפט שאין כל דרך לדעת האם הנהגת אכן קיבלה את ההודעה או לאו.

בנוסף טענה הנהגת שהיא לא השתתפה בפועל בקורס נהיגה מונעת סמוך לפני התאונה, אלא לפני 10-8 שנים. חברת איילון ניסתה להפריך טענה זו באמצעות הכיתוב "לא סיים את ההדרכה" שמופיע בתחתית תעודת עובד הציבור. לטענת איילון, כיתוב זה מלמד שהנהגת השתתפה באותה עת בקורס נהיגה מונעת, אך היא לא השלימה אותו, ולכן היא ידעה על התליית הרישיון. אולם, בית המשפט דחה טענה זו, מאחר שנציגת משרד הרישוי לא נשאלה כלל במשפט על משמעות הכיתוב "לא סיים את ההדרכה" שמופיע בתעודת עובד הציבור, והאם הוא מלמד שהנהגת התחילה להשתתף בקורס אך לא השלימה אותו (כטענת איילון) או שהיא מעולם לא השתתפה בקורס (כטענת הנהגת).

לפיכך, ולאור טענת הנהגת לפיה היא לא קיבלה את ההודעה על התליית רשיונה, לאור העובדה לפיה אין כל דרך לדעת האם ההודעה אכן התקבלה אצלה, וכן לאור טענת הנהגת לפיה היא לא השתתפה בקורס נהיגה מונעת, קבע בית המשפט שחברת איילון לא הוכיחה שהנהגת ידעה שרישיון הנהיגה שלה לא היה בתוקף במועד התאונה. שכן, חוץ מתעודת עובד ציבור לפיה לנהגת נשלחה הודעה על התליית הרשיון שלה, לא הוצגה על ידי חברת איילון כל ראיה אחרת שעשויה ללמד שהנהגת אכן ידעה על התליית הרשיון שלה.

[ראו בנוסף: פסק-דין: הביטוח בתוקף, למרות פסילת הרישיון].

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

קביעת שיעור הפיצויים עקב דחיית טענת העדר הכיסוי הביטוחי

כפועל יוצא מהקביעה לפיה חברת איילון לא הוכיחה שהנהגת ידעה שרישיון הנהיגה שלה לא היה בתוקף במועד התאונה, קבע בית המשפט שאין מקום להסיר את הכיסוי הביטוחי של חברת איילון לתאונה, וכי על חברת איילון לפצות את חברת אלבר על הנזקים שנגרמו לרכב שלה.

חברת אלבר הוכיחה שלרכבה נגרם נזק בסך של 33,206 ₪, באמצעות חוות דעת שמאי שצורפה לכתב התביעה שלה ולא נסתרה על ידי חברת איילון, ואשר ממנה עלה שהרכב הוכרז כ-"אובדן כללי" (total loss) ושרידיו נמכרו.

בהתאם לכך חייב בית המשפט את חברת איילון לשלם לחברת אלבר את הסך של 33,206 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

בנוסף הורה בית המשפט לחברת איילון לשלם לחברת אלבר הוצאות משפט בסך של 839 ₪, וכן שכ"ט עו"ד בסך 4,645 ₪.

מכיוון שהנהגת שלחה הודעת צד ג' לאיילון, בית המשפט הורה לחברת איילון לשלם גם לנהגת הוצאות משפט בסך של 835 ₪, וכן שכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪.

[תא"מ (ראשל"צ) 16136-08-17 אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נ' עקריש]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך