המפקח על הביטוח

לאחר קרות מקרה ביטוח בפוליסת ביטוח רכוש לרכב, קרי נזק למכלולי הפח ו/או המכאניקה של הרכב, ולאחר שהמבוטח מסר הודעה ותביעה בכתב על התרחשות קרות מקרה הביטוח, מוטלת על חברת הביטוח חובה לברר את חבותה.

לצורך בירור החבות על פי הפוליסה, נעזרת חברת הביטוח בשמאי רכב הבודק את הרכב והמעריך שווי הנזק שנגרם.
עניין זה עורר לא מעט ויכוחים ומחלוקות, היות ומבוטחים רבים הטילו דופי בממצאי השמאים וטענו כי הינם בעלי ניגוד עניינים, היות ושמאים אלה משמשים שמאי "בית" כעובדי החברה ומתפרנסים ממנה. במקרים בהם ממונים אותם שמאי בית לקביעת ערך הנזק שנקבע למבוטח, אף על פי שהם אמורים לייצג נאמנה הן את המבטח והן את המבוטח בו בעת, קיים מצב של ניגוד עניינים, היות ואלה עובדים כאמור אצל חברת הביטוח.
נושא זה הובא בפני בית המשפט העליון בפרשה הידועה " בג"ץ השמאים ", במסגרתה קבע בית המשפט העליון כי מדובר בהתנהלות ליקויה מצד חברות הביטוח, וכי על המפקח על הביטוח לתקן ליקוי זה.
לאור פסיקת בית המשפט העליון, פרסם המפקח על הביטוח ביום 24.6.02 חוזר ובו שורה של הוראות שמטרתן לצמצם את ניגוד העניינים האמור ולהבטיח כי חוות הדעת הניתנות במסגרת הערכת נזק יהיו אובייקטיביות.
ואלה חלק מההוראות שנקבעו על ידי המפקח על הביטוח:
[א] על חברות הביטוח להרכיב רשימת שמאי חוץ.
[ב] לאחר מקרה ביטוח רשאי מבוטח לבחור על פי שיקול דעתו שמאי לבחינת הנזקים שנגרמו לרכבו מתוך רשימת שמאי חוץ.
[ג] בנוסף קבע המפקח על הביטוח, כי המבטח או המבוטח יהיו רשאי לערער על הצעת תיקון הרכב או הערכת השמאי אל שמאי מכריע, אשר לא יהיה שמאי בית או חוץ של המבטח הרלבנטי.
[ד] על מנת למנוע הטיה בבחירת שמאי חוץ על ידי טובות הנאה שונות מצד חברות הביטוח ו/או מי מטעמן, קבע המפקח על הביטוח מספר כללים האסורים על חברות הביטוח, סוכני הביטוח מטעמם, שמאים ונציגים אחרים. למשל, קבע המפקח על הביטוח, כי חברת ביטוח לא תוכל להעניק הטבה או טובת הנאה כגון בדרך של הפחתת השתתפות עצמית כתנאי לבחירת שמאי חוץ מסוים.
[ה] עוד קבע המפקח על הביטוח שורה של הוראות הנוגעות לרשימת שמאי חוץ, כגון מספר השמאים שתכיל בכלל ובכל מחוז בפרט, התנאים לרישום שמאי חוץ, עדכון רשימת שמאי חוץ, ועוד.
[ו] לשם הגילוי הנאות של המנגנון שקבע המפקח על הביטוח בחוזר זה, הורה המפקח על הביטוח למבטחים לכלול גילוי מפורט של המנגנון בפוליסות ביטוח רכב.
גולשים יקרים, ככל ואירע לרכבכם המבוטח נזק ובמסגרת הליך מינוי שמאי לשם הערכת הנזקים הפרה חברת הביטוח אחד או יותר מההוראות שיצאו על ידי המפקח על הביטוח בחוזר שפורסם על ידו ביום  24.6.2002 (למשל, לא אפשרה לכם לבחור שמאי מתוך רשימת שמאי החוץ ובחרה שמאי על דעת עצמה), או ככל והינכם סבורים כי שמאי חברת הביטוח נגוע בניגוד עניינים, אל תהססו ופנו לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח הבקיא בתחום דיני הביטוח, לרבות חוזרי המפקח על הביטוח.
בנוסף, באפשרותכם לפנות בתלונה אל המפקח על הביטוח.

 

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין ביטוח הבקיא בתחום, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר המופיע באתר.
נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך