פוליסת ביטוח נועדה לכסות מבוטח גם מפני התרשלותו

האם כאשר מקרה הביטוח (המצב המזכה בפוליסה) אירע בשל רשלנות המבוטח, זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח ? על פי פסיקת בתי המשפט רשלנות מבוטח מכוסה בביטוח, אך ישנם מצבים שהם תהיה פטורה חברת הביטוח מתשלום. רוצים לדעת מתי תהיה פטורה חברת הביטוח מתשלום? עיינו בכתבה הבאה.

האם מבוטח רשלן זכאי לתגמולים?

על היות חוזה ביטוח חוזה מיוחד עמדנו לא אחת. בביטוח, כנגזרת של חובת תום הלב מצופה מהמבוטח שינהג במסגרת קיום החוזה על פי סטנדרט ההתנהגות שהיה נוהג אלמלא היה קיים הביטוח.

פעמים רבות כושלים מבוטחים וגורמים בהתנהגותם לקרות מקרה ביטוח.

בנסיבות אלה, נשאלת השאלה האם זכאי מבוטח לקבלת תגמולים על פי חוזה ביטוח, אף על פי שמקרה הביטוח אירע עקב רשלנותו? כך למשל, טול מקרה, בו מבוטח השאיר רכבו מונע כשמפתחות הרכב נותרו במתג ההצתה וכתוצאה מכך נגנב הרכב. האם בנסיבות העניין זכאי המבוטח לתגמולים ע"פ חוזה הביטוח ?

חוק חוזה הביטוח קובע בסעיף 26, כי מבטח פטור מתשלום תגמולי ביטוח כאשר נגרם מקרה הביטוח במתכוון על ידי המבוטח.

מכך ניתן לכאורה להסיק, כי בכל מקרה ביטוח שאינו נגרם במתכוון אלא בסטנדרט התנהגות נמוך יותר, כגון רשלנות, יהא המבטח חייב בתשלום תגמולי ביטוח. אנו סבורים, כי חברת הביטוח גם אינה יכולה להציב בפוליסה דרישה לסטנדרט התנהגות נמוך מזה, כגון שלילת תגמולי ביטוח בשל רשלנות מבוטח.

שכן, על פי סעיף 39 לחוק חוזה הביטוח, לא ניתן להתנות על סעיף 26 לחוק חוזה הביטוח. עם זאת, גישה זו טרם נדונה בפני בית המשפט העליון וספק עם תתקבל.

ככלל, פוליסת ביטוח נועדה להגן על מבוטח גם מפני התרשלותו

בבסיס עמדה זו מונח הרעיון לפיו המבטח הוא שקובע את שיעור דמי הביטוח וחזקה שלקח על עצמו בחשבון בתחשיב שערך גם את הסיכון הכרוך במקרה ביטוח הנגרם עקב התרשלות המבוטח עצמו.

יחד עם זאת נקבע, כי לא כל התרשלות מצד המבוטח תתקבל ובפסיקת בית המשפט העליון גובשה רמת ההתנהגות המצופה מהמבוטח.

בהתאם לפסיקה שגובשה, ישנם שני תנאים שעל חברת הביטוח להוכיח הפוטרים אותה מתשלום תגמולי ביטוח למבוטח: [1] המבוטח סטה סטייה ניכרת מהתנהגות האדם הסביר, העולה כדי רשלנות רבתית.

[2] הסטייה נבעה מתוך מצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות והמבוטח היה ער לכך שהתנהגותו עלולה לגרום למקרה הביטוח.

על פי גישה הנ"ל, לפיה ככלל פוליסת ביטוח נועדה להגן על מבוטח גם מפני התרשלותו, אנו עדים לפסקי דין רבים הדוחים התנערותם של חברות ביטוח מתשלום תגמולי ביטוח עקב התרשלות מבוטח.

רשלנות מבוטח מכוסה

דוגמה מפסיקת בתי המשפט

מבוטח החנה את רכבו בקרבת חוף הים בהרצליה, נעל את רכבו, השאיר את מפתחות הרכב על בולם הזעזועים של הגלגל הקדמי ימני של הרכב והלך לגלוש. לטענתו, עשה כן לאחר שהסתכל סביבו ובדק, כי אין מי שמשגיח על מעשיו. משחזר לאחר שעה וחצי של גלישה, גילה, כי הרכב נעלם.

בית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח, לפיה רשלנות המבוטח מצדיקה את דחיית תביעתו. בית המשפט קבע, כי רק רשלנות רבתית המגיעה כדי דרגה של אי אכפתיות מצדיקה את דחיית תביעת המבוטח.

בסופו של יום יש לזכור, כי אמות המידה של ההתנהגות המצופה מהמבוטח נבחנות על ידי השופט ולא על ידי אמות המידה של חברת הביטוח.

לפיכך, ככל ונדחתה תביעתכם על ידי חברת הביטוח בטענה, כי מקרה הביטוח אירע ברשלנותכם, אל תקבלו הדחייה והיוועצו עם עורך דין תביעות ביטוח הבקיא בתחום. זכרו, פוליסת ביטוח נועדה להעניק כיסוי גם מפני התרשלות המבוטח עצמו !

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת תביעתכם ע"י עורך דין, באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס "יצירת קשר" המופיע באתר. ייעוץ, הדרכה וליווי משפטי מוקדם, עשוי לשפר את מצבכם המשפטי. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.  

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך