אטרופיה מוחית: ממה היא נגרמת, ומהן הזכויות של החולים?

אטרופיה מוחית הינה התנוונות של תאי המח ורקמותיו, שיכולה להתרחש עקב גיל מתקדם, פגיעה בזרימת הדם והחמצן לתאי המח, לחץ, או רקע גנטי. חולים באטרופיה מוחית זכאים לקבלת זכויות שונות מטעם המדינה, ובעיקר מטעם המוסד לביטוח לאומי. 

זכויות אטרופיה מוחית

ככלל, אטרופיה (Atrophy) הינה מצב רפואי שמתאר ניוון, הידלדלות, והיחלשות של רקמות או איברים בגוף, עד כדי פגיעה בתפקודם במקרים חמורים.

ככלל, הגורמים להיווצרות אטרופיה כוללים גיל מתקדם, פגיעה עצבית, תזונה לקויה, פגיעה בזרימת הדם והחמצן לרקמות או לאיבר, רקע גנטי, ועוד.

קיימים שלושה סוגים של אטרופיה: אטרופיה שרירית, שמתייחסת לניוון רקמת השריר (כגון במחלות כטרשת נפוצה, ALS, וכדומה); אטרופיה הורמונאלית, שנגרמת עקב אובדן תמיכה הורמונאלית מספקת ברקמות ובאיברים מסויימים; ואטרופיה מוחית, שמתייחסת לניוון רקמת המח, ובה נתמקד במאמר זה.

מהי אטרופיה מוחית?

אטרופיה מוחית (Cerebral Atrophy ) הינה ניוון, הידלדלות, והצטמקות עד כדי נמק של תאי המח ורקמותיו. במקרים חמורים האטרופיה המוחית עלולה לגרום לפגיעה בתפקודו של האדם, ולרבות פגיעה קוגניטיבית.

אטרופיה מוחית נגרמת לרוב על ידי גיל מתקדם, ועל כן הינה שכיחה יותר בקרב האוכלוסיה הבוגרת והקשישה (ואף מהווה את אחד הגורמים לדמנציה). גורמים נוספים להיווצרות אטרופיה מוחית כוללים פגיעה בזרימת הדם והחמצן לתאי המח, לחץ, או רקע גנטי.

ניתן לאבחן את האטרופיה המוחית באמצעות צילום MRI או CT, ולטפל בה באמצעות טיפול תרופתי שעשוי לעכב את תהליך ניוון תאי המח ורקמותיו ולהקל על תסמיניו.  אצל חולי טרשת נפוצה ישנה חשיבות רבה לאבחון האטרופיה המוחית, מאחר שרמת האטרופיה המוחית יכולה לסייע בחיזוי התפתחות המחלה.

מהן הזכויות של חולי אטרופיה מוחית?

כאשר מדובר באטרופיה מוחית מתקדמת, אשר פוגעת בתפקודו הכללי של החולה, ולרבות כושר העבודה שלו ויכולתו להתפרנס, הוא עשוי לקבל זכויות שונות מהמדינה להקלה ותמיכה במצבו, בעיקר מטעם המוסד לביטוח לאומי, וזאת כפי שיוסבר להלן.

קצבת נכות כללית

ככלל, קצבת נכות כללית ניתנת למבוטח שעומד בכל הקריטריונים המצטברים הבאים:

 • נכות רפואית. ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי העריכה את נכותו הרפואית של המבוטח בשיעור העולה על 60% לפי ספר הליקויים. ניתן להסתפק בנכות נמוכה, בשיעור של 40%, ובלבד שאחת המחלות עולה על 25%. לצורך עמידה בתנאי זה, ניתן (ואף מומלץ) להביא בחשבון ליקויים נוספים מלבד לאטרופיה, ככל שישנם כאלו.
 • אובדן כושר. ועדה רפואית (עו"ס / רופא תעסוקתי) העריכה כי כושרו של המבוטח לעבוד נפגע בשיעור של 50% לפחות והוא אינו יכול להשתכר בשיעור העולה על 25% משכר הממוצע במשק.
 • גובה ההכנסה. גובה ההכנסה של המבוטח נמוך מ-60% מהשכר הממוצע (6,331 ₪, נכון לשנת 2021).

לפיכך, חולה באטרופיה מוחית שעומד בכל הקריטריונים הנ"ל עשוי להיות זכאי לקבלת קצבת נכות כללית. לשם כך, עליו להגיש את התביעה לקבלת קצבת נכות כללית תוך 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה בכושר העבודה (חולה ללא הכנסה כלל זכאי להגיש את התביעה באופן מיידי). לצורך כך, יהא עליו למלא טפסי תביעה, לצרף אסמכתאות הנוגעות למצבו הרפואי והכלכלי ולעמוד בפני ועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי.

היקף קצבת הנכות הכללית נקבע לפי דרגת אי הכושר לעבוד, כאשר נכות מלאה מוענקת למי שנמצא כלוקה באי כושר בשיעור של 75% ומעלה, וקצבת נכות חלקית מוענקת למי שנמצא על ידי פקיד שיקום / רופא תעסוקתי כלוקה באי כושר חלקי בשיעור שבין 60%-75%. סכום הגמלה המקסימלי נכון למועד לסוף שנת 2021 הינו בסך של 3,312 ₪.

קצבת שירותים מיוחדים

קצבת שירותים מיוחדים ניתנת למבוטחים בני גיל 18 ועד גיל הפרישה (פנסיה) שמתגוררים בביתם, והזקוקים לסיוע בביצוע הפעולות היומיומיות (למשל: הלבשה, רחצה, קימה ושכיבה, ניידות ושליטה על סוגרים), או אף זקוקים לגמלה לצורך השגחה מתמדת ומניעת סכנה עצמית או לצדדים שלישיים. הגמלה מוענקת לנכים המקבלים גמלת נכות ונמצא כלוקים מנכות רפואית בשיעור של 60% או יותר, אך גם נכים שאינם מקבלים גמלת נכות יכולים לקבל את גמלת השר"מ ובלבד שנמצא שהם לוקים מנכות רפואית בשיעור של 75% או יותר ובנוסף אינם זכאים לגמלאות מקבילות כגון קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה.

לשם קבלת קצבת השירותים המיוחדים, נדרש המבוטח למלא ולהגיש טפסי תביעה מתאימים המופיעים באתר הביטוח הלאומי, בצירוף מלוא האסמכתאות הנדרשות, ובכלל זה אישורים רפואים, אישורי שכר ועוד. כחלק מהליך הבירור, יזמן פקיד התביעות את המבוטח לבדיקה רפואית בעזרת ועדה מתאימה לצורך בחינת זכאותו.

שיעורי הגמלה יינתנו בהתאם לשיעור המגבלה התפקודית שתמצא על ידי הועדה הרפואית, ככל ותמצא. ניתן לחלק את השיעורים לשלוש רמות: קלה (50%), בינונית (112%) וקשה (188%), בהתאם לרמת המוגבלות שתמצא בבדיקה.

קצבת ניידות

חולה באטרופיה מוחית שמתקשה להתנייד וללכת באופן עצמאי, זכאי אף הוא לקבל קצבת ניידות. ככלל, קצבת ניידות ניתנת למי שלוקה במוגבלות קשה בכושר הניידות וההליכה שלו עקב פגיעה ברגליו. חשוב לדעת: ניתן להגיש את התביעה עד גיל 67 (גבר ואישה) בלבד. תביעה המוגשת באיחור, סביר שתידחה ולכן לא מומלץ להשתהות.

גמלת הניידות נובעת מהסכם הניידות שנחתם לפני שנים רבות בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי. יודגש שגמלת הניידות אינה מוענקת במקביל לגמלת השירותים המיוחדים, למעט בנסיבות מיוחדות שנקבעו בחוק. אך, היא בהחלט מוענקת בנוסף לגמלת הנכות, ככל והמבוטח זכאי לה. נכה המוכר כזכאי לגמלה, עשוי לזכות מלבד לגמלה כספית, גם להטבות שונות כגון תו נכה, הנחות בתשלומים (אגרת רישוי, חניונים), הלוואה עומדת לרכישת רכב ועוד. שיעור הגמלה הינו בעיקר פונקציה של דרגת המוגבלות בניידות ומידת הזדקקותו לרכב.

לשם קבלת קצבת ניידות, על המבוטח למלא טפסי תביעה ולעמוד בפני ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות, ובהתאם לממצאי הועדה ייבחנו זכויותיו ויהא עליו להגיש תביעה לקבלת הטבות. דהיינו, מדובר בתביעה דואלית, הכוללת שני שלבים.

גמלת סיעוד

גמלת הסיעוד משולמת למי שהגיע לגיל הפרישה (פנסיה), מתגורר בביתו, וזקוק במידה רבה לעזרת הזולת לשם ביצוע פעולות יומיומיות לפי מבחן התלות- ADL (קימה, אכילה, לבישה, רחצה, ניידות, ושליטה בסוגרים) או לצורך השגחה כדי להבטיח את בטיחותו ובטיחות סובביו. בנוסף הגמלה מותנית גם במבחן הכנסות.

לפיכך, חולה באטרופיה מוחית שהפך לסיעודי, ועומד בכל תנאי הזכאות לכך, זכאי אף הוא לקבלת גמלת סיעוד. לשם כך, יידרש המבוטח (או מי מטעמו) יש להגיש תביעה לגמלת סיעוד, ולצרף לה אסמכתאות רפואיות, לרבות אישורי הרופא המטפל ואישורים על הכנסות. ככל ויימצא על ידי פקיד התביעות כי אין מניעה טכנית / פורמלית להגשת התביעה, יתבקש המבוטח לעמוד לבדיקה רפואית, לצורך קביעת רמת המוגבלות התפקודית. במקרים מסוימים, עשוי פקיד התביעות לאשר את תביעת המבוטח, על בסיס הרשומות הרפואיות בלבד (למשל, כאשר מדובר במבוטח העולה על גיל 90 ורופא מחוזי אישר כי עונה לתנאי חוק סיעוד, או במצבים רפואיים קיצוניים). חשוב לדעת: בתקופת הקורונה נערכות הבדיקות לרוב בעזרת תשאול טלפוני.

קצבת הסיעוד ניתנת לפי שש רמות תלות, שנקבעות לפי מספר הנקודות שהקשיש קיבל בהערכת התלות. בכל רמת זכאות ניתן לבחור בין קבלת תשלום כספי לבין קבלת שירותי סיעוד או שילוב של שניהם.

שירותי הסיעוד כוללים טיפול בקשיש בביתו, ביקור של הקשיש במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה, ושירותי כביסה.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

זכויות מטעם רשויות נוספות של המדינה

בנוסף לזכויות מטעם המוסד לביטוח לאומי, זכאים החולים לקבל הטבות שונות שניתנות על ידי רשויות נוספות של המדינה.

הטבות אלו כוללות פטורים והקלות לגבי תשלומי מסים שונים, לרבות מס הכנסה, מס רכישה, ומסי ארנונה; פטור מתשלום על תרופות מעל התקרה החודשית; הנחה בתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, ועוד.

הפטור מתשלום מס הכנסה ניתן לחולה שנקבעה לו נכות רפואית ממחלה אחת בשיעור של 100% או נכות משוקללת עקב מספר מחלות בשיעור של 90% לפחות. בנוסף, הזכאות ניתנת למי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 יום (כחצי שנה). יש לשים לב שמבחן הנכות הרפואית שמשמש את רשויות המס לצורך הענקת הטבת המס, אינו זהה למבחן הנכות הרפואית שמשמש את הביטוח הלאומי בענף נכות כללית.

זכויות למול תאגידי ביטוח וקרנות פנסיה

חולים שטרם הגיעו לגיל פרישה, עשויים להיות זכאים לזכויות נוספות מכוח ביטוחי אובדן כושר עבודה, או אף קרנות פנסיה, הכוללת כיסוי לפנסיית נכות.

ביחס לכך, מומלץ לבחון את תנאי הכיסוי הביטוחי שנרכש והיקפו ולפעול למימוש הזכויות בהקדם, למען לא יפגעו הזכויות. טרם הגשת התביעה, מומלץ להיוועץ ברופא תעסוקתי, לצורך בחינת הזכאות ועמידה בקריטריונים הקבועים בפוליסה / קרן הפנסיה. [ראו בנוסף: מה עושים כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם תגמולי אובדן כושר עבודה?].

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

6 תגובות

 • 19 במאי 2024 בשעה 9:05

  מהי התמורה שאתם מבקשים עבור הגשת תביעה לגמלת סיעוד?

  • 5 ביוני 2024 בשעה 10:31

   ציפי שלום, שכר הטרחה הינו פונקציה של המחלוקת והשירות המשפטי הנדרש. לא ניתן להעניק בדרך המבוקשת הצעת מחיר, כל מקרה לגופו. יחד עם זאת, נציין כי מרבית עורכי הדין פועלים על בסיס אחוזים ומהצלחה, בהתאם למגבלות החוק. ככל והינך מעוניינת לקבל ייעוץ, הנך מוזמנת להשאיר פרטים בתחתית העמוד ועו"ד העוסק בתחום יחזור אליך בהקדם. בריאות והצלחה.

 • 15 במאי 2024 בשעה 16:55

  צהריים טובים לכם רציתי בבקשה לבדוק לאחרונה עברתי בדיקת CTראש וגילו אצלי לפי הממצאים שיש לי סימני אטרופיה בגומה אחורית האם זה חלק מאטרופיה מוחית או שזה לא קשור למרות שאני סובל תקופה ארוכה מיתר לחץ דם לא מאוזן.
  נא עזרתכם בנושא והמון תודה על העזרה

  • 5 ביוני 2024 בשעה 10:31

   מחמד שלום, שאלתך הינה רפואית ולא משפטית, ולכן מומלץ להיוועץ ברופא מומחה.

 • 7 בנובמבר 2022 בשעה 10:57

  מבחן הכנסה לחוק סיעוד כולל שני בני זוג או כל אחד והנסתו במקרה שלי מפנסיה

  • 14 בנובמבר 2022 בשעה 13:39

   מוטי שלום,

   מבחן ההכנסות תלוי בהרכב המשפחה.
   ככל ומדובר בזוג, הרי שלצורך בחינת הזכאות לגמלת סיעוד, לוקחים בחשבון את ההכנסות של שני בני הזוג.

   בריאות והצלחה!

התגובה שלך