כיצד מתרחשות תאונות ומה הזכויות בגינן?

המונח "תאונה" מוגדר בצורות שונות, בהתאם לדינים הרלבנטיים. בכל זאת, עשוי להתרחש ולזכות בזכויות לא מבוטלות. על האפשרות לפיצוי, והדרך למימושה, בכתבה שלפניכם.

תאונות

כמעט כל אחר מאיתנו חווה במהלך שגרת החיים תאונה כזו או אחרת .פעמים רבות, אנו שואלים את עצמו האם תאונה זו מקנה לנו עילת תביעה כנגד גורם כלשהו לקבלת פיצוי על הנזקים שנגרמו לנו, הן בגוף והן ברכוש?

בכתבה הבאה, נעמוד על הגדרת המונח "תאונה", הוואריאציות בהן מתרחשות תאונות ומה עלינו לעשות עם התרחשות תאונה.

מהי תאונה?

ככלל, ניתן להגדיר תאונה כאירוע בלתי צפוי, אשר ניתן למקם אותו בזמן ובמקום, במסגרתו נגרמו נזקים כאלה ואחרים, ולו זמניים.

תאונה יכולה כאמור להתרחש בנסיבות שונות ומגוונות, כאשר לרוב היא מקנה זכאות לנפגע לפיצוי מגורם כזה או אחר. הסיבה לכך היא שרוב התאונות נובעות באשם של צד שלישי או הפרה של חובה חקוקה מצדו, אף שבהחלט קיימת האפשרות להתרחשות תאונה עקב אסון טבע או אף תאונה עצמית, או נסיבות אחרות בהן לא תהיינה לנפגע עילת תביעה.

מתי יש לי עילת תביעה?

ובכן, ראשית חשוב להבחין באיזו מסגרות אנו דנים, שכן כאמור, תאונה יכולה להתרחש בנסיבות שונות ומשונות. לשם כך, אנו צריכים לבחון את נסיבות התאונה ואת הכיסויים הביטוחיים הרלבנטיים כדי להבין היטב את דרכי הפעולה האפשריות. מבחינת דיני הנזיקין עילת התביעה והפיצוי מכוחה תלוי אפוא בסוג התאונה ובמקום התרחשותה.

לצורך המחשת העניין, ומאחר וקצרה היריעה לדון בכתבה זו בכל האפשריות הקיימו, נדון בזכויות נפגע עקב תאונה בדרכים, בעבודה וברשות הרבים.

  • תאונות דרכים: במרבית המקרים כאשר אנו שומעים את המילה תאונה הרי שאנו חושבים מיד על תאונה שנגרמת במהלך נהיגה או נסיעה בכל רכב מנועי, דהיינו תאונת דרכים. תאונה שכזו, תקנה לנו לרוב, בין אם כנהגים, נוסעים או אף הולכי רגל, זכות לפיצוי מהפוגע ו/או מחברת הביטוח שלו בגין נזקים שייגרמו לנו, בגוף, בנפש, ולעיתים גם ברכוש, הכל בהתאם לנסיבות התאונה ולכיסוי הביטוחי.כך למשל, ככל ובמסגרת התאונה נגרמו לאדם נזקי גוף תהא זו לרוב חברת הביטוח המבטחת בביטוח חובה אשר תישא בפיצויים בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במקרים מסוימים, כאשר הנפגע אינו יכול לקבל פיצוי (למשל הולך רגל) מחברת הביטוח כאמור, הרי שעליו להגיש תביעה כנגד קרנית – הקרן לנפגעי תאונות דרכים. חשוב להבין כי מנגנון האחריות בתביעה מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים בגין נזקי גוף שונה בתכלית מכל המנגנונים המוכרים בדיני נזיקין, ובפרט סעיף הרשלנות בפקודת הנזיקין. בהתאם למנגנון זה, הנפגע אינו זקוק להוכיח "אשם" של הגורם לתאונה, ולמעשה, עיקר המחלוקת היא לא על זכאותו לפיצוי אלא על שיעורו [ראו בנוסף: עצות שימושיות לאחר תאונת דרכים]. באשר לנזקי הרכוש, האחראית בעניין זה היא חברת הביטוח המבטחת בביטוח מקיף, וכאשר לא ניתן להיפרע ממנה, מסיבות כאלה ואחרות, ניתן להגיש תביעה בנזיקין נגד הפוגע.
  • תאונות עבודה: אלו הן תאונות המתרחשות תוך כדי ועקב העבודה, לרבות בדרך או בחזרה ממנה. ההנחה היא שכאשר מדובר בתאונת עבודה ישנם נזקי גוף ברי פיצוי. מכאן, ניתן למעשה לחלק את תאונת העבודה לשתי קבוצות עיקריות. האחת, תאונת עבודה שהינה תאונת דרכים בהתאם לאפשרויות השונות כאמור לעיל. השנייה, תאונות שאירעו במקום העבודה שלא בתאונת דרכים, ומקורן ברשלנות המעביד או העובד עצמו. הפיצוי בגין כך יהא תואם לנסיבות, בין אם בתביעת נזיקין נגד המעביד ובין אם במסגרת ענף נכות מעבודה במוסד לביטוח לאומי. לעיתים, ניתן יהיה למצות את הזכויות גם בתביעת נזיקין וגם בתביעת נכות מעבודה בביטוח לאומי, אך חשוב להבין כי אין אפשרות לפיצוי כפול ומשכך בכל מקרה של קבלת פיצוי מכוח פקודת הנזיקין, יקוזזו כל התשלומים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי.
  • תאונות ברשות הרבים: תאונות מעין אלו בד"כ נגרמות כתוצאה ממפגע אשר נובע מרשלנות מחזיק השטח, ולכן תאונה שכזו יכולה לקרות בכל מקום, כאשר המקומות הנפוצים הם תוך כדי הליכה ברחוב, שימוש במתקני ספורט, ביקור בקניון, בפארק או אף בבית מלון. במקרה כזה, ניתן להגיש תביעת נזיקין כנגד הגורם האחראי לקבלת פיצויים בגין נזקי הגוף, ובלבד שיש קשר סיבתי בין הרשלנות לבין הנזק [ראו בנוסף: טיפים לאחר תאונה בשטח ציבורי].
  • נסיבות נוספות: ישנן מגוון רחב של תאונות ווריאציות שלהן כאמור, ולכן קצרה היריעה מלהכליל את כולן. תאונות נפוצות נוספות הגורמות לנזק בגינו מגיע פיצוי הינן נשיכת כלב בעטיה ניתן להגיש תביעה נגד בעליו, תקיפה שהינה עילה נזיקית להגשת תביעה כנגד התוקף, תאונה שאירעה עקב ובמהלך שירות צבאי המאפשרת מיצוי זכויות וקבלת פיצויים מקצין התגמולים בתביעות נגד משרד הביטחון ועוד.

תאונות המחייבות התייחסות

זכויות ביטוחיות

כדאי לדעת כי קיימת הבחנה בין הגדרת המונח תאונה על פי דיני הנזיקין ובין הגדרתה על פי חברות הביטוח השונות בפוליסות ביטוח פרטיות באלו ניתן למצוא תוספות להגדרה, כגון דרישה כי התאונה תיגרם על ידי "אמצעי אלימות חיצוניים וגלויים לעין".

על אף שלעיתים נפגע בתאונה זכאי לפיצויים לפי פקודת הנזיקין ואף לתגמולים מהמוסד לביטוח לאומי, אין המדובר בסוף פסוק. במקרים רבים, נפגעי תאונות זכאים אף לפיצויים מביטוחים פרטיים שברשותם, כגון ביטוח תאונות אישיות, ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן פנסיה ביטוחי בריאות למיניהם, ביטוח סיעודי ועוד.

חשוב להבין, חרף העובדה כי דיני הנזיקין אינם מאפשרים כפל פיצוי, לא כל הדבר בדיני ביטוח ולפיכך ברוב המקרים ניתן לקבל פיצוי נזיקי וביטוחי במקביל ללא קיזוז ביניהם.

מה עושים במקרה של תאונה?

כפי שניתן לראות מהאמור לעיל, לנפגע בתאונה ישנן זכויות רבות, ייתכן אף ממספר גורמים שונים ולכן ישנה חשיבות רבה בהיוועצות עם עורך דין נזיקין וביטוח, בסמוך לתאונה ככל שניתן, וזאת על מנת לשקול את האפשרויות המשפטיות המתאימות ביותר בהתאם לנסיבות.

עורך הדין יבחן האם ישנה עילת תביעה, יכווין את הנפגע באשר לאופן הטיפול הנכון לצורך מימוש הזכויות, ואף יבחן האם קיומה של אותה תאונה מקנה לנפגע זכויות נוספות על פי פוליסות ביטוח פרטיות שברשותו או על פי דין, כגון זכויות בביטוח לאומי [ראו בנוסף: נגרם לך או לרכושך נזק? החשיבות בייעוץ מוקדם].

לקבלת ייעוץ משפטי על ידי עורך דין העוסק בתחום הנזיקין והביטוח והערכת סיכוי תביעתכם, באפשרותכם לפנות אלינו  באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר. פנייה בסמוך לתאונה ככל הניתן עשויה לשפר את מצבכם המשפטי, סיכויי תביעתכם או הפיצוי לו הינכם זכאים. נדגיש, כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בהתחייבות.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך