המדריך להוצאת תו נכה

לא פחות ממחצית מהבקשות להוצאת תו נכה – נדחות. אגף הרישוי נוקט מדיניות של החמרה, מקשה על הנכים ודוחה בקשות ללא כל הסבר. לא לחינם קבע נציב תלונות הציבור שקיימים ליקויים משמעותיים בטיפול בבקשות לקבלת תו נכה. מה בכל זאת אפשר לעשות כדי להגדיל את הסיכויים לקבלת התו?

תו נכה

תו נכה הוא תו המוצמד לרכב ומאפשר לנכה לחנות בחניות המיועדות לנכים או במקומות אשר אסורים לחנייה לרכבים אחרים ובלבד שאינו מפריע לתנועה. אם הנכה אינו נוהג, הנהג אשר מסיע אותו רשאי להשתמש בתו הנכה רק כאשר הנכה נמצא ברכב.

אחוז הנכים בישראל הוא משמעותי, כאשר חיים כ – 1,500,000 אנשים עם מוגבלות, זאת עקב מלחמות ישראל, אירועי טרור ושירות צבאי בנוסף לנכים עקב מחלות ובעיות רפואיות שונות. תו נכה (או תג נכה) מקל על נכים המוגבלים בהתניידותם לנוע ממקום למקום והוא משמעותי ביותר לנכים, במיוחד על רקע הצפיפות התחבורתית ומצוקת החנייה בערים.

הטבות לבעלי תו נכה

מלבד הזכאות לחנות בחניות נכים או במקומות אחרים האסורים לחניה, בעלי תו נכה זכאים להטבות רבות נוספות, ובכלל זה הזכויות המפורטות להלן:

 • אגרת רישוי מופחתת – נכה זכאי לאגרת רישוי מופחתת לפי תקנות התעבורה, ובלבד שהרכב הוא פרטי ורשום על שמו של הנכה (או לחלופין על שם בן או בת זוגו של הנכה או האפוטרופוס שלו).
 • פטור מתשלום חניה במקום ציבורי – בעל תו נכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי כאשר הגישה היחידה לאותו מקום היא חניה הכרוכה בתשלום, למשל, נמל התעופה בן-גוריון.
 • פטור מתשלום חניה בבתי חולים – בעל תו נכה פטור מתשלום על חניה בחניונים של מרכזים רפואיים ממשלתיים. לעתים גם מרכזים רפואיים פרטיים אינם גובים דמי חנייה מנכים. חשוב לציין כי הפטור מתשלום ניתן לרכב אחד למשפחה.
 • חניה בכחול-לבן – בעוד חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 אינו מתייחס לחניה בכחול-לבן, רשויות מקומיות רבות מאפשרות לבעלי תו נכה לחנות בחניה שמסומנת בכחול-לבן ללא תשלום. הפטור מתשלום תקף במקרים בהם הנכה נמצא ברכב וכאשר התו מוצמד לחלון.
 • חניה במקום המיועד לפריקה וטעינה – בעלי תו נכה רשאים לחנות במקום המיועד לפריקה וטעינה בזמנים שאינם מיועדים לפריקה וטעינה, ובאזורים בהם שטח הפריקה אינו מהווה נתיב נסיעה.
 • תדלוק ללא תשלום עבור שירות – בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסדר בהליכים ייצוגיים במסגרתו התחייבו חברות הדלק בישראל לאפשר לרכב עם תג נכה לתדלק בעמדות שירות עצמי בעזרת מתדלק ללא תוספת מחיר עבור שירות.
 • חניית נכים בקרבת הבית – בעל תו נכה רשאי לבקש מהרשות המקומית מקום חניה המותאם לצרכיו, קרוב ככל האפשר למקום מגוריו.
 • הקצאת חניה נגישה בבניין חדש – תקנות התכנון והבנייה מחייבות את הקבלנים להקצות חניות נגישות בבנייני מגורים חדשים. החניות הנגישות יוצמדו לדירות של בעלי תו נכה.

הטבות לנכה

מי יכול להוציא תו נכה?

נכים בעלי דרגת נכות של 60% ומעלה שתנועתם בדרכים עלולה לערער את מצבם הבריאותי – זכאים לתו נכה. זוהי הגדרה אמורפית הסוללת דרך לנכים במצבים רבים לקבל תו נכה.

עוד זכאים לתו נכה הם נפגעי פעולות איבה, נכי צה"ל ועיוורים בעלי תעודת עיוור, כמו גם נכים המתניידים בכיסא גלגלים או בעזרת קביים או בעלי נכות אחרת ברגליים המונעת מהם להתנייד באופן עצמאי מבלי להחזיק רכב.

גם נכים ללא אישור נכות זכאים לתו נכה ובלבד שהם עומדים בקריטריונים מסוימים. בקטגוריה זו נמנים מטופלים בהמודיאליזה כרונית, חולים במחלות לב, ריאה, שריר, חולי סכרת וסרטן כמו גם נכים הסובלים מנכות נפשית או נוירולוגית ועוד.

ועדה רפואית יכולה לאשר תו נכה בהתאם למסמכים רפואיים גם במקרים נוספים כגון אפילפסיה, אוטיזם, מחלות פסיכיאטריות, מושתלי כבד, אלצהיימר, חולים סיעודיים, חולים הצולעים בגלל מחלה חסימתית של כלי דם היקפיים ברגלים ועוד.

כיצד מגישים בקשה לתו נכה?

את הבקשה לתו חניה מגישים באופן מקוון באתר משרד התחבורה. יש לצרף לטופס הבקשה גם צילום תעודת זהות עם ספח, צילום של רישיון הרכב, וכן את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים. הכנת המסמכים הרפואיים היא מלאכת מחשבת והיא נחוצה כדי להוביל את חברי הוועדה להחלטה נכונה.

מומלץ להיעזר במומחים רפואיים – הקפידו שחוות הדעת הרפואיות המצורפות לבקשה יינתנו על ידי רופאים מומחים בתחומם. ודאו כי חוות הדעת מדגישות את כיצד תנועתכם בדרכים עלולה בסבירות גבוהה לערער את מצבכם הבריאותי.

הבהירו בבקשה מי נוהג ברכב – כאשר הנכה אינו נוהג ברכב, אלא קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יש לשלוח צילום של ספח תעודת הזהות. אם מדובר בקרוב משפחה אחר, יש לצרף תצהיר עורך דין אשר חתום על ידי קרוב המשפחה והנכה.

מדוע בקשות רבות לתו נכה נדחות?

בשנת 2019 יותר ממאה אלף בקשות לתו נכה הוגשו לאגף הרישוי, כאשר כמחצית מהם נדחו. בפועל נכים רבים שמתקשים בניידות לא מקבלים תו נכה ומתקשים בניידות בנוסף לשאר הקשיים העומדים בפניהם.

בקשה הנענית בשלילה משפיעה לרעה על איכות חייהם של הנכים ולעתים עולה להם בבריאות. סיבות רבות גורמות לקושי המשמעותי בקבלת תו נכה.

מדיניות של החמרה

ממסמכים שנכתבו במרכז המחקר והמידע של הכנסת ניתן ללמוד שאגף הרישוי נוקט במדיניות של החמרה ונוקשות כלפי המבקשים תו נכה. באופן אירוני מדיניות זו נועדה להגן על הנכים. מחסור משמעותי בחניות נכים, גורם למדיניות נוקשה באישור תווי החניה, כדי שרק נכים קשים הזקוקים לחניות – יקבלו אותן.

המחסור בחניות נכים נובע משתי סיבות עיקריות.

האחת היא שימוש פוגעני בתו נכה של קרובי משפחתו של הנכה. מדובר תופעה בהיקף דיי נרחב בה קרובי משפחה מנצלים לרעה את תו הנכה המוצמד לרכב, ומשתמשים בו גם כשהנכה לא נוכח. כך נתפסות חניות שצריכות לשמש נכים. פקחי התנועה טוענים שעבירה פלילית זו בפועל כמעט בלתי אפשרית לאכיפה שכן לא סביר שהפקח ימתין שעות כדי לראות אם הנכה בעצמו חוזר לרכב.

לאחרונה הומצא תו חנייה ביומטרי שנועד למנוע את השימוש הפלילי של קרובי משפחה בתו הנכה. מדובר בתו שהנכה בלבד יוכל להפעיל באמצעות טביעת אצבע מתוך המכונית. בעזרת תו החנייה הביומטרי יפעיל את תו החניה רק כאשר הנכה עצמו במכונית. למרות שמדובר בפתרון שיוכל לצמצם את השימוש הפלילי בתו החניה, ולמרות שעיריית תל-אביב הביעה התעניינות במוצר – עדיין הדרך לשם עוד ארוכה.

הסיבה השנייה למיעוט בחניות נכים היא הגשת בקשות תו נכה על ידי אנשים שאינם נכים או שאינם עונים באופן מלא על ההגדרות. לעתים מדובר בהוצאת תו נכה במרמה של ממש תוך ניצול ההגדרות המעורפלות של החוק למונח נכה.

מסיבות אלה בצירוף העובדה שמספר חניות הנכים הוא מוגבל – נכים עם בעיית ניידות קשה מתקשים למצוא חניות נכים. לכן אגף הרישוי מקשיח כעת את מתן תווי הנכה – כדי שאלה יינתנו למי שבאמת זקוק להם.

עמימות

קושי נוסף שעומד בפני המבקשים תו נכה הוא העובדה שההגדרה של נכה לפי חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 היא עמומה, רחבה ואמורפית ללא כל קריטריונים ברורים. לפי החוק נכה הוא מי ש"תנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו". למעשה ההחלטה נתונה לפקידי משרד הרישוי ללא כל משנה סדורה הידועה לציבור.

חוסר עקביות

כפועל יוצא מעמימות החוק, אין עקביות במתן תו נכה. כך קורה שאנשים במצב דומה – חלקם מקבלים תו נכה וחלקם לא. יתרה מכך, גם כשמגיע הזמן לחדש תו נכה, מבלי שחל כל שינוי במצבו של הנכה, לעתים תו הנכה נשלל ממנו ללא כל הסבר או סיבה הגיונית.

דוגמה לכך אפשר לראות בדיון שהתקיים בכנסת. לבקשתו של יושב ראש ארגון הנכים בישראל עלה לדיון המקרה של א', אב לילדה הסובלת מתסמונת רט – הפרעה נוירולוגית המלווה בקשיי נשימה וניוון שרירים. כשביקש א' לחדש את תו הנכה, בקשתו נדחתה באופן שערורייתי מבלי כל נימוק או הסבר המניח את הדעת, למרות שמדובר בתסמונת שרק הולכת ומחמירה. א' הגיש ערעור, אך באופן פרדוקסלי הרופא שפסק בערעור, היה אותו רופא שדחה את בקשת חידוש התו.

מילוי הבקשה באופן שגוי

לעתים כשחסרה המומחיות והניסיון בהגשת בקשה לתו חניה, קורה שממלאים את הבקשה באופן שגוי, או לא מצרפים את המסמכים הרלבנטיים – ונדחים. הניסיון מראה שכאשר מגישים ערעור לאחר דחייה, הסיכויים לקבלת תו הנכה יורדים משמעותית. לכן, ישנה חשיבות רבה להגשת הבקשה באופן תקין.

סיבות דחייה

נציבות תלונות הציבור: ליקויים בטיפול בבקשות לקבלת תו נכה

גם הדוח של נציבות תלונות הציבור לשנת 2014 הצביע על ליקויים בטיפול בבקשות לקבלת תג נכה שעיקרן עיכוב בטיפול בבקשות ודחייתן ללא נימוק. הנציבות הביאה דוגמה של מושתל כבד וחולה בסכרת אשר ניידותו מוגבלת מאוד ובקשתו לתו נכה נדחתה ללא כל הסבר. רק לאחר התערבותה של הנציבות, בקשתו אושרה.

גם בדוח נציבות תלונות הציבור של שנת 2019 נמצא כי מספר מכתבי התלונה שהוגשו נגד משרד התחבורה היה הגדול ביותר מכל גוף אחר, למעשה, לראשונה מזה שנים הדיח משרד התחבורה את הביטוח לאומי בקטגוריה זו.

הנציבות ערכה בירור בנוגע ל-181 תלונות של נכים בעניין דחיית בקשתם לתו נכה. לא פחות מ-79% מהתלונות נמצאו מוצדקות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, חידד כי מדובר בשיעור הגבוה כמעט פי 2 מסך התלונות שהוגשו לנציבות ב-2019. שיעור התלונות המוצדקות מעיד על המשך הליקויים של אגף הרישוי.

הגדלת הסיכויים לקבלת תו נכה

תהליך הגשת הבקשה לתו חניה אמנם נראה פשוט, אולם נדרשת הצגה מאוד מדויקת של הנכות ושל השלכותיה, וזאת מבלי להכביר בפרטים מיותרים ומסמכים שאינם רלבנטיים. פעמים רבות נכים הממלאים בקשה למתן תו נכה ללא כל ידע משפטי-רפואי או ניסיון בהגשת בקשות כאלו, מקבלים תשובה שלילית.

מעבר לכך שהגשת הבקשה על ידי עורך דין בעל מיומנות וניסיון בתחום עשויה להגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת התו, עורך הדין אף יוכל לדאוג למימוש זכויות נוספות המגיעות לנכים, לעתים מבלי שאלה מודעים להם לדוגמא זכאות לגמלת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי או דרישת פיצויים/תגמולים מחברות הביטוח.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

8 תגובות

 • 5 בינואר 2022 בשעה 14:32

  שלום דחו לי חידוש תו נכה חולה סכרת ולא מאוזן 72 אחוז נכות ביטוח לאומי נירופטיה מוטורית סנסורית קושי בהליכה צירפתי להם מכתבים ממומחים בתחום וסורבתי מה שנשאר זה תביעה משפטית לבית משפט השלום או בית דין לעבודה ?

  • 6 בינואר 2022 בשעה 18:50

   חיים שלום,

   ישנה אפשרות להגיש ערר על ההחלטה לדחות את זכאותך לתו נכה.
   לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט או לבית הדין.

   בהצלחה.

 • 6 ביולי 2021 בשעה 11:54

  שלום, גם אותי דחו עקב החומרה לא קשה לקבלת תו נכה. אני סובל משחיקת מפרקי הירך שתו מיועד לכאלה עם בעיות במפרקים. ונדחתי מכל וכל. אני 45 אחוזי נכות כללית.

  • 7 ביולי 2021 בשעה 16:49

   מומלץ לבחון את הזכויות בעזרת עו"ד העוסק בתחום. מוזמן להשאיר פרטים ליצירת קשר בטופס המתאים ונחזור אליך לבחינת הזכויות. בריאות שלמה!

 • 2 ביולי 2021 בשעה 16:09

  שלום. מודה לכם על כתבה מפורטת. בתור רופא שמשקיע זמן רב בדוחות עבור מטופלים למצות זכויות, אני מזועזע בהיקף הניצול של זכויות הנכים. הבולט ביותר הינו תו נכה. אני יכול להעיד על שכנים, חברים והרבה קבלנים ועוד שנהנים בחופשיות מהתו הנוכל. אני שמח על הפיתוח שהזכרתם על ניסיון לצמצם לטובת בטיחות בדרכים ומדרכות ושאר מקומות שאסור להחנות , חסכון של הון כסף לעירייה וחניה בתשלום ופשוט צדק.
  רופא, ירושלים

  • 7 ביולי 2021 בשעה 16:49

   מיכאל היקר, תודה על המילים. חיממת לנו את הלב. כייף לשמוע שהמידע שאנו מפרסמים מועיל ומסייע.

   • 14 במרץ 2022 בשעה 19:02

    במשך 4 שנים היה לי תג חניה לרכב .בחידוש האחרון ביטלו אותו. ערערתי פעמיים וביטלו שוב כאשר תשובתם חסרת עניין ולא קשורה למצבי הבריאותי. אני מוגבלת בניידות נעזרת בקביים ובהליכון.סובלת מנוירופטיה ופיברומיאלגיה ועוד שלל בעיות רפואיות.מאז הביטול נמנעת מיציאה מהבית כיוון שהרכב הוא הניידות שלי.ומתקשה להלך למרחקים .אשמח לייעוץ.תודה מראש

    • 22 במרץ 2022 בשעה 9:53

     ליאת שלום, נשמע כמו מקרה שמחייב בחינה פרטנית. בכדי לבחון את עניינך בצורה מקצועית ומקיפה, מומלץ לפנות לעו"ד העוסק בתחום. בהצלחה.

התגובה שלך