זכויות חולי פרקינסון ברשויות המדינה וחברות הביטוח

מחלת פרקינסון הינה מחלה כרונית קשה שפוגעת במערכת העצבים של מי שלוקה בה באופן שגורם להידרדרות הדרגתית בכושר התנועה ובתפקודיו הפיזיים, הנפשיים, והקוגניטיביים. עם זאת, חולי פרקינסון זכאים למגוון זכויות והטבות מטעם רשויות המדינה, ובראשן המוסד לביטוח לאומי, ולקבלת תגמולי ביטוח פרטי ככל שנרכשה פוליסה מתאימה.

זכויות חולי פרקינסון

מחלת פרקינסון תוקפת בדרך כלל בני גיל 40 ומעלה, ושכיחותה עולה עם הגיל. סימן ההיכר הבולט והידוע של המחלה מתבטא ברעד בלתי רצוני של כפות הידיים, אולם היא גם כוללת תסמינים נוספים, לרבות נוקשות שרירים, האטה וירידה בתנועה, פגיעה בשיווי משקל וחוסר יציבות בעת ההליכה.

מטבע הדברים, מדובר במחלה שההתמודדות עמה אינה קלה ואף מורכבת, בלשון המעטה, אך ניתן ללמוד כיצד לחיות עמה חרף מגבלותיה.

בנוסף, חשוב מאד להיות מודע למגוון הזכויות וההטבות שניתנות למי שלוקה בה, וכמובן לעמוד על קבלתן. זכויות אלו ניתנות הן על ידי רשויות המדינה השונות, ובראשן המוסד לביטוח לאומי, והן על ידי חברות הביטוח הפרטיות ככל שנרכשה מהן פוליסה מתאימה, וזאת כפי שיוסבר להלן.

זכויות חולי פרקינסון מטעם המוסד לביטוח לאומי

הזכויות שמוענקות על ידי המוסד לביטוח לאומי לחולי פרקינסון כוללות בעיקרן את הקצבאות הבאות:

  • קצבת נכות כללית: קצבת נכות כללית ניתנת לכל חולה שעומד בכל הקריטריונים המצטברים הבאים: נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של לפחות 60% או לפחות 40% מצטברים שכוללים לפחות ליקוי רפואי אחד בשיעור של לפחות 25%; דרגת אובדן כושר עבודה בשיעור של לפחות 50%; וגובה ההכנסה שלו נמוך מ-60% מהשכר הממוצע. עקרות בית זכאיות לקצבה זו אם נקבעה להן נכות רפואית בשיעור של לפחות 50%, וכן לפחות 50% דרגת אובדן כושר לבצע עבודות בית. נכון לשנת 2021, שיעור קצבת הנכות הכללית המלאה הינו 3,321 ₪. לפיכך, כל חולה פרקינסון שעומד בקריטריונים הללו זכאי אף הוא לקבלת קצבת נכות כללית. לשם כך, עליו להגיש את התביעה לקבלת קצבת נכות כללית תוך 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה בכושר העבודה (חולה ללא הכנסה כלל זכאי להגיש את התביעה באופן מיידי). יש לצרף לטופס התביעה את כל המסמכים הנדרשים הנלווים, לרבות אישורים רפואיים ואישור על עבודה וגובה הכנסה. לאחר הגשת התביעה יזומן החולה לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי לצורך קביעת עצם זכאותו לקצבה, היקף הקצבה, ומשך קבלתה.
  • קצבת ניידות: קצבת ניידות ניתנת למי שלוקה במוגבלות קשה בכושר הניידות וההליכה שלו עקב פגיעה ברגליו (אחת מהן או שתיהן), וזאת על לסייע לו להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. לפיכך, חולה פרקינסון שמתקשה להתנייד וללכת זכאי אף הוא לקבלה. גמלת הניידות נובעת מהסכם הניידות שנחתם לפני שנים רבות בין משרד האוצר למוסד לביטוח לאומי. חשוב להבהיר שגמלת הניידות הינה קצבה שיכולה להינתן בנוסף לקצבת הנכות הכללית ולא במקומה, ולמעשה היא אף ניתנת גם למי שאינו זכאי כלל לקבל קצבת נכות כללית. עם זאת, לרוב יש לבחור בין קבלת קצבת ניידות לבין קבלת קצבת שירותים מיוחדים, למעט במקרים מסוימים שבהם ניתן לקבל את שתי הקצבאות הללו יחדיו,  וזאת כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן. גמלת הניידות ניתנת באמצעות הטבות שונות. לבעלי רכב, הגמלה ניתנת באמצעות תו חניה לנכה, הנחות בחניונים, קצבה חודשית לצורך החזקת רכב נכים, ועוד. מי שמעוניין לרכוש רכב זכאי לקבל סיוע כספי לצורך מימון הרכישה. חסרי רכב זכאים לקבלת קצבה חודשית לצורך מימון נסיעתם בתחבורה ציבורית. גובה הגמלה והיקף ההטבות שניתנות במסגרתה נקבעים לפי קריטריונים שונים, לרבות שיעור המוגבלות בניידות של הנכה ומידת הזדקקותו לרכב. לשם קבלת קצבת ניידות, יש להגיש טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות בפני לשכת הבריאות המחוזית לשם קביעת אחוזי המוגבלות בניידות שמזכים בקבלת הקצבה. לאחר מכן יש להגיש טופס תביעה לקבלת הטבות על פי הסכם ניידות בפני המוסד לביטוח לאומי, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות מסמכים רפואיים, רישיון הרכב, ועוד.
  • קצבת שירותים מיוחדים: קצבת שירותים מיוחדים ניתנת לחולים שמתגוררים בביתם ואשר הגיעו למצב סיעודי שבגינו הם זקוקים לקבלת עזרה על מנת לבצע פעולות יומיומיות בסיסיות, או להשגחה מתמדת לשם מניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים. החולה הסיעודי יהיה זכאי לקבל את קצבת השירותים המיוחדים בתנאי שהוא עומד באחד מהקריטריונים הבאים: הוא מקבל קצבת נכות כללית, ונקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או הוא אינו מקבל קצבת נכות כללית, אך נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות, והוא עומד בשני התנאים הבאים: הוא איננו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי או תשלום עבור טיפול אישי/עזרה בבית לפי חוק כלשהו, והכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים מהשכר הממוצע (נכון לשנת 2021 מדובר בסך של 52,755 ₪). מי שמקבל קצבת ניידות יהיה זכאי לקבל גם קצבה לשירותים מיוחדים רק בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה. בכל מקרה אחר לא ניתן לקבל את שתי ההטבות הללו יחדיו, ועל החולה יהיה לבחור מביניהן. כלומר, חולה פרקינסון יכול לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות כללית, בצירוף קצבת ניידות או קצבת שירותים מיוחדים, למעט מקרים ספציפיים שבהם הוא יוכל לקבל קצבת נכות כללית + קצבת ניידות + קצבת שירותים מיוחדים (והכל, כמובן,  בכפוף, לעמידתו בתנאים לקבלת כל אחת מהקצבאות הללו). לשם קבלת קצבת שירותים מיוחדים, יש להגיש בפני המוסד לביטוח לאומי טופס תביעה לקצבת שירותים מיוחדים, בצירוף כל המסמכים הנלווים הנדרשים, לרבות מסמכים רפואיים ותלוש שכר של חצי השנה האחרונה  למי שהחליף מקום עבודה בשנה האחרונה. לאחר הגשת התביעה, החולה יזומן לעדה רפואית לשירותים מיוחדים לצורך קביעת זכאותו לקבלת הקצבה.

זכויות חולי פרקינסון מטעם רשויות נוספות של המדינה

בנוסף לזכויות מטעם המוסד לביטוח לאומי, זכאים חולי פרקינסון לקבל הטבות שונות שניתנות על ידי רשויות נוספות של המדינה.

הטבות אלו כוללות פטורים והקלות לגבי תשלומי מסים שונים, לרבות פטור מתשלום מס הכנסה, מס רכישה, ומסי ארנונה; פטור מתשלום על תרופות מעל התקרה החודשית; הנחה בתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, ועוד.

הפטור מתשלום מס הכנסה ניתן לחולה שנקבעה לו נכות רפואית ממחלה אחת בשיעור של 100% או נכות משוקללת עקב מספר מחלות בשיעור של 90% לפחות. בנוסף, הזכאות ניתנת למי שנקבעה לו נכות לתקופה של לפחות 185 יום (כחצי שנה). יש לשים לב שמבחן הנכות הרפואית שמשמש את רשויות המס לצורך הענקת הטבת המס, אינו זהה למבחן הנכות הרפואית שמשמש את הביטוח הלאומי בענף נכות כללית.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

תשלום תגמולים לחולה פרקינסון לפי פוליסת ביטוח פרטי

בצד קבלת הזכויות וההטבות השונות שניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי ורשויות המדינה הנוספות, חולי פרקינסון יכולים לקבל גם תגמולים (פיצויים) מחברות הביטוח הפרטיות ככל שהם רכשו פוליסת ביטוח מתאימה, ובתנאי כמובן שהם עומדים בתנאי הזכאות לקבלת התגמולים לפי תנאי הפוליסה.

פוליסות הביטוח הפרטי שמתאימות לחולי פרקינסון כוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח מחלות קשות, וביטוח סיעודי, וזאת כפי שיוסבר להלן:

  • ביטוח אובדן כושר עבודה: ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק תשלום חודשי למי שאיבד את כושר עבודתו עקב תאונה או מחלה, לרבות מחלת פרקינסון, וזאת באופן מלא או חלקי. אובדן כושר עבודה מלא חל במצב בו החולה איבד לפחות 75% מכושר העבודה שלו, ואילו אובדן כושר עבודה חלקי חל במצב בו החולה איבד בין 25% – 74% מכושר העבודה שלו.
  • ביטוח מחלות קשות: ביטוח מחלות קשות מעניק תשלום סכום מסוים וחד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה כלשהי שכלולה במסגרת הפוליסה, ולרבות מחלת פרקינסון. תגמולי הביטוח נועדו לסייע במימון הוצאות רפואיות נלוות מעבר לכיסוי שקיים במסגרת קופות החולים, אולם יודגש שתשלומם איננו מותנה בהוכחת ביצוע ההוצאות הנלוות הללו בפועל.
  • ביטוח סיעודי: הביטוח הסיעודי מעניק סכום חודשי קבוע במקרה שהמבוטח הופך לסיעודי, וזאת לפי שתי הגדרות חלופיות, אשר כל אחת מהן יכולה להתאים לחולה פרקינסון המצב מתקדם: מבחן ADL או מבחן תשישות הנפש. מבחן ADL (Activities of Daily Living), שמכונה גם מבחן התלות, עוסק במצב בו החולה אינו מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי של לפחות 3 פעולות מתוך 6 הפעולות היומיומיות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגריים, ולהתנייד באופן עצמאי. מבחן תשישות הנפש עוסק במצב בו החולה הוגדר כתשוש נפש על ידי רופא מתאים, כגון רופא פסיכוגריאטר. תשישות נפש מוגדרת כפגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר, וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה, שסיבתה נובעת ממצב בריאותי כגון אלצהיימר, או מצורות דמנטיות שונות.

כידוע, חברות הביטוח לא ממהרות להיענות לכל תביעות הביטוח שמוגשות בפניהן, ולשם כך הן לא מהססות להשתמש בנימוקי דחייה שונים ומגוונים לצורך דחיית תביעת ביטוח סיעוד, אובדן כושר עבודה או מחלות קשות. עם זאת, מומלץ לא להרים ידיים במקרה של קבלת החלטת דחיה בלתי מוצדקת, ולהיעזר בייעוץ משפטי כדי להתמודד עמה, דבר שלא פעם יכול להביא לשינוי ההחלטה ולקבלת התביעה.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי לחולי פרקינסון" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך