זכויות חולי פסוריאזיס: המדריך השלם למיצוי זכויות

פסוריאזיס הינה מחלת עור אוטואימונית שמאופיינת בהתרבות מהירה של תאי העור שמצטברים וגורמים ליצירת נגעים אדומים שמלווים בגרד וכאב. חולי פסוריאזיס זכאים לזכויות והטבות שונות, בעיקר מטעם המוסד לביטוח לאומי ומערכת הבריאות.  

זכויות חולי פסוריאזיס

פסוריאזיס (ספחת) הינה מחלת עור דלקתית, לא מדבקת, ואוטואימונית, אשר נגרמת בשל פעילות יתר של מערכת החיסון. פעילות זו גורמת להתרבות מהירה מדי של תאים ברקמת העור העליונה, שמצטברים וגורמים ליצירת נגעים אדומים מגרדים, כואבים, ובלתי אסטטיים (בעוד שבמצב תקין, תאי העור נוצרים ומתחלפים כל 21 – 28 ימים, אזי אצל חולי פסוריאזיס הם נוצרים כל 3 – 7 ימים בלבד, ועוד לפני שהתאים הישנים הספיקו לנשור).

למחלת פסוריאזיס יש שלוש דרגות חומרה, שנקבעות בין היתר לפי אחוז שטח העור שמכוסה בנגעים: דרגה קלה – פחות מ-5% משטח העור, דרגה בינונית – 5% עד 10% משטח העור, ודרגה קשה – יותר מ-10% משטח העור.

למרבית המזל, כשני שלישים מהחולים במחלה לוקים בדרגתה הקלה בלבד, וזאת לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי. מצד שני, חלק מהחולים ייפתחו גם דלקת פרקים כרונית, סכרת, מחלות מעיים, ובעיות בריאות אחרות.

המחלה נגרמת מגורמים שונים, לרבות נטיה גנטית, לחץ נפשי, טראומה, חשיפה ממושכת לחומרים מזיקים (בדרך כלל במקומות העבודה), ועוד.

המחלה מוגדרת כמחלה כרונית, אם כי בעלת מהלך גלי, שמאופיין בהתפרצויות של המחלה למשך מספר ימים או שבועות, ולאחריהן תקופות רגיעה והפוגה ממושכות. כיום לא ניתן עדיין לרפא את המחלה כליל, אולם קיימים טיפולים שמיועדים לשלוט בהתפרצויותיה ותסמיניה.

חולי פסוריאזיס זכאים לזכויות והטבות שונות מטעם המדינה, בעיקר באמצעות המוסד לביטוח לאומי ומערכת הבריאות.

קצבת נכות כללית

ככלל, קצבת נכות כללית ניתנת לכל מבוטח שעומד בכל הקריטריונים המצטברים הבאים: נקבעה לו נכות רפואית בשיעור של לפחות 60% או לפחות 40% מצטברים שכוללים לפחות ליקוי רפואי אחד בשיעור של לפחות 25% לפי "ספר הליקויים" הרפואיים השונים שמפורטים בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956 (תוספת זו ידועה גם בכינויה כ-"ספר הליקויים" או "ספר המבחנים הרפואיים"); דרגת אובדן כושר עבודה בשיעור של לפחות 50%; וגובה ההכנסה שלו נמוך מ-60% מהשכר הממוצע. עקרות בית זכאיות לקצבה זו אם נקבעה להן נכות רפואית בשיעור של לפחות 50%, וכן לפחות 50% דרגת אובדן כושר לבצע עבודות בית.

הנכות יכולה להיקבע גם כנכות משוקללת, שמורכבת מליקויים נוספים מעבר לפסוריאזיס, כך שאין הכרח שכל אחוזי הנכות ייקבעו רק בגינה.

לשם קבלת הקצבה, יש להגיש את התביעה לקבלת קצבת נכות כללית תוך 90 יום מיום הפסקת העבודה או הירידה בכושר העבודה (מבוטח ללא הכנסה כלל זכאי להגיש את התביעה באופן מיידי). יש לצרף לטופס התביעה את כל המסמכים הנדרשים הנלווים, לרבות אישורים רפואיים ואישור על עבודה וגובה הכנסה.

לאחר הגשת התביעה יזומן המבוטח לוועדה רפואית של הביטוח הלאומי לצורך קביעת עצם ההכרה בנכות הרפואית, שיעורה, ומשכה.

הכרה בפסוריאזיס כמחלת מקצוע

אם עובד לקה במחלת פסוריאזיס עקב חשיפה ממושכת לחומרים מזיקים במקום עבודתו, או עקב לחץ נפשי עז שהוא חש בשל אירוע חריג ויוצא דופן במקום עבודתו, וזאת באופן שגם פגע בכושר עבודתו כך שהוא אינו מסוגל עוד להמשיך ולעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת, יתכן שהמחלה תוכר כמחלת מקצוע לגביו.

לשם כך יצטרך העובד להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין גורמי הסיכון בעבודה להתפרצות המחלה וזאת באמצעות חוות דעת רפואית.

מחלת מקצוע הינה סוג של פגיעת עבודה (בצד תאונת עבודה). לפיכך, עובד שלקה בפסוריאזיס שהוכרה כמחלת מקצוע, יוגדר כנפגע עבודה שזכאי לזכויות והטבות שונות מטעם המוסד לביטוח לאומי, ולהלן עיקרן:

 • דמי פגיעה: בתחילה העובד יהיה זכאי לקבלת דמי פגיעה במשך התקופה שבמהלכה הוא אינו מסוגל לעבוד עקב מחלת המקצוע בה לקה ועד ל-90 יום לכל היותר. גובה דמי הפגיעה ליום מחושב ע"פ 75% מההכנסה החייבת בדמי ביטוח של העובד ברבעון שקדם לפגיעה לחלק בתשעים ימים ועד למקסימום הקבוע בחוק ליום (1,114 ₪, נכון לשנת 2021). לצורך קבלת תשלום זה יש להגיש טופס תביעה לדמי פגיעה תוך 12 חודשים מיום הפגיעה, אם כי רצוי להגישו קרוב ככל האפשר למועד התפרצות המחלה, וזאת בצירוף כל המסמכים הנדרשים, לרבות תעודה רפואית על אי כושר לעבוד מטעם קופת החולים.
 • גמלת נכות מעבודה: נפגע עבודה שקיבל דמי פגיעה, ונותרה לו נכות עקב הפגיעה בעבודה בשיעור של לפחות 9% עשוי לקבל גם גמלת נכות מעבודה בתום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה. עובד שחזר לעבודה או לא נעדר מהעבודה יכול אף הוא להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה. גם את התביעה לקבלת גמלת הנכות מעבודה יש להגיש תוך 12 חודשים מיום הפגיעה, אם כי רצוי להגישה קרוב ככל האפשר לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה. לאחר הגשת התביעה, יזומן העובד לוועדה רפואית לצורך קביעת עצם ההכרה בנכותו הרפואית, שיעורה, ומשכה. סוג גמלת הנכות ייקבע לפי שיעור אחוזי הנכות שייקבעו לעובד:
  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית/קבועה הנמוכה מ-9% – אינו זכאי לגמלת נכות מעבודה.
  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית בשיעור 9% – 100% – זכאי לקצבה חודשית זמנית.
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור 9% – 20% – זכאי למענק חד פעמי.
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור 20% – 100% – זכאי לקצבה חודשית.
 • שיקום מקצועי: חולה פסוריאזיס שנקבעו לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות, ואשר זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה שמתאימה לכישוריו לאחר שנפגע או חלה, זכאי לקבלת סל שיקום מקצועי מהמוסד לביטוח לאומי, שנועד לסייע לו במימון לימודים ורכישת מקצוע, ובהשתלבות בשוק העבודה לאחר סיום הלימודים. סל השיקום המקצועי כולל סיוע כספי שמורכב מקצבה חודשית והשתתפות במימון הלימודים (עד לתקרה) לסטודנטים שלומדים במוסדות להשכלה גבוהה (אוניברסיטאות ומכללות) ומוסדות לימוד והכשרה מוכרים המעניקים תעודה מקצועית ונמצאים בפיקוח ממשלתי (כגון משרדי החינוך, הכלכלה, והבריאות). בנוסף, סל השיקום כולל גם מימון קורס פסיכומטרי, עלויות לימודים נוספות (ציוד לימודי, מכשירי לימוד ושיעורי עזר), הוצאות נסיעה למקום הלימודים, השתתפות בשכר דירה, ועוד.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

זכויות בגין תרופות וטיפולים לחולי פסוריאזיס

כאמור, מחלת פסוריאזיס מוגדרת כמחלה כרונית, שעדיין איננה בת ריפוי, אולם ניתן לשלוט ולטפל בהתפרצויותיה ונגעיה באמצעות תרופות וטיפולים בריאותיים שונים.

התרופות והטיפולים הבריאותיים לטיפול במחלת הפסוריאזיס מסובסדים בחלקם על ידי קופות החולים, אם כי אופן הסבסוד יכול להשתנות מקופה לקופה, ולרבות במסגרת הביטוחים המשלימים שלהם. לפיכך, יש לברר ישירות בכל קופה מהו היקף הזכויות שניתנות על ידה לחולי פסוריאזיס.

להלן עיקרי הפרטים לגבי התרופות והטיפולים הבריאותיים שניתנים על ידי קופות החולים:

 • תרופות. חולי פסוריאזיס עשויים בנסיבות מתאימות להיות זכאים לתקרת גג בתשלומי השתתפות עצמית על תרופות שבסל הבריאות, אם כי התקרה משתנה מקופה לקופה. נכון לשנת 2021,  תקרת ההשתתפות העצמית בקופ"ח כללית הינה 345 ₪, במכבי – 330 ₪, ובמאוחדת ולאומית – 400 ש"ח.
 • טיפולי פוטותרפיה. חולי פסוריאזיס זכאים לקבלת טיפול באמצעות חשיפה הדרגתית לקרני אורUVA  ו- UVB  בתוך מכונות מיוחדות שנמצאות בבתי חולים או במסגרות פרטיות. הטיפול מתבצע במשך 4 שבועות, וזאת במסגרת אשפוז מלא או אשפוז יום בלבד. לשם קבלת טיפול זה ללא עלות מטעם קופות החולים, יש לקבל הפנייה של רופא עור ולגשת לאחד מהמכונים שבהסדר עם קופות החולים. האישור ניתן לעד 40 טיפולים בשנה, למשך זמן מצטבר של עד ארבעה חודשים בשנה. חשוב להבהיר שכי קופות החולים משתתפות בעלות טיפולי פוטותרפיה או עלות שהייה בים המלח (כפי שיוסבר להלן) במהלך השנה, ולא בשניהם יחדיו, ועל כן יש לבחור ביניהם לצורך קבלת ההשתתפות מקופות החולים.  
 • טיפולים בים המלח. טיפולי חשיפה לשמש באזור ים המלח וטבילה קבועה בים המלח הוכחו כיעילים בטיפול במחלת פסוריאזיס, אם כי דרוש לכך זמן שהיה מינימאלי בהיקף של 10 עד 14 ימים לפחות. סל הבריאות מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי מעניק זכאות לדמי השתתפות בעלויות הטיפולים בים המלח באישור קופ"ח, לתקופה קצובה (עד 30 ימים בשנה), וזאת בשנים שבהן לא מתבצעים טיפולי פוטותרפיה, כאמור. השתתפות קופ"ח הינה עד 70% מעלות השהייה באחד ממלונות ים המלח ולא יותר מ-307 ש"ח ליום (נכון לשנת 2021), או זכאות להחזרי נסיעה בתחבורה ציבורית עד לסכום זה לחולים שאינם מעוניינים לשהות במלון.
 • טיפולים במתקנים סולאריים. גם שהייה במתקנים סולאריים הוכחה כיעילה לטיפול בפסוריאזיס, ומטבע הדברים היא מיועדת בעיקר לחולים שאינם רוצים או יכולים להגיע לים המלח. המתקנים הסולאריים ממוקמים במספר בתי חולים ובמסגרות פרטיות. קופות החולים משתתפות בתשלום עבור טיפול במתקנים הסולאריים בשיעור של עד 80% מעלות הטיפול ולא יותר מ-48 ש"ח (נכון לשנת 2021), ועד 30 פעמים בשנה.
האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

4 תגובות

 • 1 ביוני 2023 בשעה 15:18

  חגית שלום, מדובר בהנחיות של קופת החולים, בהתאם לזכויות לפי סל הבריאות. לצורך קבלת מענה ספציפי, מומלץ לפנות לקופת החולים או למשרד הבריאות. בהצלחה.

 • 29 במאי 2023 בשעה 23:26

  הי
  קיבלתי מרשם לזריקה ביולוגית
  אחרי 2 מחזורי טיפול פוטותרפיה
  במהלך השנים האחרונות שלא צלחו
  קופת החולים לא מאשרת כי מבחינתה חייבים לנסות כדור כימי לפני,
  לא מוצאת התנייה כזאת בשום מקום,
  האם זה נכון?

 • 18 בפברואר 2023 בשעה 10:41

  אני מקבל זריקות נגד המחלה. ביולוגי. בכמה כסף הקופה משתתפת בעלות?

  • 8 במרץ 2023 בשעה 20:17

   יהודה שלום, שאלתך אינה משפטית (וגם פחות נוגעת לכתבה). לצורך קבלת מענה, מומלץ לפנות לקופת החולים. התשלום שלו מחויבת קופ"ח מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי הינו בהתאם לסל הבריאות. בריאות והצלחה!

התגובה שלך