תאונות ספורט | ייעוץ משפטי | עורכי דין

באתר זה מידע משפטי רב לרבות מידע משפטי אודות תאונות ספורט. ניתן לקבל באתר ייעוץ משפטי של עורך דין ללא עלות או התחייבות.

תאונת ספורט היא תאונה אשר מתרחשת בעת עיסוק בעל אופי ספורטיבי כלשהו.
תאונות ספורט יכולות להתחרש במסגרת פרטית אך יכולות להתרחש במסגרת העבודה או במסגרת חברותנו באגודת ספורט כזו או אחרת.
פעמים רבות כאשר נפגע אדם עקב תאונת ספורט עשוי הדבר להקנות לו פיצוי כספי, אך מפאת חוסר ידיעה משפטית אותו אדם לא פועל למימוש זכויותיו. לפיכך, כבר בפתח הדברים נבקש להדגיש, כי ככל ונפגעתם בעקבות תאונת ספורט במסגרת עבודתכם כספורטאים, או במסגרת פרטים כגון בשימוש של מתקן ספורט ציבורי, אל תהססו ופנו לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין לשם בחינת זכויותיכם.
סוגים של תאונות ספורט :
בגדול ניתן להבחין בין שני סוגים של תאונות ספורט :
? תאונת ספורט, אשר נגרמה לאדם אשר עוסק בספורט באופן מקצועי.
הכוונה היא לאדם אשר משתכר מעיסוקו בספורט כלשהו, מטעם קבוצה או נבחרת ספורטיבית, למשל: שחקן כדורגל, אצן, מתאבק ג'ודו וכו'.
? תאונת ספורט, אשר הנפגע בה עוסק בספורט בתור תחביב במסגרת פרטית או מאורגנת.
בתחום זה תאונת ספורט יכולה להתרחש בנסיבות שונות ? הן תאונה במהלך משחק כדורסל של קבוצת חברים, והן תאונה בהשתתפות בפעילות מאורגנת (למשל, שייט קיאקים).
כפי שנראה בהמשך הכתבה, ישנן משמעויות משפטיות לאופי ולסוג תאונת ספורט בה עסקינן, ועל כך ננסה לעמוד במסגרת מאמר זה.
בין השאר, נדון בכתבה זו במשמעויות המשפטיות של כל סוג של תאונת ספורט והיחס המשפטי לנושא.
תאונת ספורט של ספורטאי מקצועי
כאשר ספורטאי מקצועי נקלע אל תאונת ספורט , הוא סובל משתי פגיעות בו זמנית: נזק פיזי גופני, וכן פגיעה ביכולת ההשתכרות שלו. על מנת לממש את זכויותיו לפיצויים על הפגיעה שאותה תאונת ספורט גרמה לו, עומדים לרשות הנפגע מספר כלים:
1. ראשית, חוק הספורט בישראל קובע, כי על כל אגודה או ארגון ספורטיבי חלה החובה לבטח את הספורטאים החברים בה. משמעות הדבר היא, שכאשר ספורטאי נקלע אל תאונת ספורט במסגרת פעילות של הארגון אליו הוא משתייך (תחרות, משחק או אימון), הוא יקבל פיצויים לפי האמור בפוליסת הביטוח שנרכשה עבורו על ידי מעסיקו.
סוג הביטוח, הסיכונים המכוסים, סכומי הביטוח ופרטים נוספים מפורטים בתקנות הספורט (ביטוח). כך למשל, פוליסת הביטוח מעניקה פיצויים לספורטאים אשר נפגעים במסגרת תאונת ספורט עבור: טיפול רפואי, אובדן ימי עבודה, נכויות ומקרי מוות. סכום הביטוח אשר נקבע בתקנות למקרה של מוות מתאונה הוא 100,000 ? למי שמלאו לו 20 שנה.
2. חשוב לדעת כי תגמולי הביטוח המשולמים על פי הפוליסה שנרכשה לספורטאי מכוח חוק הספורט אינה מייתרים את זכותו של הספורטאי להגיש תביעת ביטוח על פי פוליסת ביטוח פרטים שרכש, כגון פוליסות תאונות אישיות, נכות מתאונה או אף אובדן כושר עבודה , אלא אם אותה פוליסה מחריגה מפורשות אירועי ספורט או אירועי ספורט מהסוג בו עסק. אם אכן קיימת פוליסת ביטוח פרטית שרכש הספורטאי, חשוב לבדוק אילו זכויות היא מעניקה למבוטח במקרה של תאונת ספורט .
3. בנוסף, תאונת ספורט עשויה לזכות את הספורטאי הנפגע בזכויות ותגמולים במסגרת המוסד לביטוח לאומי בהיותו עובד. כך למשל, במידה ונגרמה לספורטאי נכות עקב תאונת ספורט שהתרחשה במסגרת עיסוקו, באפשרות הספורטאי להגיש תביעה להכרה בתאונת כתאונת עבודה ולקביעת דרגת נכות. ככל תוכר תאונת ספורט כתאונת עבודה, הספורטאי יזומן לבדיקה על ידי וועדה רפואית וככל ויימצא כי אותה תאונת ספורט גרמה לו לנכות, יהיה זכאי לתגמולים כקבוע בחוק הביטוח הלאומי (מענק ו/או קצבת נכות, תלוי באחוזי הנכות שיקבעו, ככל ויקבעו).
4. אם תאונת ספורט מתרחשת בגלל ליקויים במתקן שבו התקיימה הפעילות הספורטיבית, הנפגע יהיה רשאי להגיש תביעת נזיקין כנגד בעלי המתקן  ו/או מתקיני המתקן, מפעילי המתקן ועוד גורמים אפשריים. למשל, אם מגרש כדורסל אינו מתוחזק כהלכה, וכתוצאה מכך מתרחשת תאונת ספורט, הספורטאי הנפגע יהיה רשאי להגיש תביעת פיצויים נגד הגוף שאחראי על המגרש או על תחזוקתו (בדרך כלל, המועצה המקומית).
תאונת ספורט בעקבות עיסוק בספורט כתחביב
בתחום זה, תאונת ספורט מתחלקת לשני סוגים:
? תאונת ספורט שמתרחשת במסגרת פעילות מאורגנת ? כגון תאונות ספורט המתרחשות במסגרת "ימי כיף" מטעם מקום העבודה.
במקרה של תאונת ספורט מסוג זה, הדבר עשוי להיחשב לתאונת עבודה, והנפגע עשוי להיות זכאי לזכויות המוענקות במסגרת המוסד לביטוח לאומי. בכל הנוגע לכך אנו ממליצים לכם לעיין בכתבה " תאונת עבודה מעבר לשעות העבודה " אשר פורסמה באתר.
כמו כן, ככל והפגיעה נגרמה בשל רשלנות המעביד או בשל מפגע בטיחותי במתקן – הנפגע רשאי להגיש בנוסף גם תביעת נזיקין כנגד הגורם האחראי.
חשוב לדעת, כי אין המדובר בפיצוי כפול, היינו גם על ידי הביטוח הלאומי וגם על ידי הגורם האחראי בתביעת הנזיקין, ובתי המשפט מקזזים בין התגמולים המשולמים.
? תאונת ספורט במסגרת פעילות עצמאית פרטית ? במקרה של תאונת ספורט מסוג זה, כגון פגיעה שנגרמת כתוצאה למשל ממשחק כדורגל או כדורסל עם חברים, הרי שעשוי הנפגע להגיש תביעת נזיקין בשל הגורם האחראי.
? כמו כן, בשני המצבים עשוי נפגע של תאונת ספורט להיות זכאי מכוח פוליסת ביטוח פרטית שרכש, ככל והפוליסה מעניקה כיסוי ביטוחי לנזקים שנגרמו לו.

 

בכל מקרה של תאונת ספורט, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין הבקיא בתחום דיני הנזיקין והביטוח לשם בחינת מלוא זכויותיכם המשפטיות, הן אם למול המוסד לביטוח לאומי, הן אם למול חברת הביטוח שביטחה אתכם והן אם למול הגורמים האחראים להתרחשות הנזק או כל גורם רלבנטי אחר.
ייעוץ משפטי סמוך ככל הניתן אל תאונת ספורט עשוי לשפר את מצבכם המשפטי.
לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין הבקיא בתחום דיני הנזיקין והביטוח באפשרותכם לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר המופיע באתר.
נדגיש כי פנייתכם חסויה ואינה כרוכה בתשלום.

תגובות

2 תגובות

  • 11 ביולי 2018 בשעה 18:06

    בני בהיותו בן 16 ניפגע בפעילות כדורסל המאורגן עי העירייה במסגרת קבוצת קבוצת נוער עירונית .
    כתוצאה מכך נזקק לניתוח לשיחזור רצועעה צולבת בברך , וקרע במיניסקוס .

    • 11 ביולי 2018 בשעה 18:18

      מה שאלתך חיים? יש לבחון את זכויותיו. אנא מקד אותנו.