טבח נפגע במשחק כדורגל והוכר כנפגע עבודה

פגיעה של טבח של רשת מלונות פתאל במשחק כדורגל הוכרה כתאונת עבודה, לאחר שנקבע שמשחק הכדורגל היווה בגדר "פעילות נלווית לעבודה".

נפגע במשחק כדורגל

כידוע, במקומות עבודה רבים בארץ נהוג לארגן פעילויות חברתיות שונות לרווחת העובדים ולשם גיבושם, כגון פעילויות ספורט, ימי כייף, ימי נופש, וכדומה. לעתים קורה שעובדים נפגעים גם במהלך הפעילויות האלו, ועל כן התעוררה השאלה האם פגיעה של עובד במסגרת פעילות כזו, שאיננה מהווה חלק מעבודתו הרגילה של העובד, אלא רק נלווית לה, תוכר אף היא כתאונת עבודה, בפרט מאחר שהחוק מגדיר תאונת עבודה כתאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו.

בפסיקה נקבע שתאונה שאירעה לעובד במסגרת פעילות נלווית לעבודה, תוגדר אף היא כתאונת עבודה, אולם כדי שפעילות מסויימת תוגדר כפעילות נלווית לעבודה, צריכה להיות זיקה בין אותה פעילות לבין העבודה של העובד, ולמעסיק צריך להיות אינטרס בקיום אותה פעילות.

בפועל, לא פעם מתעוררות בין עובדים שנפגעו במהלך פעילות מסויימת לבין המוסד לביטוח לאומי מחלוקות לגבי השאלה האם אותה פעילות אכן הייתה בגדר פעילות נלווית לעבודה או לאו, וזאת כפי שקרה גם במקרה זה.

תיק זה עסק בטבח שעבד במלון ליאונרדו באילת, ששייך לרשת מלונות פתאל, ואשר בסוף שנת 2016 נפגע בברכו בעת ששיחק במשחק כדורגל שהתקיים במלון מג'יק סאנרייז באילת, ששייך אף הוא לרשת פתאל. לאחר הפגיעה, עזב הטבח את אילת ולא שב למלון בו עבד.

הטבח הגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה בפני המל"ל, בה טען שהוא נפגע במשחק כדורגל שהתקיים במסגרת ליגת כדורגל של קבוצות שונות של מלונות, שאורגנה והוצאה לפועל ביוזמת רשת מלונות פתאל, ועל כן המדובר בפעילות שנלווית לעבודה. אולם, המל"ל דחה את תביעתו, בטענה שפעילות הכדורגל אורגנה על ידי העובדים בלבד וללא כל קשר לרשת פתאל,  וכי הטבח בכלל נפגע במסגרת אימון כדורגל, ולא במסגרת משחק כדורגל.

הטבח עמד על זכויותיו, והגיש תביעה כנגד המל"ל בפני בית הדין האזורי לעבודה, שקיבל את התביעה, וקבע שפגיעת הטבח אירעה במסגרת פעילות נלווית לעבודה, ועל כן יש להכיר בה כתאונת עבודה, שמזכה את הטבח בכל הזכויות שמגיעות לו כדין.

המבחן להכרה בתאונה בפעילות נלווית לעבודה כתאונת עבודה

בית הדין הבהיר שלפי הפסיקה, קיים מבחן דו שלבי להכרה בתאונה שאירעה בפעילות נלווית לעבודה כתאונת עבודה (עב”ל 91/99 אילוז נ’ המל"ל).

בשלב הראשון, יש לבדוק האם הפעילות שבמסגרתה אירעה התאונה לעובד הינה בגדר פעילות נלווית לעבודה, ואילו בשלב השני יש לבדוק האם יש קשר בין נסיבות התאונה שאירעה לעובד לבין אותה פעילות נלווית לעבודה.

כדי לבדוק האם הפעילות שבמסגרתה אירעה התאונה אכן היוותה "פעילות נלווית לעבודה", כאמור בשלב הראשון, יש לבחון עד כמה הייתה זיקה בין אותה פעילות לעבודה, ועד כמה היה למעסיק אינטרס ועניין בקיום אותה פעילות, וזאת בהתאם לנסיבות המקרה.

כדי לקבוע האם היה למעסיק אינטרס ועניין בקיום אותה פעילות, ניתן להיעזר במבחני עזר שונים, אם כי יש לזכור שמבחנים אלו אינם מהווים רשימה סגורה, וגם אין צורך שכולם יתקיימו כדי לקבוע שמדובר בפעילות נלווית לעבודה (עב"ל 21619-10-15 בילצ'ק נ' המל"ל). מבחני העזר מתייחסים לשאלות שונות ומגוונות, כגון מי יזם את הפעילות ולאיזו מטרה; מי ארגן את הפעילות; מי מימן אותה; האם הייתה חובת השתתפות ישירה או עקיפה; האם הפעילות נערכה בשעות העבודה; האם זמן הפעילות הוכר כזמן עבודה; מי היו המשתתפים בפעילות; מה מידת הרלוונטיות של האירוע לפעילותו של המעסיק או לעבודתם של העובדים; מה מידת הזיקה של הפעילות לקידום האינטרסים של העובדים והמעסיק; האם הייתה מעורבות של ועד העובדים כחלק מההסכמות הקיבוציות במקום העבודה; והאם גילה המעסיק עניין בפעילות.

חשוב לשים לב שכדי להפוך פעילות ספורטיבית לפעילות נלווית לעבודה, אין די בכך שהמעביד מודיע על 'העניין' שיש לו בפעילות זו, וגם אין די באינטרס כוללני של המעסיק בגיבוש צוות העובדים, או ב-"גאוות יחידה" מעצם לבישת פריט לבוש עם סמל המעסיק, אלא יש להתרשם שהמעסיק היה גם מעורב באופן ישיר בייזום האירוע, בארגונו, במימונו, בקביעת התוכנית, וכיו"ב. [ראו למשל: פציעה במשחק כדורגל בין עובדים לא הוכרה כתאונת עבודה].

רק במידה שהפעילות הוכרה כפעילות נלווית לעבודה, ניתן לעבור לשלב השני, ובמסגרתו יש לבחון האם יש קשר בין תאונת העובד לפעולה הנלווית לעבודה. כלומר, עד כמה היוותה תאונת העובד חלק אינטגראלי מאותה פעילות נלווית עבודה, אף זאת בהתאם לנסיבות המקרה.

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

icon

עורכי הדין שלנו זמינים
עבורכם וישמחו לעזור!

ליעוץ אישי וחסוי >

הייעוץ ניתן ללא התחייבות

יישום המבחן הדו שלבי על נסיבות פגיעת הטבח במשחק הכדורגל

לאחר שבית הדין ציין את המבחן הדו שלבי, הוא פנה ליישם אותו על נסיבות התיק, וקבע כי יש להכיר בפגיעת הטבח כפגיעה בעבודה, מן הנימוקים הבאים.

(א) במסגרת השלב הראשון, יש לבחון האם הפעילות שבמסגרתה נפגע הטבח היוותה "פעילות נלווית לעבודה".

בית הדין קבע שפעילות ליגת הכדורגל שבה השתתף הטבח, אכן היוותה פעילות נלווית לעבודה, וזאת לרבות מאחר שרשת פתאל בעצמה הצהירה מפורשות במהלך המשפט שהיא זו שייזמה, אירגנה, והוציאה לפועל את ליגת הכדורגל בין קבוצות המלונות השונות, וזאת לשם גיבושם ורווחתם של עובדיה. חברי הנהלת המלון אף הגיעו למשחקי הליגה כדי לעודד את עובדיהם. לפיכך, מדובר היה ביוזמה של רשת פתאל, ולא ביוזמה עצמאית של העובדים, כפי שטען המל"ל.

בהתאם לכך גם נקבע שלרשת פתאל היה לא רק 'עניין כוללני' בליגת הכדורגל, אלא עניין מהותי, שהתבטא במעורבות של ממש. אמנם, העובדים שילמו מכיסם על חולצות עם שם המלון שאותן לבשו במשחקים, המשחקים התקיימו שלא על חשבון שעות העבודה, ולא הייתה חובת השתתפות בהם. אולם, כאמור, לפי הפסיקה, אין חובה שכל מבחני המשנה התקיימו במלואם כדי לקבוע שלמעסיק היה אינטרס מהותי בפעילות.

(ב) במסגרת השלב השני, יש לבחון האם יש קשר בין הפעילות שבמהלכה נפגע הטבח, למשחקי ליגת הכדורגל שהוכרו כפעילות נלווית לעבודה.

פגיעה משנית לעבודה

כאמור, בעוד שהטבח טען שהוא נפגע במסגרת משחק כדורגל סדיר של הליגה, טען המל"ל שהוא נפגע במסגרת אימון כדורגל, ולכן אין מדובר בתאונת עבודה, מאחר שבפסיקה נקבע שפעילות אימון, אפילו במסגרת קבוצתית, שאינה מתוחמת במסגרת קבועה, איננה מהווה חלק מפעילות נלווית לעבודה, משום שהכרה כזו תביא לכך שכל אימון למעשה יוגדר כפעולה נלווית לעבודה.

אולם, בית הדין קיבל את טענת הטבח וקבע שהוא נפגע במסגרת משחק כדורגל, וזאת בהתאם לעדויות של הטבח עצמו ושל עובד נוסף של המלון, שאף הוא השתתף במשחק, ואשר נמצאו מהימנות. בית הדין העדיף את העדויות הללו על פני עדות השמועה של מנהלת משאבי האנוש של המלון, שלא נכחה בעצמה במשחק, אלא רק העידה ששף המלון אמר לה שהמדובר היה באימון, וזאת מבלי שהמל"ל טרח לזמן אותו לעדות במהלך המשפט.

בסיכומו של דבר, קבע בית הדין שהטבח נפגע במהלך פעילות הנלווית לעבודה, ועל כן יש להכיר בפגיעה זו כתאונת עבודה.

בנוסף נפסקו לטבח שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ + מע"מ והוצאות משפט בסך של 500 ₪.

[עב"ל (ב"ש) 51759-12-17 ד.ס. נ' המוסד לביטוח לאומי]

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני נזיקין

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך