הוספת החרגה בפוליסת בריאות לאחר הנפקתה

הדיון הזה מכיל תגובה 1, ויש לו 2 משתתפים, והוא עודכן לאחרונה ע״י   עו"ד רפאל אלמוג לפני 5 חודשים, 2 שבועות.

 • מאת
  דיון
 • #53763 תגובה

  תומר

  שלום רב,
  עשיתי פוליסת בריאות פרטית, לאחר כ-6 חודשים ממועד הפקת הפוליסה (לפני ניתוח שהייתי צריך לעבור), הוסיפה חברת הביטוח החרגות בפוליסת הביטוח.
  טענת חברת הביטוח היא שיש לה זכות על פי חוק להחריג תוך 12 חודשים ממועד כניסת הביטוח לתוקף במידה והיא מגלה מידע נוסף על המבוטח למרות שבהצהרת הבריאות ללא נשאלתי עך כך בכלל. (מצב רפואי קודם)

  האם אכן קיימת תקנה או חוק שמאפשרים לחברת הביטוח זכות שכזאת תוך 12 חודשים?

 • מאת
  תגובות
 • #53765 תגובה

  עו"ד רפאל אלמוג
  מנהל בפורום

  שלום תומר,
  ככל הנראה חברת הביטוח מתכוונת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לענין מצב רפואי קודם), תשס"ד-2004, לפיהם ככל ומדובר בביטוח שנערך לאחר שנת 2004, באפשרותה להוסיף סייג למקרה של "מצב רפואי קודם".
  לפי תקנות אלו, חברת הביטוח רשאית להוסיף סייג הפוטר את חבותה ככל ומקרה הביטוח אירע כתוצאה ממערכת נסיבות רפואית שאירעה קודם להצטרפות וככל ומדובר באדם שטרם הגיע לגיל 65 יהיה הסייג תקף לשנה.
  יחד עם זאת, חשוב כאמור לשים לב לכמה דברים:
  א. מתי נערך הביטוח? כאמור התקנות חלות רק על ביטוחים אחרי 2004.
  ב. האם חברת הביטוח ערכה הליכי חיתום מקובלים? כלומר, בדיקה ועיון בתיעוד רפואי / בדיקה גופנית?
  ג. האם מתקיימים התנאים שנקבעו בתקנות (שלושה קריטריונים: אבחנה, מתועדת, קשר בין האבחנה המתועדת למקרה הביטוח).
  ככל וכן, חברת הביטוח תוכל להתנער מתשלום.
  בריאות והצלחה!

  בברכה,

  רפאל אלמוג, עו"ד

מענה ל־הוספת החרגה בפוליסת בריאות לאחר הנפקתה