אפוטרופוס על גופו של אדם

אפוטרופוס

אודות אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אדם הממונה להיות נאמן לאדם אחר או לרכוש של אדם אחר. לדוגמה הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים עד הגיעם לגיל 18 והם מופקדים הן על גופם של ילדיהם והן על רכושם. ישנם כמה סוגים של אפוטרופסות. אפוטרופוס על העיזבון, אפוטרופוס לרכוש, אפוטרופוס על נכסי קטינים שאין הוריהם בחיים או שהם מנועים מלמלא את תפקידם ועוד. כל אלו אפוטרופוסים לרכוש. אפוטרופוס לגוף לעומת זאת הינו אחראי על אדם אחר – קטין, פסול דין שלא יכול לדאוג לענייניו שלו מחמת מחלה או ליקוי נפשי, ועוד.

חסוי הוא מי שממונה לו אפוטרופוס לגוף או לרכוש (או גם וגם) מהטעם שהוא אינו יכול לדאוג לענייניו מכל סיבה שהיא. אפוטרופוס ממונה על ידי בית משפט אך ישנו גם אפוטרופוס בפועל שלא מונה על ידי בית משפט אך משמש לעשה כאפוטרופוס לכל דבר כגון סבתא שאחראית על נכדיה שהוריהם נפטרו. החל מתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון 18) לא נהוג עוד לעשות שימוש במונח "חסוי", וזאת כחלק מכלל התיקונים שנערכו למען ציבור החולים ושמירה על כבודם.

זקוק לעזרה במינוי אפוטרופוס? פנה אלינו

בשונה מאפוטרופוס לרכוש הדואג לענייני הרכוש (נכסים מכל סוג שהוא), אפוטרופוס לגוף דואג לאדם אשר עליו התמנה, לסיפוק צרכיו האישיים כגון, מגורים, מזון, הגיינה וכד'.

אימתי ימונה?

בעקבות תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ובכלל זה מגמת הפסיקה להפחית בפגיעה בכבוד החולים ושמירה על חירותם, לא ימונה אפוטרופוס אלא אם יתברר לבית המשפט לענייני משפחה כי בהיעדר המינוי עשוי להיגרם נזק לאדם, פגיעה באינטרס או זכות, ואין בנמצא דרך קלה ופשוטה יותר, כגון: מיופה כוח.

ביחס לכך, אנו ממליצים לכם לעיין במאמר מקיף שערכנו בנושא ייפוי כוח מתמשך.

תנאים למינוי אפוטרופוס

אחד המקרים בהם עולה סוגיית מינוי אפוטרופוס לגוף היא במקרים הנכנסים בגדר חוק זכויות החולה לפיו לא יינתן טיפול למטופל אלא אם נתן המטופל את הסכמתו לטיפול מדעת. לעיתים המטופל אינו כשיר רפואית לתת הסכמה מודעת לטיפול כלשהו, כך למשל כאשר החל ניתוח בחולה, ובמהלך הניתוח התגלה כי יש להרחיב את מימדי הניתוח והחולה המורדם השוכב על שולחן הניתוחים אינו יכול לתת הסכמה להרחבת הניתוח. במקרה כזה בו המטופל אינו יכול לתת הסכמתו, ההסכמה יכולה להינתן על ידי אפוטרופוס לגוף שמונה על ידי בית המשפט או אדם מיופה כוח שהוסמך מבעוד מועד על ידי המטופל לטיפול בענייניו הרפואיים.

במצב חירום רפואי אין צורך להיזקק להסמכתו של אפוטרופוס לגוף הממונה על המטופל ומספיקה חתימה של 3 רופאים לביצוע הטיפול.

חשוב לדעת כי מינוי אפוטרופוס לגוף לצורך ביצוע פעולה רפואית מסוימת, הינו תקף לצורך אותה פעולה בלבד. במידה והמטופל עדיין אינו יכול לדאוג לעצמו ונדרשת פעולה רפואית נוספת, האפוטרופוס לגוף צריך לקבל אישור להיותו אפוטרופוס גם לצורך פעולה נוספת זו.

מטופל שעומד לעבור הליך רפואי שייתכן וישלול ממנו את האפשרות לדאוג לעצמו ולקבל החלטות על עצמו, יכול למנות מיופה כוח, אשר אינו אפוטרופוס לגוף שמונה על ידי בית המשפט או כחוק אלא אדם שהוא מסמיך על ידי בחירה אישית שלו, ומיופה הכוח יבטא את רצונותיו של המטופל באופן אותנטי ואמיתי.

בכל מקרה, גם כאשר ממונה מיופה כוח, דעתו הצלולה של המטופל כשהוא כשיר, גוברת תמיד על הוראות מיופה הכוח, והמטופל רשאי לבטל את המינוי בכל עת.

לסיכום

ניתן לומר כי אדם שנזקק לאפוטרופוס לגוף, הן בשל היותו לא כשיר באופן זמני לקבל החלטות הנוגעות לו עצמו או בשל היותו כזה הנזקק לאפוטרופוס באופן קבוע, הרי שמינוי אפוטרופוס ואפוטרופוס לגוף בפרט מתבצע על ידי בית המשפט, בהסכמת האפוטרופוס להתמנות, וככל האפשר על דעת האדם שעליו התמנה אפוטרופוס או המטופל. מטופל אשר נזקק לפרוצדורה רפואית והוא יהיה לא כשיר זמנית לקבל החלטות הנוגעות לו עצמו, יכול למנות מיופה כוח לפרוצדורה הרפואית שיבטא את רצונותיו בשמו, ללא צורך בהתערבות של בית המשפט במינוי.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך