הליכי מינוי אפוטרופוס

מידע משפטי אודות הליכי מינוי אפוטרופוס, אשר נכתב עבור אלה המבקשים לסייע ליקיריהם בניהול ענייניהם, כגון במקרים של מימוש זכויות סיעוד וכו'.

הליכי מינוי אפוטרופוס

אודות מוסד האפוטרופסות

מי מיקירכם נמצא במצב סיעודי והנכם נדרשים לסייע לו בענייניו בשל מצבו הרפואי? מעוניינים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס, אך אינכם יודעים כיצד לעשות כן, או מהם התנאים למינוי? בכתבה הבאה נסקור בקצרה את משמעות המונח "אפוטרופוס" ואת הסוגיות המשפטיות הרלבנטיות לנושא דלעיל.

תחילה, ייאמר כי אפוטרופוס הוא אדם הממונה להיות אחראי על אחר שאינו מסוגל לדאוג לענייניו. מלבד הורים אשר משמשים כאפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים ואינם זקוקים למינוי לשם כך, הרי שכל שאר האפוטרופוסים זקוקים למינוי כדי לשמש בתפקיד זה. בית משפט הוא היחיד המוסמך להורות על מינוי של גורם כזה או אחר, אשר יטפל בענייניו באופן זמני או קבוע של אדם החסר יכולת לעשות זאת בעצמו מסיבות שונות (כגון מינוי אפוטרופוס לחולי אלצהיימר, חולים סיעודיים, תשושי נפש, חולי נפש, או כאלה הסובלים מליקוי שכלי וכו').

לצורך המינוי נדרש בית המשפט להכריז על אדם כפסול דין, במידה ואותו אדם סובל ממצב סיעודי, דמנטי, מחלת נפש, ליקוי בשכלו או מחלה הגורמים לכך שהוא אינו מסוגל לטפל בענייניו שלו עצמו. לא מספיק שאדם מסוים הינו בעל כושר שיפוט לקוי, בעל חולשה פיסית או שיש לו הפרעה בשיקול הדעת. על מנת להכריז על אדם כפסול דין נדרש שיהיה בעל ליקוי שיאפשר מינוי אפוטרופוס בעבורו. עם זאת, אדם שאינו מסוגל באופן זמני או קבוע לדאוג לענייניו כולם או מקצתם ואין מי שידאג להם במקומו, הוא אמנם אינו פסול דין אך בית המשפט רשאי לפעול למינוי אפוטרופוס עבורו.

השיקולים שמניעים את בתי המשפט

על בית המשפט מוטלת החובה להפעיל שיקול דעת כאשר הוא דן במינוי אפוטרופוס לאדם ולמנות גורם שיהיה המתאים ביותר לטובתו בכל מקרה ומקרה. לרוב בית המשפט ימנה אפוטרופוס שהינו קרוב משפחתו של אותו אדם, אולם אין זה מתחייב, וניתן למנות כל אפוטרופוס שיפעל לטובתו.

האדם הזקוק למינוי (בעבר נהוג היה לכנותו "חסוי") יכול להביע רצון באשר לזהות האפוטרופוס אך בית המשפט אינו מחויב להתחשב ברצונו, ויכול אף למנות עבורו כמה אפוטרופוסים, למשל דוד של קטין יחד עם עורך דין, כאשר המטרה היא לדאוג בראש ובראשונה לטובת החסוי ולאינטרסים שלו. עם זאת דעתו של האדם הזקוק למינוי חשובה שכן מדובר בסופו של דבר באדם שאחראי עליו ובהליך המגביל את חופש הבחירה של החסוי ואת רצונו החופשי. על כן ישנו ניסיון לשתפו בהליך המינוי ובקבלת ההחלטות בעניין זה.

היות ומדובר בתפקיד הדורש מחויבות ואחריות כמו גם השקעה ונאמנות הרי שאפוטרופוס ימונה רק מרצונו החופשי לשמש ככזה.

מסגרת התפקיד

החוק מעניק לאפוטרופוס סמכויות רחבות והוא יכול לעשות את כל שדרוש לצורך מילוי תפקידו. עם זאת ישנן פעולות מסוימות לגבי ביצוען הוא צריך לקבל את אישורו של בית המשפט מראש. מלבד פנייתו של האפוטרופוס לקבלת אישור לביצוע פעולות מסוימות, יכול האפוטרופוס לבקש מבית המשפט בכל עת לתת לו הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו. הוראות כאלה יכולות להינתן גם לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, שירותי הרווחה, צד מעוניין או ביוזמת בית המשפט עצמו.

בנוסף, חשוב לדעת כי בעל המינוי נמצא כל העת תחת פיקוח הדוק מצד האפוטרופוס הכללי, אשר תפקידו לוודא כי הוא פועל לטובת האדם אשר עליו התמנה, ביושרה, בהגינות ובהתאם לכללים הקבועים בחוק.

המינוי יכול להסתיים באופן טבעי עם מות החסוי או כאשר החסוי מוכרז להיות ככשיר והוא איננו פסול דין עוד, זאת במקרה שהסיבות בשלן נקבעה האפוטרופסות חדלו מלהתקיים. מינוי האפוטרופוס יכול להסתיים גם בפיטורין מקרה בו האפוטרופוס מבקש להתפטר מתפקידו או כאשר לדעת בית המשפט הוא לא מילא את תפקידו כראוי.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך