שוקלים את האפשרות למנות אפוטרופוס? עיינו במדריך

מחלת האלצהיימר היא מחלה קשה הפוגעת בכושר השיפוט והחשיבה של החולה. באילו נסיבות ממנים אפוטרופוס לחולה אלצהיימר ומהם החובות החלים עליו?  

מינוי אפוטרופוס

מחלת האלצהיימר פוגעת במערכת העצבים המרכזית ומביאה לניוון תאי המוח. סימפטום בולט של המחלה הוא ירידה הדרגתית בכושר הקוגניטיבי של הלוקים בה, המתבטאת, בין השאר, בפגיעה בזיכרון, ביכולת ההתמצאות וביכולת החשיבה. עם הזמן עשויים להיפגע גם יכולת התנועה של החולה ותפקודים מוטוריים נוספים שלו, כמו יכולת השליטה בסוגרים. שכיחותה של המחלה באוכלוסייה היא גבוהה יחסית, בעיקר בקרב קשישים שגילם מעל 65 שנים, אולם עלולים ללקות בה גם אנשים בשנות ה-40' וה-50' לחייהם. נכון להיום, המחלה נחשבת לחשוכת מרפא.

נוכח ההידרדרות ההדרגתית בתפקודם הקוגניטיבי, מאבדים חולי אלצהיימר בשלב מסוים את היכולת לנהל את חייהם באופן עצמאי, ובכלל זה את היכולת לקבל החלטות בנוגע לעניינים כספיים, משפטיים, רפואיים ועוד. במצב כזה, החוק מאפשר למנות לחולה אפוטרופוס שיקבל על עצמו לנהל את ענייניו של החולה או את חלקם.

בסקירה שלהלן נתייחס לשאלות מרכזיות העולות בנושא, ובהן מי יכול להתמנות כאפוטרופוס לחולה אלצהיימר ומהן סמכויותיו.

מתי ממנים אפוטרופוס?

אין להסיק מעצם אבחונו של אדם כחולה אלצהיימר כי אותו אדם איבד כליל את כושרו הקוגניטיבי או כי הוא אינו מסוגל לקבל החלטות עצמאיות בנוגע לחייו. למשל, גם אם ניכרים אצל החולה סימנים לפגיעה בזיכרון לטווח קצר, אין פירוש הדבר כי הוא אינו מסוגל להבין משימות שהוא נדרש לבצע או לקבל החלטות בנוגע לחשבון הבנק שלו. מומלץ לטפח ולכבד את עצמאותו של חולה האלצהיימר כל עוד הוא כשיר לפעול באופן עצמאי, גם אם יש פגיעה מסוימת בתפקודו.

גם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות אינו מאפשר מינוי אפוטרופוס באופן גורף לכל מי שאובחן כלוקה באלצהיימר או דמנציה או לכל מי שנפגע תפקודו הקוגניטיבי. החוק קובע כי בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם כאשר הוא אינו כשיר, באופן קבוע או זמני, לקבל החלטות או לדאוג לצרכיו וענייניו האישיים. הגדרה זאת בהחלט חלה על חולי אלצהיימר במקרים המתאימים. לצד זאת, החוק מתייחס למינוי אפוטרופוס כאמצעי קיצוני, השולל את חירותו ועצמאותו של הפרט, ולכן, ככל שמדובר במינוי אפוטרופוס לאדם בגיר, הוא מחייב את בית המשפט לשקול היטב את הנושא.

על פי החוק, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לאדם כזה או אחר, רק כאשר נוכח לדעת כי לא ניתן לסייע ולדאוג לאותו אדם בדרך אחרת. למשל, כאשר לא ניתן למנות לאותו אדם "תומך בקבלת החלטה", או כאשר לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך.

כיצד ממנים אפוטרופוס?

לבית המשפט לענייני משפחה נתונה הסמכות הבלעדית למנות אפוטרופוס. לכן אם קרובי משפחתו של חולה אלצהיימר מעוניינים למנות לו אפוטרופוס, עליהם להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה בליווי תצהיר וחוות דעת רפואית המעידים על מצבו הבריאותי של החולה ועל כושר תפקודו.

לעתים אין לחולה קרובי משפחה ולעתים קרוביו אינם מעוניינים למנות לו אפוטרופוס. ואולם, גם היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות עובד סוציאלי או פקיד סעד מטעמו יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לחולה. כמו כן, רשאי להגיש בקשה כזו כל אדם אחר או מוסד הסבורים כי יש הצדקה למינוי אפוטרופוס לחולה. כך למשל, מוסד סיעודי בו שוהה החולה רשאי לבקש מבית המשפט למנות לו אפוטרופוס.

לבקשה למינוי אפוטרופוס יש לצרף גם אישור על הסכמתם קרובי משפחתו של החולה מדרגה ראשונה – הורים, אחים, בן או בת זוג וילדים מעל גיל 18 – לעצם המינוי וכן את אישורם לכך שימונה כאפוטרופוס אותו אדם ספציפי שמבקש להתמנות לתפקיד. אם קרובי המשפחה או חלקם אינם מסכימים למינוי אפוטרופוס או למינוי אדם ספציפי כאפוטרופוס, מגיש הבקשה צריך לציין זאת בטופס הבקשה ולצרף את המתנגדים כמשיבים לבקשה. ייתכן שבית המשפט, לאחר שישקול את נסיבות המקרה, ימנה אפוטרופוס לחולה גם אם קרוביו או חלקם אינם מסכימים לכך.

מי רשאי לשמש כאפוטרופוס לחולה?

לרוב אחד מקרובי משפחתו של חולה האלצהיימר ימונה כאפוטרופוס שלו, אם אותו קרוב מבקש זאת ואם בית המשפט החליט כי אכן ראוי למנות אפוטרופוס. עם זאת, בית המשפט רשאי למנות כאפוטרופוס לחולה גם אדם שאינו בן משפחתו, אלא אדם אחר שהומלץ על ידי שירותי הרווחה או על ידי תאגיד המעניק שירותי אפוטרופסות.

מינוי אדם שאינו קרוב משפחה של החולה כאפוטרופוס נפוץ במקרים בהם קיימת מחלוקת בקרב בני המשפחה על זהות האפוטרופוס.

מהן סמכויותיו של האפוטרופוס?

בית המשפט עשוי למנות אפוטרופוס לניהול את כל ענייניו של חולה האלצהיימר או לניהול חלק מענייניו בלבד. לדוגמה, ייתכן כי בית המשפט יסמיך את האפוטרופוס לנהל את ענייני הכספים והנדל"ן של החולה אך לא את ענייני הנהיגה שלו. אם מדובר בחולה שלוקה בדמנציה בדרגה חמורה, סביר להניח שבית המשפט יסמיך את האפוטרופוס לנהל את כל ענייניו.

מרגע שמונה לאדם אפוטרופוס, ייחשב אותו אדם ל"חסוי". גם אם הוענקה לאפוטרופוס סמכות כוללת לנהל את ענייני החסוי, חלה על האפוטרופוס החובה לפעול לטובתו של החסוי בלבד, ואסור לו בתכלית להשתמש לצרכיו הפרטיים בכספיו וברכושו של החסוי.

במקרה שהאפוטרופוס מנהל את כספי החסוי, עליו להחזיק בחשבון בנק נפרד את הכספים שהחסוי אינו זקוק להם לצורך מחייתו היומיומית ולנהל אותם כך שישמרו על ערכם וגם יניבו ריבית ככל הניתן. כמו כן, אם לחסוי יש בעלות על נכסים שרשומה בפנקס רשמי, כגון דירה הרשומה בטאבו, על האפוטרופוס לדאוג כי בפנקס תירשם הערה כי מונה לחסוי אפוטרופוס וכי לא ניתן לבצע עסקאות עם החסוי ללא אישור האפוטרופוס.

כיצד ניתן לפקח על האפוטרופוס? ראשית, על האפוטרופוס לדווח באופן קבוע לבית המשפט לגבי פעילותו בנוגע לענייניו של החסוי. שנית, אם לאדם קרוב לחסוי יש חשד או מידע כי האפוטרופוס מפר את חובת הנאמנות שלו לחסוי, אינו פועל למענו או פועל בניגוד לאינטרסים שלו, הוא רשאי להגיש תביעה לבית המשפט נגד האפוטרופוס.

כיצד משולם שכרו של האפוטרופוס?

האפוטרופוס רשאי לממן הוצאות סבירות שהוציא לצורך הטיפול בענייני החסוי מתוך כספיו ונכסיו של החסוי. לצד זאת, במקרים מסוימים יהיה זכאי האפוטרופוס לשכר טרחה בעבור עבודתו. לרוב אם האפוטרופוס הוא קרוב משפחה של החסוי, בית המשפט לא יאשר לו לקבל שכר טרחה. את גובה שכר הטרחה לאפוטרופוס קובע בית המשפט בהתאם לתעריף החודשי לשכר אפוטרופוס, אשר נקבע בתקנות של משרד המשפטים.

החסוי אמור לשאת בשכרו של האפוטרופוס ובהוצאותיו, אך חסוי חסר אמצעים עשוי לקבל במקרים המתאימים תמיכה מהמדינה לשם מימון פעילותו של האפוטרופוס.

ייעוץ משפטי

אם אחד מיקיריכם חלה באלצהיימר ואתם שוקלים למנות אפוטרופוס מומלץ לפנות לעורך דין שהינו מומחה בזכויות חולים סיעודיים. כך תוכלו לבחון אם יש הצדקה להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס ולקבל ייעוץ וליווי מתאימים לצורך הגשת בקשה זו.

עורך דין העוסק בתחום יוכל לייעץ לכם גם במקרה שנקלעתם למחלוקת עם גורם כזה או אחר בנוגע למינוי אפוטרופוס ליקירכם או בנוגע להתנהלות האפוטרופוס.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי לחולי אלצהיימר ודמנציה" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

5 תגובות

 • 30 ביולי 2019 בשעה 14:51

  שלום רק
  אשתי חולת אלצהיימר מתקדם. בתי ובני משמשים האפוטרופוס לאישתו. בקרוב מאוד ביתי עוזבת את הארץ למספר שנים. האם יכולה להמשיך לתפקד האפוטרופוס……יש לציין כי חתימתה דרוש לכל פעולה בנקאית.
  בתודה מראש ריקרדו יוחנן

  • 31 ביולי 2019 בשעה 18:19

   שלום יוחנן, אנו מניחים כי כוונתך שבנך ובתך אפוטרופוסים על אשתך. באופן עקרוני, אם ניתן אישור על ידי בית המשפט, אין מניעה, אך ברור שיש בכך כדי לעמוד בניגוד גמור למטרת המינוי (לטפל ולדאוג לטובת האדם שעליו התמנה). לכן, במקרה של מחלוקת עשוי המינוי להתבטל (ככל ותוגש בקשה).

 • 5 בנובמבר 2017 בשעה 1:49

  שלום
  חמי קיבל אפוטרופוסות על אישתו (חולת אלצהיימר) בגרמניה. הם מעוניינים למכור נכס בישראל. האם האפוט' תקפה בישראל? או/ו מה צריך לעשות על מנת שיהיה לה תוקף בארץ? למכירת הדירה המשותפת וטיפול בחשבון הבנק?
  תודה רבה

  • 5 בנובמבר 2017 בשעה 15:22

   חסרים פרטים רבים על מנת שניתן יהיה לבחון את הנושא.
   על מנת שניתן יהיה לפעול כאפוטרופוס בישראל, יש לפעול בהתאם לכללי הדין המקומי ולקבל היתר של בית משפט לענייני משפחה.
   צו המינוי שניתן בגרמניה יכול לכאורה להעיד על מצב החסוי, אך אין הוא מקבל תקיפות משפטית אוטומטית בישראל.
   מומלץ לבחון את הנושא עם עו"ד הבקי בתחום.

 • 11 באפריל 2017 בשעה 4:31

  לעיתים פועל אפוטרופוס חיצוני עם אחד הבנים נגד טובת החסוי, פוגע באיכות חייו ובכספו, ונגד בן אחר של החסוי תוך פגיעה ממשית בבן האחר.
  נקיטת צד אקטיבית ומשפטית שפוגעת בחסוי, בכספו ובאחד מבניו ביחד עם בן אחר.

התגובה שלך