עורך דין רשלנות רפואית במרכז

על החשיבות הרבה שיש בבחירת עורך דין אשר משרדו מצוי בסמוך למקום מגוריכם ועל ההשלכות שיש לכך בניהול ההליך המשפטי.

חשיבות השירות המשפטי של עורך דין רשלנות רפואית במרכז:
ישנה חשיבות גדולה לכך שתובע פוטנציאלי המתגורר במרכז, הסבור כי קיימת לו עילת תביעה נזיקית מכוח עוולת הרשלנות, ישכור את שירותיו של עורך דין רשלנות רפואית במרכז הנמצא באיזור מגוריו. זאת ועוד, בדרך כלל הנסיבות המרכיבות את עילת תביעתו של התובע, כאמור, נוצרו, רובן ככולן, באיזור הגאוגרפי של מחייתו הטבעית. כפי שיובהר להלן, אף בשל עובדה זו ישנה חשיבות עליונה לקבלת ייעוץ של פרקליט העובד באיזור בו ארעו האירועים המהווים בסיס לכתב התביעה העתידי.
המסקנה כי על אדם שגר באיזור המרכז לפנות למשרד עורך דין רשלנות רפואית במרכז, מתבקשת, בראש ובראשונה, מטעמי נוחות. כך, למשל, הצעד הראשון שעל תובע בתביעת רשלנות רפואית לעשות הוא לדרוש את המסמכים הרפואיים וכל התיעוד הרפואי שנערך אודותיו על ידי המוסד הרפואי ו/או הרופא, העתידים להיתבע על ידי הניזוק. לאחר שנמסרו לו אותם מסמכים, על הניזוק להעבירם לעורך דינו, אשר יבחן האם אותם רישומים אכן מקימים לניזוק עילת תביעה. בחינת הרישומים נעשית, לא אחת, בצוותא עם התובע הפוטנציאלי, בשל העובדה שאותן רשומות הינן חסרות במרבית המקרים והחללים העובדתיים בהן דרושים השלמה ממקור ראשון (הניזוק). אשר על כן, צריכים ניזוקים רבים לפקוד לא פעם את משרדם של עורכי דינם, עד אשר ירכיבו ביחד את המסגרת הנורמטיבית של התביעה.
בשל העובדה שניהול תביעה בבית המשפט גוזל גם כך זמן רב מבעל הדין, יש לצמצם ככל שניתן את העול המוטל עליו ואת כמות הזמן שניהול ההליך נוטל ממנו. לכן, על מנת לחסוך את זמנו היקר, כאשר מקום מגוריו של הניזוק נמצא באיזור מרכז הארץ, רצוי כי ישכור את שירותיו של עורך דין רשלנות רפואית במרכז. לא זו אף זו, היות וסביר להניח שאף המוסד הרפואי הנתבע, אשר אמור למסור לניזוק את הרישום הרפואי אודותיו, ממוקם באיזור מגוריו של הניזוק, נדרש כי ניהול התביעה ייעשה על ידי עורך דין רשלנות רפואית במרכז.
מעבר לכך, השלב הבא בגיבושה של התביעה הוא עריכת חוות דעת רפואית על ידי מומחה רפואי, אשר תתמוך בטענותיו של הניזוק, הקשורות בעניינים רפואיים. לא למותר לציין כי חוות הדעת הרפואית שתוגש על ידי הניזוק היא העוגן של כתב תביעתו ועל כן היא בעלת חשיבות מירבית. עורך הדין המייצג את הניזוק יהא זה שבדרך כלל ימליץ על רופא מומחה אשר יערוך את חוות הדעת, זאת לאור ניסיונו הרב בתחום. ודוק, אותו רופא מומחה נדרש לא פעם, במסגרת הכנת חוות דעתו, לערוך בדיקות רפואיות לתובע, מהן הוא למד על חומרת הנזקים שנגרמו לו ו/או הסיבות הרפואיות אשר הובילו לאותם נזקים. מטבעם של דברים, ברוב המקרים מרפאתו של הרופא המומחה הממונה על ידי עורך הדין, תהא בסמיכות גאוגרפית למיקום משרד עורך הדין. אשר על כן, על מנת למנוע את הטרדתו של הניזוק, אשר לעיתים אף חווה קשיים פיסיים בהתניידות, יש למנות לו עורך דין רשלנות רפואית במרכז, מינוי אשר יקל על הניזוק ובד בבד יזרז את הגשת התביעה לבית המשפט.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום רשלנות רפואית

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

התגובה שלך