התעלמות מרצון המטופלת

מקרה מצמרר של רשלנות רפואית בלידה אשר נדון בפסיקה. בית חולים חויב לשלם פיצוי לאישה אשר נגרם לה קרע ברחם תוך כדי לידה.

נשים רבות מעדיפות ללדת בלידה טבעית ולהימנע מניתוח ו/או לידה מלאכותית, המשלבת, לעיתים, נטילת תרופות משכחות, משום שהן רוצות לחוות את האירוע המופלא הזה, מבלי שחושיהן יטושטשו. דע עקא, ישנם מצבים שבהם לידה טבעית מסוכנת לאם ו/או לעובר ועל כן מחליטים הרופאים המיילדים על לידת ואקום או לידה בניתוח קיסרי.
כאשר חוותה האישה בעברה לידה בניתוח קיסרי, עלולה לידה טבעית מאוחרת יותר לגרום לקרע ברחם, זאת אף אם חלף זמן רב ממועד ביצוע הניתוח הקיסרי. על כן, התעקשות מצד האם ללדת בלידה שניה, לאחר ניתוח קיסרי בלידה הראשונה, עלול לגרום למותו של העובר ולכריתת הרחם. זאת ועוד, כאשר הרופא המיילד מחליט שלא לבצע ניתוח קיסרי באם, תוך התעלמות מן העובדה שהיא חוותה בעבר לידה קיסרית, עלול הדבר לגרום לקרע בריחמה ובהמשך לכך לתביעת רשלנות בלידה בגין נזקיה.

שאל את עורכי הדין באתר – פורום רשלנות רפואית
במקרה שנדון בפסיקה, הגיעה אישה עם צירי הריון, אשר ילדה בעבר בניתוח קיסרי, לבית חולים. הרופאים סברו כי אין כל צורך לבצע ניתוח קיסרי, זאת על אף בקשותיה החוזרות של האישה לביצוע הניתוח. מעבר לכך, אף שחלפו שעות רבות מאז אישפוזה וחרף העובדה שהלידה לא התקדמה, המשיך הצוות הרפואי בניסיונתיו ליילד את האישה ללא ניתוח קיסרי.
בעקבות התנהלותם של הרופאים, כאמור, נותחה האישה באיחור רב (רק לאחר שנתגלה כי יש דם בשתנה) ונמצא כי היא סובלת מקרע ברחמה, אשר אילץ את הרופאים, בסופו  של דבר, לכרותו.

 

האם הגישה תביעה לבית משפט השלום, במסגרתה טענה כי בעקבות אותה רשלנות בלידה היא אינה יכולה להביא עוד ילדים לעולם.
את יסוד רשלנות בלידה מבססת התובעת על כך שהחלטת הרופאים שלא לבצע ניתוח קיסרי מהווה סטייה מסטנדרט הרופא הסביר, שכן מהרשומות הרפואיות של התובעת ניתן היה לראות כי בלידת בנה הבכור היא עברה ניתוח קיסרי, היות ונמצאה אי התאמה בין ראש העובר לפתח הרחם. לטענתה, רופא סביר בנסיבות העניין היה צריך להתחשב בעברה הרפואי ולבצע בה ניתוח קיסרי פעם נוספת וכך היו נמנעים כל נזקיה.
בית המשפט בוחן מהי הפרקטיקה הרפואית המקובלת וכיצד היה הרופא הסביר פועל בנסיבות העניין. בחינת שאלות אלו נעשית, במקרה דנן, בהתבסס על נייר עמדה שהוציאה ההסתדרות הרפואית בישראל, לפיו כאשר מדובר בלידה לאחר ניתוח קיסרי קודם, יש להימנע מביצוע ניתוח קיסרי רק לאחר שיקול דעת והסכמה מצידה של היולדת. היות והסכמה שכזו לא ניתנה בנסיבות מקרה דנן, אלא, להיפך, היולדת עמדה על כך שתנותח בניתוח קיסרי, יש לראות בהתנהגות הרופאים רשלנות בלידה.

 

מצאת מה שחיפשת ? אם לא, ראה גם – רשלנות רפואית כתבות נוספות
עוד קובע בית המשפט כי הטיפול הרפואי שניתן ליולדת, בוצע תוך הפרת עיקרון ההסכמה מדעת, המהווה, כשלעצמו, רשלנות בלידה כמו גם עוולה של תקיפה, כאמור בפקודת הנזיקין.
בנוסף לאמור לעיל, מוצא בית המשפט כי התובעת הוכיחה במידה הנדרשת כי מתקיים קשר סיבתי בין רשלנות הרופאים, כאמור, לנזקים שנגרמו לה ועל כן הוא פסק לה פיצוי בגובה של כחצי מיליון שקלים.