זכויות עובד שאיבד את כושרו בקרן פנסיה

לא רבים יודעים, אך כיום לאור הרפורמה בפנסיית חובה, מחזיקים בידם עובדים רבים קרנות פנסיה הכוללות גם כיסוי מפני אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות). בכתבה זו נעמוד על החובה לערוך לעובד ביטוח כאמור ועל היקפי הכיסוי השונים.

אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

אילו פיצויים מגיעים לעמית במצב של אובדן כושר עבודה?

הרבה אנשים אינם יודעים את התשובה לשאלה זו. הם קמים בבוקר, עושים דרכם לעבודה ולא מביאים בחשבון את האפשרות שיום אחד הם ימצאו עצמם במצב שבו הם אינם יכולים יותר לעבוד, אם בשל תאונה ואם בעקבות מחלה או כל פגיעה אחרת, הגורמת לאובדן כושר עבודתם. כאשר קורה המקרה שגורם לאובדן הכושר, נזכר העובד לברר באיזה סוג ביטוח הוא מבוטח והאם קיים לו ביטוח אובדן כושר עבודה שיפצה אותו בגין אי יכולתו, הזמנית או הקבועה, לעבוד בעבודתו.

כיום, בעקבות כניסתו לתוקף של צו ההרחבה העוסק בכיסוי הפנסיוני, מחויבים מעסיקים לבטח את עובדיהם בביטוח אובדן כושר עבודה. את הביטוח האמור ניתן לרכוש מחברת הביטוח, במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים ו/או בקרן פנסיה. על אף האמור בצו ההרחבה, כאמור לעיל, ישנם מצבים בהם הבירור שמבצע העובד עת הוא מאבד את כושר עבודתו, מעלה מסקנה לפיה לא קיים לו כיסוי מפני אובדן כושר עבודה או שהוא זכאי לפיצוי נמוך, שאינו מתקרב לכיסוי משכורתו החודשית הרגילה.

שלילת כיסוי בתביעת אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה

אחת הסיבות העיקריות לשלילת הכיסוי בגין אובדן הכושר, כאמור, היא הצהרת בריאות חסרה השומטת את הקרקע מתביעת הביטוח. כך, כאשר העובד מקבל ממעסיקו את טפסי ההצטרפות לביטוח אובדן כושר עבודה בקרן הפנסיה, הוא מתבקש למלא הצהרת בריאות, במסגרתה הוא פורס בפני קרן הפנסיה את מצבו הבריאותי בהווה כמו גם בעיות רפואיות משמעותיות בהן נתקל בעבר.

הרציונל העומד מאחורי הצהרת הבריאות – קרן הפנסיה רוצה להימנע מביטוח אנשים חולים, אשר עלולים לאבד את כושר עבודתם זמן קצר לאחר רכישת הביטוח. בדרך כלל, רוכשי ביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה אינם מייחסים חשיבות לאותה הצהרה בריאותית וממלאים אותה כלאחר יד ובאופן חסר. דע עקא, ביום בו קורה מקרה הביטוח, כאשר מגיש המבוטח את תביעת אובדן הכושר, המבטחת מעיינת בתיקו הרפואי ובודקת את מצבו הבריאותי של המבוטח לאורך כל השנים.

במצב בו תגלה המבטחת כי ישנם דברים שהוסתרו על ידי המבוטח ולא דווחו בהצהרת הבריאות, היא תידחה את תביעתו של המבוטח ולא תעניק לו פיצוי מכוח ביטוח אובדן כושר העבודה בקרן פנסיה.

לא זו אף זו, אף שהמעסיק מחויב על פי צו ההרחבה לבטח את עובדו בביטוח אובדן כושר עבודה (במסגרת קרן הפנסיה או בביטוחו במסגרת ביטוח המנהלים, כמפורט לעיל), כאשר קורה המקרה הביטוחי מופתע העובד לגלות כי הכיסוי הביטוחי לאובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מכסה רק חלק קטן ממשכורתו החודשית, זאת בשל העובדה כי הסכום החודשי שהופרש על ידו ועל ידי מעבידו לטובת הביטוח הינו נמוך, כך שמכסה רק חלק משכרו החודשי.

הפתרון לבעיה זו צריך להינקט מראש. כאשר נרכש הביטוח, על המבוטח לברר מהו הסכום החודשי הכללי המופרש לצורך הביטוח ואיזה חלק ממשכורתו יכוסה עם קרות המקרה הביטוחי. במידה וסכום זה נמוך ואינו תואם את רצונו של המבוטח, הוא רשאי לקנות באופן פרטי ביטוח אובדן כושר עבודה משלים, שיצטרף לביטוח אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה וכך יהיה זכאי לפיצוי גדול יותר עם אובדן כושרו.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום דיני ביטוח

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

2 תגובות

  • 28 במרץ 2019 בשעה 15:00

    מבקש לקבל תשובה האים אובדן כושר עבודה בביטוח מנהלים חייב להיות עד הפנסיה מבוטח עד גיל 67 או לא חייב שיהיו חופפים בזמן?

  • 28 במרץ 2019 בשעה 14:57

    האים אדם שעשה ביטוח מנהלים ביטוח אובדן כושר העבודה חייב להיות חופף בזמנים שאים הפנסיה היא גיל 67 גם ביטוח אובדן כושר עבודה חייב להיות גם עד גיל 67 מבחינת חוק?

התגובה שלך