אובדן כושר עבודה - עמוד 1 מתוך 4

מה חשוב לדעת על פנסיית נכות? המדריך המלא

חברות בקרן פנסיה מקנה לעובד זכאות לפנסיית נכות עקב אובדן כושר עבודה אך רק בתנאים מסוימים. מי זכאי לפנסיה כזו וכיצד ניתן לממש את הזכאות?  בתחילת שנת 2008 נפל

חברת הביטוח חויבה בריבית מיוחדת כי עיכבה תגמולים

בית המשפט קבע כי חברת "הראל" עיכבה בחוסר תום לב תגמולים בגין נכות צמיתה לעורך דין שנפגע בתאונת עבודה. עקב כך חויבה החברה בריבית בגובה 8,000 ₪. עורך דין

מימוש הזכויות בביטוחי אובדן כושר עבודה מקצועי

בכתבה זו הסבר תמציתי המלווה בדוגמה מפסיקת בית המשפט על המשמעות של פוליסת אובדן כושר עבודה מקצועי, וזאת בשונה מפוליסות הכוללות הגדרות כלליות, לפיהן המבוטח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח.

בעיות נפוצות בדרך למימוש הזכויות בפוליסה

לביטוח אובדן כושר עבודה חשיבות ממדרגה ראשונה. יחד עם זאת, גם כאלה שהפנימו עניין זה וסמכו על כך שחברת הביטוח תשלם להם בעת צרה, נתקלים בדחיות כאלה ואחרות. בכתבה זו נבקש לעמוד

מה עושים כאשר חברת הביטוח מסרבת לשלם תגמולי אובדן כושר עבודה?

במשך החיים אורבות לפתחנו סכנות שונות העשויות להכביד על מצבנו הבריאותי ולהסב לנו וליקירנו נזק כלכלי עצום. סכנות אלה אינן ניתנות במקרים רבות לצפייה מראש ופעמים רבות גם אין

מחיקת סעיפים מכתב הגנה – פרשת אסולין

בית המשפט העליון: הנחיית המפקח על הביטוח מיום 16.11.1998 מחייבת. כאשר חברת הביטוח דוחה תביעת ביטוח עליה להמציא למבוטח בכתב ובהזדמנות הראשונה את מלוא נימוקי הדחייה.    בית המשפט העליון

פרשנות ביטוח אובדן כושר עבודה

הפרשנות שיש ליתן לפוליסת ביטוח והאם יש לראות באלימות מילולית ככזאת הנכנסת תחת הגדרת תאונה שהינה אפוא אירוע חיצוני אלים. מר שלו חווה אירוע לב קשה אשר נבע מריב

טענת ההתיישנות נדחתה לנוכח קיומה של עילה מתחדשת

בית משפט השלום באשקלון דחה את בקשת הראל חברה לביטוח בע"מ לדחיית תביעת אי כושר עבודה על בסיס טיעוני התיישנות. ביחס לשאר העילות, סבר בית המשפט אחרת. עיינו בכתבה

שאלות נפוצות

מתי אדם ייחשב כמי שאיבד את כושרו לעבוד מנקודת מבט של פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה?

לרוב, ההגדרה לאובדן כושר עבודה מתייחסת למצב בו אדם איבד לפחות 75% מכושרו לעבוד. ישנו כיסוי חלקי גם במקרים של 50%. לגבי סוג העבודה שלגביה בוחנים את היכולות, הדבר תלוי כיסוי ביטוחי.

איך מחשבים את תגמולי הביטוח שמגיע למי שנמצא באובדן כושר עבודה?

בפוליסת אובדן כושר עבודה ישנו סכום ביטוח בגינו המבוטח מקבל כיסוי. יחד עם זאת, יש להוכיח כי בפועל ממוצע השכר עובר למקרה הביטוח אכן תואם לסכום הביטוח.

איך מממשים את הזכאות לתגמולים והאם עדיף לפנות באופן עצמאי או ע"י עו"ד?

ניתן לפנות עם טופסי תביעה ומסמכים רפואיים לחברת הביטוח הן באופן עצמאי והן באמצעות עו"ד. העדיפות היא שאלה של מקרה ספציפי. ככלל, כמובן שעדיף ייצוג, אך מדובר בשאלה כלכלית. כך או כך, כדאי להיוועץ עם עו"ד בטרם ביצוע פניה לחברת הביטוח.

האם חברת הביטוח יכולה לדחות את הזכאות שלי למרות שאני לא עובד?

כן. חברת הביטוח רשאית לטעון כי העובדה שהמבוטח אינו עובדה בפועל, אינה מעידה שהוא אינו יכול לעבוד מבחינה אובייקטיבית. כלומר, היעדר עבודה בפועל לא מביא לזכאות מיידית.

מהן ההוצאות הנדרשות במקרה שאגיש תביעה נגד חברת הביטוח?

ההוצאות הן תלוי מקרה ספציפי. ככלל, מדובר בעלות של אגרת בית משפט וחוות דעת (לרוב חוו"ד תעסוקתית). שכר הטרחה של עוה"ד לרוב הינו באחוזים על בסיס הצלחה.

אובדן כושר עבודה - עמוד 1 מתוך 4