פרשנות ביטוח אובדן כושר עבודה

הפרשנות שיש ליתן לפוליסת ביטוח והאם יש לראות באלימות מילולית ככזאת הנכנסת תחת הגדרת תאונה שהינה אפוא אירוע חיצוני אלים.

מר שלו חווה אירוע לב קשה אשר נבע מריב מילולי בינו לבין מנהל המועסק על ידו שקילל אותו. המוסד לביטוח לאומי הכיר באירוע הלב האמור כתאונת עבודה ועל רקע זה פנה מר שלו לחברת הביטוח עימה הוא קשור בחוזה ביטוח המכסה אותו בגין אובדן כושר עבודה.

במסגרת אותו הסכם בוטח המבוטח מפני מקרים של תאונות אישיות בלתי צפויות אשר נגרמות כתוצאה מאמצעי אלימות גלויים לעין, כהגדרת הפוליסה. חברת הביטוח סירבה לשלם למבוטח כל תגמול, שכן לדידה לא מדובר במקרה העולה כדי אלימות גלויה לעין, המזכה את המבוטח בתגמולים על פי פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה דנן.

כיצד יש לפרש את המונח "אמצעי אלימות"?

על הרקע האירועים המפורטים לעיל הגיש המבוטח תביעה לבית משפט השלום, במסגרתה דרש כי ישולמו לו כל התשלומים המגיעים לו בגין אובדן כושר עבודה.

בית המשפט דחה את תביעתו וסבר כי במקרה דנן לא ננקטו כנגד המבוטח אמצעי אלימות, כנדרש בפוליסה. על פי פרשנות בית המשפט, זכאותו של המבוטח לקבלת תגמולים על פי פוליסת אובדן כושר עבודה זו מתגבשת רק במידה ומתקיים שימוש בכוח פיסי כנגדו.

ודוק, היות ובמקרה דנן לא היה שימוש בכוח פיסי כנגד המבוטח והנזק שנגרם לו לא נבע משימוש באמצעי אלימות, הרי שהוא אינו זכאי לכל תגמול מחברת הביטוח.

התובע סבר כי הפרשנות שהעניק בית משפט השלום לפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה דנן הינה שגויה ועל כן הגיש ערעור לבית המשפט המחוזי, אשר קבע גם הוא כי הגדרת הפוליסה אינה מכילה בתוכה מתח נפשי או התרגזות הנגרמים כתוצאה משימוש במילים. המבוטח, מר שליו, לא התייאש והגיש בקשת רשות ערעור על קביעה זו לבית משפט העליון.

ערעור על פסיקת המחוזי

בית המשפט העליון בוחן את פרשנותה המילולית של פוליסת ביטוח דנן וההגדרות המנויות בה. על פי בית המשפט המונח "אמצעי אלימות" מכיל אף שימוש באמצעים בוטים שאינם עולים בהכרח בגדר אלימות פיסית. יחד עם זאת, כאשר מפרשים מונח באופן משפטי, יש לבחון את ההקשר שבו נעשה בו שימוש. ודוק, המונח עשוי לקבל משמעות משפטית שונה בהתאם להקשר שבו הוא מופיע.

במקרה דנן, ההקשר שבו נעשה שימוש במונח הוא ההקשר העיסקי, אשר נמצא בבסיסה של פוליסת הביטוח האמורה. על רקע זה קובע בית המשפט העליון כי יש לפרש את המונח אמצעי אלימות חיצוניים המעוגן בפוליסה ככולל בחובו אף אלימות מילולית כנגד המבוטח, אשר גרמה לו לנזקים בעתיים הוא איבד את כושרו להמשיך לעסוק בעיסוקו.

לא למותר לציין כי ההלכה המפורטת לעיל הייתה דעת הרוב בפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון. לצד דעה זו, נשמעה גם דעת מיעוט, אשר לדידה לו הייתה חברת הביטוח מעוניינת להכיל את הפוליסה על המקרים של אלימות מילולית, היא הייתה מציינת זאת בהגדרות הפוליסה, ברחל בתך הקטנה.

כל עוד לא נהגה כאמור, מתבקשת המסקנה כי על פי אומד דעתם של הצדדים לא הייתה כל כוונה להעניק למבוטח תגמולים בגין אובדן כושר עבודה בתאונה הנגרמת כתוצאה מאלימות מילולית.

בעקבות פסק הדין, שינו מרבית חברות הביטוח את הגדרות פוליסות הביטוח והחריגו מקרים הנובעים מאלימות מילולית, או אמוציונאלית.

האם הכתבה סייעה לך? כןלא מצאת טעות בכתבה? נשמח לדעת!
הגיבו לכתבה

נשמח לשמוע את דעתכם לגבי המפורט בכתבה.

שאלו בפורום אובדן כושר עבודה

מוזמנים לשאול כל שאלה בפורום מקצועי ולקבל מענה על ידי עורכי דין.

קבוצת "הבית המשפטי למבוטח" בפייסבוק ממתינה לכם

הצטרפו לדיונים מקצועיים בנושא בקבוצת הפייסבוק

פנו אלינו

מוזמנים לפנות לייעוץ מקצועי שיינתן ללא התחייבות ובסודיות מלאה.

תגובות

2 תגובות

  • 28 באוקטובר 2022 בשעה 9:11

    מעוניינת לברר נושא תאונות אישיות ,לבעלי בטוח חיים שלא ממש את כל הפוליסה לאחר אירוע מוחי בעבודה

    • 30 באוקטובר 2022 בשעה 10:28

      שלום רב, מוזמנת להשאיר פרטים בטופס יצירת הקשר ובשמחה ננסה לסייע ולעזור.

התגובה שלך